PLIKI COOKIES

Czym są pliki cookies? więcej

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego portalu. 
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Region:  Małopolska i Śląsk
zmień
O TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach
Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 października 2012 roku nastąpiła konsolidacja dwóch spółek dystrybucyjnych działających w ramach Grupy TAURON: TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie
i TAURON Dystrybucja GZE S.A. z siedzibą w Gliwicach.
 
Połączenie spółek ukierunkowane jest na ich rozwój i wzrost efektywności i nastąpiło z zastosowaniem art. 492 par. 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, czyli przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej (TAURON Dystrybucja GZE S.A.) na spółkę przejmującą (TAURON Dystrybucja S.A.).
Zgodnie z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółka przejmująca wstąpiła z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej.
Tym samym od 1 października 2012 roku nastąpiło przeniesienie wszystkich praw i obowiązków z umów łączących Państwa z TAURON Dystrybucja GZE S.A. na TAURON Dystrybucja S.A. W związku z powyższym informujemy, że:
 
·         wszystkie umowy zachowują swoją ważność bez konieczności wprowadzania do nich jakichkolwiek zmian, a przedstawiony proces przekształceń nie wpłynie na sposób i jakość ich realizacji,
·         dane podmiotu, który przejął z dniem 1 października 2012 roku prawa i obowiązki z zawartych  z Państwem umów oraz odpowiedzialny będzie za ich wykonywanie są następujące:
 

TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna
Adres siedziby: ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
NIP: 6110202860, REGON: 230179216
Kapitał zakładowy: 511 974 935,12 złotych (wniesiony)
Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000073321
Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Gliwicach
ul. Portowa 14a
44-100 Gliwice

Dyrektor TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach
Maciej Budryk

Maciej Budryk, Prezes Zarządu Vattenfall Network Services Poland