Ostrzeżenie

Uwaga na SMS-y z ostrzeżeniem o wyłączeniu zasilania.

Dowiedz się więcej

Przetargi

Przetargi to centralne miejsce publikowania ogłoszeń o zamówieniach w Grupie TAURON.

Na tej stronie znajdziesz ogłoszenia spółki TAURON Dystrybucja S.A. 

Platforma zakupowa

Ogłoszenia i informacje o zamówieniach na dostawy, usługi i roboty budowlane.

Platforma Zakupowa (od 2021 roku)

Platforma Zakupowa (do końca 2020 roku)

Pozostałe ogłoszenia

Zamówienia pozostałe.

Poniżej znajdą Państwo ogłoszenia, które nie zostały objęte Platformą Zakupową.

Nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości Grupy TAURON.

Zapoznaj się z aktualną ofertą obiektów i gruntów przeznaczonych na sprzedaż.

Wykonawcy kwalifikowani i ogólne warunki umów

Lista kwalifikowanych Kontrahentów

Postępowania kwalifikacyjne w zakresie „Projektów budowlanych i wykonawczych w zakresie robót budowlanych na sieci i obiektów energetycznych SN, Nn oraz SN/Nn (napowietrznych i kablowych)” oraz „Robót budowlanych realizowanych z wyłączeniami sieci elektroenergetycznej w zakresie sieci i obiektów energetycznych SN oraz SN i nN” prowadzone są na Platformie Zakupowej Grupy TAURON.

OGÓLNE WARUNKI UMÓW w zakresie „Robót budowlanych realizowanych z wyłączeniami sieci elektroenergetycznej w zakresie sieci i obiektów energetycznych SN oraz SN i nN

OWU - Roboty Budowlane w TAURON Dystrybucja SA z dnia 1.07.2015 wersja 1.1
OWU - Roboty Budowlane w TAURON Dystrybucja SA z dnia 28.10.2016 wersja 1.2
OWU - Roboty Budowlane w TAURON Dystrybucja SA z dnia 7.08.2018 wersja 1.3 OWU - Roboty Budowlane w TAURON Dystrybucja SA z dnia 06.03.2019 wersja 1.4 OWU - Roboty Budowlane w TAURON Dystrybucja SA z dnia 28.11.2019 wersja 1.5 OWU - Roboty Budowlane w TAURON Dystrybucja SA z dnia 24.01.2020 wersja 1.6
OWU - Roboty Budowlane w TAURON Dystrybucja S.A. z dnia 25.06.2020 wersja 1.7

OGÓLNE WARUNKI UMÓW w zakresie „Projektów budowlanych i wykonawczych w zakresie robót budowlanych na sieci i obiektów energetycznych SN, Nn oraz SN/Nn (napowietrznych i kablowych)

OWU Projekty w TAURON Dystrybucja SA z dnia 14.07.2016 wersja 1
OWU - Projekty w TAURON Dystrybucja SA z dnia 20.12.2019 wersja 2
OWU - Projekty w TAURON Dystrybucja SA z dnia 24.01.2020 wersja 3
OWU - Projekty w TAURON Dystrybucja SA z dnia 25.06.2020 wersja 4