Zamawiający

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Jelenia Góra

Data publikacji zamówienia

18.07.2017 12:01

Przedmiot zamówienia

Opis

Sprzedaż 95 sztuk transformatorów olejowych SN/nN wycofanych z eksploatacji

Numer

2017/TD-OJG/1/SL1

Typ przetargu

Niepubliczne

Tryb

Nieograniczony

Rodzaj

Sprzedaż

Termin realizacji

Do dwóch tygodni od podpisania umowy, nie później niż do dnia 30.08.2017r.

Oferta

Miejsce składania ofert

Kancelaria w siedzibie TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze przy ul. Bogusławskiego 32, pok. nr 10

Termin

01.08.2017 10:00

Miejsce otwarcia

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze ul. Wincentego Pola 47 Budynek H, pok. nr 104

Data otwarcia

01.08.2017 10:30

Termin otwarcia

30 dni

Kryteria oceny ofert

Cena: 100%

Wadium

Termin i miejsce złożenia

Nie dotyczy

Kwota (zł)

Nie dotyczy

Informacje dodatkowe

Sprzedający nie dopuszcza składania ofert częściowych. _x000D_ Sprzedający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. _x000D_ Otwarcie ofert bez udziału oferentów.

Aukcja

Sprzedający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Pliki do pobrania

Wyniki postępowania