Zgłoś awarię

Wypełnij poniższy formularz, aby przekazać nam informację o awarii.

Podaj adres

Proszę wpisać miejscowość
Zlokalizuj się automatycznie

Jeśli istnieje jakiekolwiek zagrożenie, dzwoń:991

Dla dzwoniących z obszaru działalności Operatora Systemu Dystrybucyjnego TAURON Dystrybucja S.A.
bezpłatnie, całodobowo


32 303 0 991

Informacja o wyłączeniach oraz zgłoszenia awarii i wyłączeń dla dzwoniących spoza obszaru działalności TAURON Dystrybucja S.A.
połączenia płatne wg stawek operatora, całodobowo