Relacja z konkursu - 2016 r.

Konkurs na najlepszą pracę magisterską rozstrzygnięty!
TAURON Dystrybucja nagrodził pracę magisterską „Projekt jednobiegunowego wyłącznika programowalnego niskiego napięcia z wykorzystaniem platformy programistycznej Arduino” autorstwa Kamila Woronowskiego, absolwenta Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.

Konkurs adresowany był do studentów uczelni technicznych kierunków elektroenergetyka, elektrotechnika i pokrewnych, broniących swoją pracę magisterską w roku akademickim 2015/2016. Tematem przewodnim były „Inteligentne sieci elektroenergetyczne, ich rozwój i eksploatacja”. 

2 lutego br. podczas posiedzenia Rady Naukowej działającej przy TAURON Dystrybucja S.A., zwycięzcy konkursu - Kamilowi Woronowskiemu została wręczona główna nagroda w wysokości 10.000 PLN oraz pamiątkowy dyplom. 

Zaprojektowany i zbudowany przez laureata prototyp wyłącznika ma możliwość swobodnego kształtowania jego charakterystyki wyzwalania, co umożliwia jego wykorzystanie we współpracy z innymi urządzeniami zabezpieczającymi w instalacjach elektrycznych. 

Dzięki zastosowaniu kontroli prądu oraz programowanego układu sterowania wyłącznikiem możliwe jest jego wykorzystanie do monitorowania i rejestrowania napięcia i mocy, a także dokonywania zdalnych operacji na wyłączniku. 

Kamil Woronowski, laureat :
"Największym wyzwaniem było skonstruowanie działającego prototypu wyłącznika. Wiązało się to z wykorzystaniem szerokiego zakresu wiedzy teoretycznej zdobytej na studiach i zastosowaniem jej w praktyce podczas procesu projektowania oraz budowy. Mój projekt opisuje proces doboru i tworzenia poszczególnym elementów wyłącznika programowalnego oraz jego budowę. Zastosowanie tego typu wyłącznika programowalnego na uzyskanie lepszej ochrony urządzeń i instalacji elektrycznych niż zastosowanie tradycyjnych wyłączników."

Paweł Sowa, Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej:
"Praca wyraźnie przekracza wymagania stawiane pracom magisterskim. Zawiera bogatą analizę teoretyczną, ale także projekt wyłącznika programowalnego jako urządzenia uniwersalnego, które łączy klasyczną technikę zabezpieczeniową z cyfrową realizacją ochrony toru prądowego. Dzięki temu uzyskuje się wysokie zdolności łączeniowe z dowolną krzywą wyzwalania."