Zamawiający

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Jelenia Góra

Data publikacji zamówienia

18.10.2017 15:45

Przedmiot zamówienia

Opis

Sprzedaż transformatora olejowego WN/SN 25MVA numer fabryczny 167502 wycofanego z eksploatacji

Numer

2017/TD-OJG/SL1/2

Typ przetargu

Niepubliczne

Tryb

Nieograniczony

Rodzaj

Sprzedaż

Termin realizacji

Do dwóch tygodni od podpisania umowy, nie później niż do dnia 24.11.2017r.

Oferta

Miejsce składania ofert

Kancelaria w siedzibie TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze przy ul. Bogusławskiego 32, pok. nr 10

Termin

03.11.2017 10:00

Miejsce otwarcia

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze ul. Wincentego Pola 47, Budynek H, pok. nr 104

Data otwarcia

03.11.2017 10:30

Kryteria oceny ofert

Cena brutto: 100%

Wadium

Termin i miejsce złożenia

Wadium należy wnieść na rachunek bankowy Sprzedającego w banku mBank, nr konta: 39 1140 1078 0000 4077 2300 2001, najpóźniej do dnia 02.11.2017r. do godz. 11:00

Kwota (zł)

12264

Informacje dodatkowe

Sprzedający nie dopuszcza składania ofert częściowych._x000D_ Sprzedający nie dopuszcza składania ofert wariantowych._x000D_ Otwarcie ofert bez udziału oferentów.

Aukcja

Sprzedający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Pliki do pobrania

Wyniki postępowania