⚠ UWAGA ⚠ Docierają do nas sygnały, że możesz natknąć się w sieci na FAŁSZYWE STRONY INTERNETOWE z użyciem wizerunku TAURONA.
Strony te promowane są w mediach społecznościowych i komunikatorach. 
W ten sposób cyberprzestępcy próbują wyłudzić pieniądze na rzekome inwestycje realizowane z Grupą TAURON. 
 
Apelujemy do klientów o szczególną ostrożność! Nie należy klikać w podejrzane linki, ani podawać swoich danych osobowych. Nie prowadzimy w mediach społecznościowych żadnej kampanii inwestycyjnej dla klientów!

Pytania i odpowiedzi

Masz jakieś pytania? Tu zebraliśmy sprawy, o które najczęściej pytają nas Klienci.
 • Aby zapewnić Tobie i Twojej rodzinie pewną dostawę prądu, stale modernizujemy sieć energetyczną. Niemniej przyczyny braku energii elektrycznej w Twoim domu mogą być następujące:

  modernizacja sieci, np. przyłączenie nowo wybudowanej sieci energetycznej, konserwacja stacji transformatorowej - to prace planowane przez nas. Standardowym sposobem informowania o nich są ogłoszenia wieszane z pięciodniowym wyprzedzeniem na słupach lub innych przewidzianych do tego miejscach. Teraz możesz dodatkowo korzystać z informacji publikowanych w wyszukiwarce wyłączeń
  awarie sieci energetycznej np. zerwana sieć (burza, trąba powietrzna, przewrócone drzewo) lub kradzież sieci.
  awarie instalacji domowej.
 • Prądu nie ma w Twoim mieszkaniu – sprawdź bezpieczniki (korki). Sprawdź, czy jest prąd na klatce lub ulicy.
  Prądu nie ma na klatce schodowej – skontaktuj się z administratorem lub właścicielem budynku.
  Prądu nie ma w sąsiednich domach lub na ulicy - zadzwoń:
  991 POGOTOWIE ENERGETYCZNE (dla dzwoniących z obszaru działalności TAURON Dystrybucja S.A. – numer dostępny całodobowo, połączenie bezpłatne) 
   
  323 030 991 (informacja o wyłączeniach oraz zgłoszenia awarii i wyłączeń dla dzwoniących spoza obszaru działalności TAURON Dystrybucja S.A. – numer dostępny całodobowo, połączenie płatne wg stawek operatora).
 • Nie jesteśmy w stanie przewidzieć awarii (przerw w zasilaniu spowodowanych np. burzą lub przewróconym drzewem), ani też precyzyjnie określić przewidywany czas jej usunięcia.
   
  W momencie rozpoczynania naprawy możemy jedynie podać przewidywany czas przywrócenia zasilania w oparciu o dane statystyczne (to czas, w którym w przeszłości udało się nam usunąć podobną awarię i jej skutki). Na rzeczywisty czas (szybkość) przywrócenia zasilania może wpłynąć szereg różnych okoliczności.
   
  Zapewniamy, że robimy wszystko, aby przerwy w dostawie prądu trwały jak najkrócej.
 • Dokładamy wszelkich starań, aby przerwy w dostawie prądu trwały jak najkrócej. Istnieją przepisy prawne, które regulują te kwestie.
   
  Czas trwania przerw w dostawie energii elektrycznej reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93, poz.623 z późn.zmianami - §40 art.5).
   
  W oparciu o to rozporządzenie dopuszczalne czasy trwania przerw planowanych i nieplanowanych dla podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych IV i V:
   
  Jednorazowa przerwa w dostarczaniu energii elektrycznej nie może przekroczyć:
   
  przerwa planowana 16 godzin
  przerwa nieplanowana (awarie) 24 godzin
  katastrofalna trwająca dłużej niż 24 godziny

  Przerwy w ciągu roku stanowią sumę czasów trwania przerw jednorazowych długich i bardzo długich w przypadku:
   
  przerw planowanych 35 godzin
  przerw nieplanowanych (awarie) 48 godzin

  Przekroczenie dopuszczalnego czasu przerw
   
  Dopuszczalny czas trwania przerw planowanych i nieplanowanych należy do tzw. standardów jakościowych energii elektrycznej.
  W przypadku przekroczenia dopuszczalnego czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej, Klientom (na ich wniosek) przysługują bonifikaty.
 • Przykład:
  Dopuszczalny czas trwania jednorazowej przerwy awaryjnej: 24 h 
  Rzeczywisty czas trwania przerwy: 40 h 
  Przekroczenie dopuszczalnego czasu przerwy: 40 - 24 = 16 h 
  Zużycie prądu w gospodarstwie domowym: 4300 kW / rok
   
  Obliczenia:
  Zużycie energii elektrycznej w okresie rozliczeniowym dzielimy przez liczbę dni okresu rozliczeniowego (np. 365 dni):
  4300 kW / 365 dni = 11,78 kW / dobę
  11,78 kW / 24 h = 0,49 kW / h
   
  Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej wyznaczana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki: 0,16999 zł / kWh. 
  Zgodnie z rozporządzeniem* bonifikata stanowi 5-krotność ceny energii. Stąd kwota bonifikaty:
  5 x 0,16999 zł / kWh = 0,84995 zł / kWh
   
  Należna bonifikata z tytułu przekroczenia dopuszczalnego czasu trwania przerwy w dostawie energii wynosi:
  0,84995 zł x 0,49 kW / h x 16 h = 6,66 zł
   
  Analogicznie wyliczana jest bonifikata z tytułu przekroczenia dopuszczalnego czasu trwania przerwy planowanej, jak też sumy czasów trwania przerw planowanych i awaryjnych w ciągu roku.
   
  * Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną §37 pkt 2.
 • Czasem przy normalnej pracy sieci i normalnych warunkach atmosferycznych mogą wystąpić krótkotrwałe przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej.
  Spowodowane są zadziałaniem automatyki zabezpieczeniowej stosowanej w celu likwidacji przejściowych zwarć na liniach średniego napięcia spowodowanych przez czynniki zewnętrzne
 • Gdy urządzenia elektryczne pozbawione są zabezpieczenia (otwarte drzwi do stacji transformatorowej, otwarte skrzynki, uszkodzone ogrodzenie wokół stacji rozdzielczej)
  Gdy zerwana jest sieć energetyczna, uszkodzone słupy

  Zadzwoń pod numer:

  991 POGOTOWIE ENERGETYCZNE (dla dzwoniących z obszaru działalności TAURON Dystrybucja S.A. – numer dostępny całodobowo, połączenie bezpłatne).

  323 030 991 (informacja o wyłączeniach oraz zgłoszenia awarii i wyłączeń dla dzwoniących spoza obszaru działalności TAURON Dystrybucja S.A. – numer dostępny całodobowo, połączenie płatne wg stawek operatora).
 • Dostawę prądu w Twoim obiekcie lub lokalu wznowimy bez odrębnego powiadamiania, również pod Twoją nieobecność. Prosimy, przygotuj wcześniej obiekt lub lokal i wyłącz wszystkie urządzenia, które mogą spowodować zagrożenie dla osób lub mienia.

Nie znalazłeś odpowiedzi na Twoje pytanie? Skontaktuj się z nami991

Czynny 7 dni w tygodniu 24h/dobę.
 
Tu zgłosisz awarię lub uszkodzenie sieci i urządzeń energetycznych oraz uzyskasz informację o planowanych i awaryjnych wyłączeniach energii elektrycznej.
 
Dla dzwoniących z obszaru działalności TAURON Dystrybucja S.A. – numer dostępny całodobowo.
Bezpłatne połączenie


323 030 991

Informacja o wyłączeniach oraz zgłoszenia awarii i wyłączeń dla dzwoniących spoza obszaru działalności TAURON Dystrybucja S.A. – numer dostępny całodobowo.
Opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora

Telefoniczna Obsługa Klienta

Tu uzyskasz informacje w zakresie umów dystrybucyjnych.

32 606 0 616

Czynny pn - pt 7.00 - 20.00

Opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora