Zamawiający

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Legnica

Data publikacji zamówienia

26.05.2017 09:15

Przedmiot zamówienia

Opis

Sprzedaż transformatora WN/SN wycofanego z eksploatacji w roku 2017/2”

Numer

42767

Typ przetargu

Niepubliczne

Tryb

Nieograniczony

Rodzaj

Sprzedaż

Termin realizacji

w terminie 10 dni roboczych od daty powiadomienia o możliwości odbioru.

Oferta

Miejsce składania ofert

Oferty należy złożyć w siedzibie_x000D_ TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy_x000D_ Kancelaria Ogólna pok. 003 _x000D_ ul. Partyzantów 21, 59-220 Legnica_x000D_

Termin

12.06.2017 11:00

Miejsce otwarcia

Otwarcie ofert nastąpi w w siedzibie_x000D_ TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy_x000D_ Dział Logistyki (pok. nr 2); ul. Wałbrzyska 1, 59-220 Legnica_x000D_

Data otwarcia

12.06.2017 12:00

Termin otwarcia

60 dni

Kryteria oceny ofert

cena netto - 100%

Pliki do pobrania

Wyniki postępowania