Ostrzeżenie

Uwaga na SMS-y z ostrzeżeniem o wyłączeniu zasilania.

Dowiedz się więcej

Przyłączenie do sieci

Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej to proces, którego celem jest doprowadzenie energii elektrycznej do nowego obiektu lub zmiana sposobu zasilania w istniejącym obiekcie.

 
W związku z sytuacją epidemiczną dokumenty związane z przyłączeniem do sieci wysyłamy e-mailem. Prosimy, aby podawali Państwo swój adres e-mail na każdym składanym do nas wniosku – usprawnimy w ten sposób komunikację i przepływ dokumentów. 

Nasza spółka pełni funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego dla województw:
dolnośląskiego,
opolskiego,
śląskiego,
małopolskiego, 
oraz częściowo: świętokrzyskiego, podkarpackiego i łódzkiego, lubuskiego i wielkopolskiego.

Tutaj możesz sprawdzić kto jest twoim OSD. 

Jeżeli chcesz pobierać energię na naszym obszarze działania powinieneś przyłączyć się do naszej sieci.


Poniżej zamieściliśmy definicje, które pomogą przybliżyć ci temat przyłączenia 

 • Warunki przyłączenia - są to określone wymagania techniczne, które należy spełnić, aby zostać przyłączonym do sieci dystrybucyjnej (warunki przyłączenia stanowią integralną część zawartej umowy o przyłączenie).

  Umowa o przyłączenie – umowa, która określa zakres i terminy realizacji prac związanych z przyłączeniem. Określa również wysokość opłaty za przyłączenie oraz sposób jej wyznaczania. 

  Karta Danych Technicznych (KDT) – dokument, który określa parametry techniczne przyłączania, które zrealizowaliśmy. KDT jest niezbędna do zawarcia umowy regulującej dostarczanie energii elektrycznej.
   
 • Przyłącze – to odcinek lub element sieci, który służy do połączenia instalacji elektrycznej w przyłączanym obiekcie z siecią dystrybucyjną. Przyłącze może być kablowe lub napowietrzne. Od jego typu zależy wysokość opłaty za przyłączenie.

  Złącze
  – to element sieci, który służy do łączenia odcinków linii z innymi liniami lub instalacjami. Złącze może być przyłączem. Wygląda ono jak prostokątna skrzynia i jest zlokalizowane w ogrodzeniu lub na budynku. Najczęściej spotyka się złącza kablowe oznaczone symbolem ZK.

  Licznik
  – to urządzenie, które służy do pomiaru ilości energii elektrycznej. Na podstawie jego wskazań wystawiane są faktury za energię elektryczną.

  Wewnętrzna linia zasilająca (wlz)
  – jest to linia, która doprowadza energię elektryczną od złącza do budynków lub lokali. Wlz doprowadza energię elektryczną do mieszkań w blokach wielorodzinnych i zlokalizowana jest w pionie na klatce schodowej.

  Tablica rozdzielcza
  – to miejsce, do którego przychodzi wewnętrzna linia zasilająca oraz z którego wyprowadzane są obwody zasilające obiekt. Na tablicy rozdzielczej zainstalowane są zabezpieczenia.

   
 • Przyłącze kablowe - to sposób zasilania obiektu za pomocą linii kablowej ułożonej w ziemi. Zaletą przyłącza kablowego jest jego estetyka - widoczne jest tylko złącze kablowo-pomiarowe w kształcie prostokątnej skrzynki. Złącze zlokalizowane jest w ogrodzeniu tak, aby było jak najmniej widoczne, a jednocześnie było łatwo dostępne dla osoby, która odczytuje licznik.

  Przyłącze napowietrzne
  - to sposób zasilania obiektu za pomocą linii napowietrznej – przewody przymocowane są do słupa i do budynku. Zaletą przyłącza napowietrznego jest krótki czas budowy oraz cena, która jest niższa niż za przyłącze kablowe.

   
 • Zasilanie tymczasowe - to zasilanie obiektu w energię elektryczną poprzez urządzenia, które po okresie użytkowania musisz zdemontować. Zasilanie tymczasowe wykonywane jest najczęściej jako przyłącze napowietrzne. Zaletą takiego rodzaju zasilania jest bardzo krótki czas jego budowy. Zasilanie tymczasowe najczęściej wykorzystywane jest do zasalania placu budowy.

  Zasilanie docelowe
  - to zasilanie obiektu w energię elektryczną poprzez urządzenia, które gwarantują długotrwałe dostarczanie energii elektrycznej do obiektu.

   

Wybierz obiekt, którego przyłączeniem jesteś zainteresowany i poznaj szczegóły przyłączenia

Dom

Dowiedz się więcej

Opłata za przyłączenie

Przeczytaj

Zapewnienie dostaw

Przeczytaj

Dostępne moce

Przeczytaj

Zmiana mocy przyłączeniowej

Przeczytaj

E-mobility

Przeczytaj

Pytania i odpowiedzi

Przeczytaj

Dokumenty do pobrania

Przeczytaj