Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce plików cookie.
 

ABC Przyłączenia

O przyłączenie do sieci elektroenergetycznej może ubiegać się każdy,
kto posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu, np. akt własności, umowę najmu lub dzierżawy. Aby przyłączyć się do sieci, należy zawrzeć stosowną umowę ze Spółką TAURON Dystrybucja S.A. oraz spełnić warunki przyłączenia. Dokument stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych.

 

ABC Przyłączenia

Warunki przyłączenia są to określone wymagania techniczne, które należy spełnić, aby przyłączonym do sieci dystrybucyjnej (są one integralną częścią wcześniej zawartej umowy). Wysokość opłat zależy m.in. od grupy przyłączeniowej, do której podmiot został zakwalifikowany w myśl Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz, U. 2007 r., nr 93 poz. 623).

Procedura rozpoczyna się z chwilą złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia odbiorcy do sieci. Dokument można pobrać ze strony internetowej. Dostępny jest on również w wersji papierowej w Punktach Obsługi Klienta. Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać do najbliższej względem przyłączanego obiektu placówki TAURON Dystrybucja S.A. lub złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Klienta.

Na jego podstawie zostaną przygotowane warunki przyłączenia dla obiektu oraz projekt umowy o przyłączenie do sieci.
Po ich otrzymaniu i zaakceptowaniu obie strony muszą podpisać dokumenty, następnie zostanie rozpoczęte zlecenie. Czas jego realizacji jest zależny od wielu czynników - wynosi od kilku tygodni do kilkunastu miesięcy. Fizyczne przyłączenie obiektu do sieci następuje po zrealizowaniu wszystkich obowiązków stron wynikających z umowy. Uruchomienie przyłącza, czyli podanie napięcia, ma miejsce po zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej oraz zainstalowaniu układu pomiarowo – rozliczeniowego.

 
 
 
 

Budowa instalacji

Przyłącze – odcinek lub element sieci służący do połączenia instalacji elektrycznej w przyłączanym obiekcie z siecią dystrybucyjną. Przyłącze może być kablowe lub napowietrzne. Od jego typu zależy wysokość opłaty za przyłączenie.
Złącze – element sieci służący do łączenia odcinków linii z innymi liniami lub instalacjami. Złącze może być przyłączem. Wygląda ono jak prostokątna skrzynia i jest zlokalizowane w ogrodzeniu lub na budynku. Najczęściej spotyka się złącza kablowe oznaczone symbolem ZK.
Licznik – jest to urządzenie służące do pomiaru ilości energii elektrycznej. Na podstawie jego wskazań wystawiane są faktury za energię elektryczną.
Wewnętrzna linia zasilająca (wlz) – jest to linia doprowadzająca energię elektryczną od złącza do poszczególnych budynków lub lokali. Wlz doprowadza energię elektryczną do mieszkań w blokach wielorodzinnych i zlokalizowana jest w pionie na klatce schodowej. 
Tablica rozdzielcza – jest to miejsce, do którego przychodzi wewnętrzna linia zasilająca, z którego wyprowadzane są obwody zasilające obiekt. Na tablicy rozdzielczej zainstalowane są zabezpieczenia.

Typy przyłączy

Przyłącze kablowe - jest to sposób zasilania obiektu z wykorzystaniem linii kablowej ułożonej
w ziemi. Zaletą przyłącza kablowego jest jego estetyka: widoczne jest tylko złącze w kształcie prostokątnej skrzynki. Zlokalizowane jest w
ogrodzeniu tak, aby było jak najmniej widoczne i jednocześnie łatwo dostępne dla osoby dokonującej odczytu licznika.

Przyłącze napowietrzne - jest to sposób zasilania obiektu z wykorzystaniem linii napowietrznej – przewody przymocowane są do słupów. Zalety przyłącza napowietrznego to krótki czas budowy oraz niższa cena od przyłącza kablowego.

Przyłącze napowietrzno-kablowe - jest to sposób zasilania obiektu z wykorzystaniem odcinków linii napowietrznej
i kablowej. Jest 
to określenie potoczne i można się z nim spotkać w trakcie rozmów z projektantami. W rozliczeniach opłaty za przyłączenie występują przyłącza kablowe lub napowietrzne. Od ich typu zależy wysokość opłaty 
za przyłączenie.

Zasilanie placu budowy

Zasilanie tymczasowe - jest to zasilanie placu budowy w energię elektryczną poprzez urządzenia, które po zakończeniu budowy zostaną zdemontowane. Wykonywane jest najczęściej jako przyłącze napowietrzne. Zaletą takiego rodzaju zasilania jest bardzo krótki czas jego budowy.
 
Zasilanie docelowe - jest to zasilanie placu budowy w energię elektryczną poprzez urządzenia, które po zakończeniu budowy służyć będą docelowemu zasilaniu budowanego obiektu. Wykonywane jest najczęściej jako przyłącze kablowe. Takie rozwiązanie pozwala na szybkie korzystanie z grupy taryfowej dla gospodarstw domowych po zakończeniu budowy.
 

Zasilanie nowego obiektu

Zasilanie tymczasowe - jest to zasilanie placu budowy w energię elektryczną poprzez urządzenia, które po zakończeniu budowy zostaną zdemontowane. Wykonywane jest najczęściej jako przyłącze napowietrzne. Zaletą takiego rodzaju zasilania jest bardzo krótki czas jego budowy.
 
Zasilanie docelowe - jest to zasilanie placu budowy w energię elektryczną poprzez urządzenia, które po zakończeniu budowy służyć będą docelowemu zasilaniu budowanego obiektu. Wykonywane jest najczęściej jako przyłącze kablowe. Takie rozwiązanie pozwala na szybkie korzystanie z grupy taryfowej dla gospodarstw domowych po zakończeniu budowy.