Krzysztof Woźniak

Wiceprezes ds. Wsparcia Operacyjnego
Urodzony w 1977 r. Jest absolwentem Instytutu Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu Executive Master of Business Administration.
Swoją karierę zawodową rozpoczynał w ING Bank Śląski S.A. w 1999 r. jako doradca klienta. Następnie pracował w Departamencie Instrumentów Finansowych Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Wydziale Finansów i Budżetu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. W latach 2007-2008 był Zarządcą Przedsiębiorstwa Państwowego Zakład Przemysłu Drzewnego „Rudy” w Tarnowie, a od 2009 r. prowadził własną działalność gospodarczą w dziedzinie nieruchomości. 
W latach 2018-2019 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu TAURON Serwis sp. z o.o., a od 2019 r. był Wiceprezesem Zarządu oraz p.o. Prezesa Zarządu spółki Wsparcie Grupa TAURON sp. z o.o.
Był także wykładowcą  w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie z zakresu zarządzania, rynku finansowego, rozliczeń pieniężnych, operacji bankowych, marketingu bankowego i bankowości.