⚠ UWAGA AWARIE ⚠ Po bardzo intensywnych burzach i nawałnicach, które przeszły w nocy z 19 na 20 czerwca 2024 r. nad częścią obsługiwanych przez TAURON Dystrybucję terenów wystąpiły rozległe uszkodzenia infrastruktury energetycznej i przerwy w zasilaniu klientów.
Energetycy pracują cały czas w terenie przywracając zasilanie do kolejnych klientów.

Monitorujemy prognozy pogody i przygotowujemy się już teraz logistycznie i sprzętowo na kolejne burze, które są zapowiadane na najbliższe dni na naszym terenie działania.
Aktualny stan awarii oraz zakres planowych wyłączeń można sprawdzić na tej stronie.

Przetargi

Przetargi to centralne miejsce publikowania ogłoszeń o zamówieniach w Grupie TAURON.

Na tej stronie znajdziesz ogłoszenia spółki TAURON Dystrybucja S.A. 

Platforma zakupowa

Dostawy, usługi i roboty budowlane

Ogłoszenia i informacje o zamówieniach na dostawy, usługi i roboty budowlane.

Pozostałe ogłoszenia

Zamówienia pozostałe

Poniżej znajdują się ogłoszenia, które nie zostały objęte Platformą Zakupową.Wykonawcy kwalifikowani i ogólne warunki umów (OWU)

Lista kwalifikowanych Kontrahentów

Postępowania kwalifikacyjne w zakresie „Projektów budowlanych i wykonawczych w zakresie robót budowlanych na sieci i obiektów energetycznych SN, Nn oraz SN/Nn (napowietrznych i kablowych)” oraz „Robót budowlanych realizowanych z wyłączeniami sieci elektroenergetycznej w zakresie sieci i obiektów energetycznych SN oraz SN i nN” prowadzone są na Platformie Zakupowej Grupy TAURON.

OGÓLNE WARUNKI UMÓW w zakresie „Robót budowlanych realizowanych z wyłączeniami sieci elektroenergetycznej w zakresie sieci i obiektów energetycznych SN oraz SN i nN

OWU - Roboty Budowlane w TAURON Dystrybucja SA z dnia 1.07.2015 wersja 1.1
OWU - Roboty Budowlane w TAURON Dystrybucja SA z dnia 28.10.2016 wersja 1.2
OWU - Roboty Budowlane w TAURON Dystrybucja SA z dnia 7.08.2018 wersja 1.3 OWU - Roboty Budowlane w TAURON Dystrybucja SA z dnia 06.03.2019 wersja 1.4 OWU - Roboty Budowlane w TAURON Dystrybucja SA z dnia 28.11.2019 wersja 1.5 OWU - Roboty Budowlane w TAURON Dystrybucja SA z dnia 24.01.2020 wersja 1.6
OWU - Roboty Budowlane w TAURON Dystrybucja S.A. z dnia 25.06.2020 wersja 1.7

OGÓLNE WARUNKI UMÓW w zakresie „Projektów budowlanych i wykonawczych w zakresie robót budowlanych na sieci i obiektów energetycznych SN, Nn oraz SN/Nn (napowietrznych i kablowych)

OWU Projekty w TAURON Dystrybucja SA z dnia 14.07.2016 wersja 1
OWU - Projekty w TAURON Dystrybucja SA z dnia 20.12.2019 wersja 2
OWU - Projekty w TAURON Dystrybucja SA z dnia 24.01.2020 wersja 3
OWU - Projekty w TAURON Dystrybucja SA z dnia 25.06.2020 wersja 4


Ogólne Warunki Udziału w pracach w zakresie likwidacji skutków awarii na obiektach elektroenergetycznych na poziomie SN i nN napięć w TAURON Dystrybucja S.A.

OWU - Roboty awaryjne w TAURON Dystrybucja S.A. z dnia 27.07.2022 wersja 1.0