Data publikacji zamówienia

12.12.2017 13:10

Przedmiot zamówienia

Opis

Przetarg pisemny na sprzedaż składników majątku trwałego - środków transportu

Numer

xsacs57654/878

Typ przetargu

Publiczne

Tryb

Licytacja elektroniczna

Rodzaj

Roboty budowlane

Termin realizacji

gggrf654gf

Oferta

Miejsce składania ofert

gfg

Termin

12.12.2017 13:08

Miejsce otwarcia

gfg

Data otwarcia

14.12.2017 13:08

Termin otwarcia

ds

Kryteria oceny ofert

ds

Wadium

Termin i miejsce złożenia

dsa

Kwota (zł)

dsa

Informacje dodatkowe

dsa