Dla kogo?

Bezpieczniki TAURONA. Włącz w pracy to program stworzony z myślą o pracownikach firm remontowo-budowlanych i operatorach maszyn. Dość szybko rozszerzyliśmy grupę docelową. Przekaz kierujemy teraz również do osób, które w domu i ogrodzie pracują posługując się urządzeniami elektrycznymi. Treści edukacyjne przekazujemy w formie ulotek i plakatów oraz w animacjach filmowych z serii: „Prąd w zasięgu. Włącz ostrożność”

Włącz ostrożność! Bądź bezpieczny w pracy! Zobacz film:

Po co to robimy? 

Dość często zdarzają się wypadki związane z nieodpowiednim obchodzeniem się z prądem.  Celem program Bezpieczniki TAURONA. Włącz w pracy jest uczenie odpowiedzialnych zachowań przy pracy z urządzeniami elektrycznymi i w pobliżu urządzeń oraz linii elektroenergetycznych. Pokazujemy jak powinny zachować się osoby postronne w sytuacji zagrożenia porażeniem i jak pomóc porażonemu prądem. W pracy odpowiadamy przede wszystkim za swoje bezpieczeństwo,  ale powinniśmy również zwracać uwagę na kolegów. W razie potrzeby, umieć prawidłowo i bezpiecznie dla siebie, udzielić pomocy innej osobie. 

Dla ochrony życia

Chcemy ograniczać ilość wypadków związanych z porażeniem prądem. 

Dla zwiększenia empatii i odpowiedzialności

Chcemy nauczyć, jak prawidłowo zachować się w sytuacji porażenia prądem i kształtować prawidłowe postawy. 

Dla zmniejszenia ilości awarii

Chcemy zmniejszyć liczbę awarii spowodowanych niewłaściwymi zachowaniami wykonawców, pracujących na rzecz firm telekomunikacyjnych, gazowych i wodociągowych.