Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce plików cookie.
 
Jeśli istnieje jakiekolwiek zagrożenie, dzwoń pod numer:
991
Pogotowie energetyczne dla dzwoniących z obszaru działalności TAURON Dystrybucja S.A.
  • numer dostępny całodobowo
  • połączenie bezpłatne
323 030 991
Informacja o wyłączeniach oraz zgłoszenia awarii i wyłączeń dla dzwoniących spoza obszaru działalności TAURON Dystrybucja S.A.
  • numer dostępny całodobowo
  • połączenie płatne wg stawek operatora
powrót

Wytyczne pracy systemu przesyłowego

08.09.2017
Nowe wytyczne UE określające wymagania wobec operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych wejdą w życie 14 września 2017 r.

​25 sierpnia opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej rozporządzenie Komisji 2017/1485 z 2 sierpnia 2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej. Dokument jest jednym z aktów opracowanych w następstwie wdrożenia tzw. Trzeciego Pakietu Energetycznego. Wytyczne wejdą w życie 14 września 2017 r.

Wytyczne określają wymagania wobec operatorów systemów przesyłowych i operatorów systemów dystrybucyjnych mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracy, utrzymania poziomów częstotliwości oraz efektywnego wykorzystania połączonego systemu i zasobów i tzw. „significant grid user”, czyli znaczących użytkowników sieci, których działalność ma wpływ na pracę systemu elektroenergetycznego.

Za znaczących użytkowników sieci dokument uznał:

• istniejące i nowe jednostki wytwórcze typu B, C i D w rozumieniu Rozporządzenia Komisji 2016/631 z 14 kwietnia 2016 r. (kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci) – NC RfG,

• istniejące i nowe instalacje odbiorcze przyłączone do systemu przesyłowego, w rozumieniu Rozporządzenia Komisji 2016/1388 z 17 sierpnia 2016 r. (kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru) – NC DCC,

• istniejące i nowe zamknięte systemy dystrybucyjne przyłączone do systemu przesyłowego, w rozumieniu NC DCC,

• dostawców usług redispatchingu i rezerwy czynnej,

• istniejące i nowe instalacje HVDC w rozumieniu Rozporządzenia Komisji 2016/1447 z 26 sierpnia 2016 r. (kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego).

Na poziomie szczegółowym ustanowiono wytyczne dotyczące: wymogów i zasad dotyczących bezpieczeństwa pracy; zasad i zakresów odpowiedzialności dotyczących koordynacji i wymiany danych pomiędzy OSP, OSD oraz SGU w zakresie dotyczącym planowania operacyjnego oraz w czasie zbliżonym do rzeczywistego; zasad szkoleń i certyfikacji pracowników operatorów systemów; wymogów w zakresie koordynacji wyłączeń; wymogów w zakresie opracowywania grafików wymiany pomiędzy obszarami regulacyjnymi OSP; wymiarowania rezerw oraz wymogów w zakresie regulacji mocy i częstotliwości.

W związku z wdrożeniem wytycznych zostaną opracowane i przedłożone do zatwierdzania organom regulacyjnym metody dotyczące m.in.: kluczowych wymogów organizacyjnych, funkcji i zakresów odpowiedzialności dotyczących wymiany istotnych danych w zakresie pracy systemów; wspólnych analiz dla obszaru synchronicznego identyfikujących potrzebę ustanowienia poziomu minimalnej inercji; listy scenariuszy na następny rok do oceny funkcjonowania połączonego systemu; budowy wspólnych modeli sieci na następny rok, dzień przed i bieżący dzień z indywidualnych modeli sieci; standaryzacji analiz bezpieczeństwa pracy, w tym metod/zasad/wymagań wpływu elementów sieciowych i SGU, wspólnej oceny ryzyka, niepewności wytwarzania/odbioru, wymiany danych między Regionalnymi Koordynatorami Bezpieczeństwa (RSC) oraz roli ENTSO-E w zakresie narzędzi/danych/monitorowania i wymagań dla RSC; koordynacji wyłączeń modułów wytwarzania, instalacji odbiorczych oraz elementów sieci; umów międzyoperatorskich regulujących pracę w obszarach synchronicznych; zasad świadczenia usług w zakresie regulacji mocy i częstotliwości (LFC).

Informacje związane z procesem wdrażania wytycznych są na bieżąco publikowane na stronie internetowej OSP: http://www.pse.pl/

Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:220:FULL&from=EN

 

 
powrót