Zamawiający

TAURON Dystrybucja S.A. Centrala

Data publikacji zamówienia

27.09.2017 07:48

Przedmiot zamówienia

Opis

Przetarg pisemny na sprzedaż transformatorów rozdzielczych olejowych SN/nN

Numer

3/STD/2017

Typ przetargu

Niepubliczne

Tryb

Nieograniczony

Rodzaj

Sprzedaż

Oferta

Miejsce składania ofert

TAURON Dystrybucja SA Oddział w Tarnowie, ulica Lwowska 72-96b, 33-100 Tarnów, parter pok. nr 15 Dziennik podawczy

Termin

11.10.2017 09:00

Miejsce otwarcia

Wydział Inwestycji TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie ul. Słoneczna 32, 33-100 Tarnów.

Data otwarcia

11.10.2017 09:30

Termin otwarcia

60 dni

Kryteria oceny ofert

Cena - 100% - za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą ceną za poszczególny przedmiot przetargu.

Wadium

Termin i miejsce złożenia

Wadium należy wnieść na rachunek bankowy TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział w Tarnowie ul. Lwowska 72-96b, 33 – 100 Tarnów ; Nr : 12 1140 1078 0000 4077 4100 2001 do dnia 10.10.2017 do godziny 11:00 z adnotacją „ Wadium - podając oznaczenie przetargu i jednostki organizacyjnej, datę przetargu, oraz numer poszczególnego przedmiotu przetargu"

Kwota (zł)

10% ceny wywoławczej poszczególnego przedmiotu przetargu

Pliki do pobrania

Wyniki postępowania