Zamawiający

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Legnica

Data publikacji zamówienia

26.10.2017 09:30

Przedmiot zamówienia

Opis

Sprzedaż 26 szt transformatorów SN/nN wycofanych z eksploatacji w roku 2017

Numer

4/MN/SL2/2017

Typ przetargu

Niepubliczne

Tryb

Nieograniczony

Rodzaj

Sprzedaż

Termin realizacji

Sprzedający wymaga aby odbiór urządzeń realizowany był sukcesywnie , w terminie do 10 dni roboczych od daty powiadomienia o możliwości odbioru.

Oferta

Miejsce składania ofert

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy, ul. Partyzantów 21, Kancelaria Ogólna pok. Nr 003

Termin

08.11.2017 11:00

Miejsce otwarcia

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy, ul. Wałbrzyska 1, Dział Logistyki, pok. Nr 2

Data otwarcia

08.11.2017 12:00

Termin otwarcia

60 dni

Kryteria oceny ofert

Cena netto: 100%

Wadium

Termin i miejsce złożenia

Sprzedający nie wymaga zabezpieczenia ofert wadium

Informacje dodatkowe

Sprzedający nie dopuszcza składania ofert częściowych. _x000D_ Sprzedający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. _x000D_ Oferenci mogą uczestniczyć w jawnej sesji otwarcia ofert.

Aukcja

Sprzedający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Pliki do pobrania

Wyniki postępowania