REMIT

Operator Systemu Dystrybucyjnego TAURON Dystrybucja S.A. będzie publikować na tej stronie, informacje wewnętrzne wymagane zgodnie z postanowieniami Art. 4 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii („Rozporządzenie REMIT”).

Komunikaty:

Obecnie brak komunikatów wymaganych rozporządzeniem REMIT.