Informacja o realizowanej strategii podatkowej TAURON Dystrybucja

Informacja o realizacji strategii podatkowej jest realizacją obowiązku wynikającego z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT), zgodnie z którym Spółka zobowiązana jest do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy. 

Zakres informacji ujawnionych w Informacji uwzględnia charakter, rodzaj i rozmiar prowadzonej działalności, z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2022 rok

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2021 rok

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2020 rok