Przyłączenie do sieci

Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej to proces, którego celem jest doprowadzenie energii elektrycznej do nowego obiektu lub zmiana sposobu zasilania w istniejącym obiekcie.
Nasza spółka pełni funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego dla województw:
dolnośląskiego,
opolskiego,
śląskiego,
małopolskiego, 
oraz częściowo: świętokrzyskiego, podkarpackiego i łódzkiego, lubuskiego i wielkopolskiego.

Kliknij tutaj i sprawdź kto jest Twoim OSD.

Jeżeli chcesz pobierać energię na naszym obszarze działania powinieneś przyłączyć się do naszej sieci.


Informacje, które pomogą przybliżyć Ci temat przyłączenia do sieci dystrybucyjnej

Warunki przyłączenia - jest to dokument, który określa wymagania techniczne, jakie musi spełnić przyłączany podmiot oraz TAURON Dystrybucja, aby przyłączyć obiekt do sieci. Warunki przyłączenia stanowią integralną część zawartej umowy o przyłączenie.

Umowa o przyłączenie – umowa, która określa zakres i terminy realizacji prac związanych z przyłączeniem. Określa również wysokość opłaty za przyłączenie oraz sposób jej wyznaczania. 

Karta Danych Technicznych (KDT) – dokument, który określa parametry techniczne przyłączania, które zrealizowaliśmy. KDT jest niezbędna do zawarcia umowy regulującej dostarczanie energii elektrycznej.

Przyłącze – to odcinek lub element sieci, który służy do połączenia instalacji elektrycznej w przyłączanym obiekcie z siecią dystrybucyjną. Przyłącze może być kablowe lub napowietrzne. Od jego typu zależy wysokość opłaty za przyłączenie.

Złącze
– to element sieci, który służy do łączenia odcinków linii z innymi liniami lub instalacjami. Złącze może być przyłączem. Wygląda ono jak prostokątna skrzynia i jest zlokalizowane w ogrodzeniu lub na budynku. Najczęściej spotyka się złącza kablowe oznaczone symbolem ZK.

Licznik
– to urządzenie, które służy do pomiaru ilości energii elektrycznej. Na podstawie jego wskazań wystawiane są faktury za energię elektryczną.

Wewnętrzna linia zasilająca (wlz)
– jest to linia, która doprowadza energię elektryczną od złącza do budynków lub lokali. Wlz doprowadza energię elektryczną do mieszkań w blokach wielorodzinnych i zlokalizowana jest w pionie na klatce schodowej.

Tablica rozdzielcza
– to miejsce, do którego przychodzi wewnętrzna linia zasilająca oraz z którego wyprowadzane są obwody zasilające obiekt. Na tablicy rozdzielczej zainstalowane są zabezpieczenia.
Przyłącze kablowe - to sposób zasilania obiektu za pomocą linii kablowej ułożonej w ziemi. Zaletą przyłącza kablowego jest jego estetyka - widoczne jest tylko złącze kablowo-pomiarowe w kształcie prostokątnej skrzynki. Złącze zlokalizowane jest w ogrodzeniu tak, aby było jak najmniej widoczne, a jednocześnie było łatwo dostępne dla osoby, która odczytuje licznik.

Przyłącze napowietrzne
- to sposób zasilania obiektu za pomocą linii napowietrznej – przewody przymocowane są do słupa i do budynku. Zaletą przyłącza napowietrznego jest krótki czas budowy oraz cena, która jest niższa niż za przyłącze kablowe.Zasilanie docelowe - to zasilanie obiektu w energię elektryczną poprzez urządzenia, które gwarantują długotrwałe dostarczanie energii elektrycznej do obiektu.

Zasilanie tymczasowe - to zasilanie obiektu w energię elektryczną poprzez urządzenia, które po okresie użytkowania musisz zdemontować. Zasilanie tymczasowe wykonywane jest najczęściej jako przyłącze napowietrzne. Zaletą takiego rodzaju zasilania jest bardzo krótki czas jego budowy. Zasilanie tymczasowe najczęściej wykorzystywane jest do zasalania placu budowy.

Podłączenie krótkotrwałe - jeżeli planujesz organizację imprezy plenerowej, np. koncertu, albo potrzebujesz zasilania w energię elektryczną na okres krótszy niż 1 rok, np. dla wesołego miasteczka - skorzystaj z szybkiego dostępu do energii elektrycznej poprzez krótkotrwałe podłączenie do sieci.
Wybierz obiekt, którego przyłączeniem jesteś zainteresowany i poznaj szczegóły przyłączenia

Dowiedz się więcej