Uzgodnienia branżowe, warunki przebudowy

Gdy potrzebne Ci uzgodnienia branżowe dotyczące istniejącego uzbrojenia terenu dla nowej inwestycji (np.: budowy domu) lub przebudowy istniejącej infrastruktury.

Procedura

  • pobierz i wypełnij wniosek

Dołącz dwa egzemplarze mapy zasadniczej

  • zaznacz na mapie obszar, który Cię interesuje lub działkę, której to dotyczy

Dostarcz dokumenty w formie papierowej

Dokumenty możesz dostarczyć pocztą lub kurierem na nasz adres do korespondencji lub złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Klienta
  • odpowiedź otrzymasz pocztą wraz z fakturą za wykonaną usługę. Opłata za naniesienie uzbrojenia terenu jest zależna od złożoności dokumentacji i ilości stron

Kolizja z Twoją inwestycją

Jeśli na podstawie otrzymanego uzgodnienia stwierdzisz, że nasze urządzenia energetyczne kolidują z Twoją inwestycją, dostarcz pismo do Punktu Obsługi Klienta i dołącz do niego mapkę z zaznaczonym miejscem kolizji. W odpowiedzi otrzymasz pismo określające warunki przebudowy istniejących urządzeń lub sieci elektroenergetycznej. W przypadku ich akceptacji zgłoś się do wyznaczonego pracownika, aby spisać porozumienie regulujące sposób realizacji i finansowania przebudowy.
Możesz również zlecić wykonanie prac naszej spółce wykonawczej - TAURON Nowe Technologie S.A., która przeprowadzi przebudowę urządzeń elektroenergetycznych i pomoże Ci w załatwieniu niezbędnych formalności.

Opłaty za uzgodnienia branżowe