Uzgodnienia branżowe, warunki przebudowy

Gdy potrzebne Ci uzgodnienie branżowe dotyczące istniejącego uzbrojenia terenu dla nowej inwestycji (np.: budowy domu) lub przebudowy istniejącej infrastruktury energetycznej kolidującej z Twoim zamiarem budowlanym.

Procedura

  • pobierz i wypełnij wniosek

Dołącz dwa egzemplarze mapy zasadniczej

  • zaznacz na mapie obszar, który Cię interesuje lub działkę, której to dotyczy

Dostarcz dokumenty w formie papierowej

Dokumenty możesz dostarczyć pocztą lub kurierem na nasz adres do korespondencji lub złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Klienta
  • odpowiedź otrzymasz pocztą wraz z fakturą za wykonaną usługę. Opłata za naniesienie uzbrojenia terenu jest zależna od złożoności dokumentacji i ilości stron
Wyszczególnienie   Stawka za usługę netto [zł]  VAT [zł]  Stawka za usługę brutto [zł] 
 Dokumentacja prosta:1)  - za pierwszy plan formatu A4  73,00  16,79 89,79
 - za każde następne A4 (lub jego wielokrotność)  15,00  3,45  18,45
 Dokumentacja złożona: 2)  - za pierwszy plan formatu A4  76,00  17,48  93,48
 - za każde następne A4 (lub jego wielokrotność)  31,00  7,13  38,13


1) Dokumentacja prosta:

 Skala mapy Ilość odcinków linii 
 1 : 500  nie więcej niż 5
 1 : 1000  nie więcej niż 4
 1 : 2000  nie więcej niż 3
 powyżej 1 : 2000  1
2) Dokumentacja złożona:

 Skala mapy Ilość odcinków linii 
 1 : 500  więcej niż 5
 1 : 1000  więcej niż 4
 1 : 2000  więcej niż 3
 powyżej 1 : 2000  więcej niż 1


Kolizja z Twoją inwestycją

Jeśli nie wiesz, czy nasze urządzenia energetyczne kolidują z Twoją inwestycją, złóż wniosek o uzgodnienie branżowe.
Jeśli już wiesz, że nasze urządzenia energetyczne kolidują z Twoją inwestycją, złóż wniosek o uzgodnienie branżowe i jednoczesne wydanie warunków usunięcia kolizji (np. jeśli chcesz dokonać przebudowy przyłącza: zmiany przewodów z gołych na izolowane lub zmiany typu przyłącza z napowietrznego na kablowe lub zmiany trasy i miejsca doprowadzenia przyłącza do obiektu).
Jeśli z wydanego przez nas uzgodnienia branżowego wynika, że nasze urządzenia energetyczne kolidują z Twoją inwestycją, złóż wniosek o wydanie warunków usunięcia kolizji powołując się na numer uzgodnienia branżowego.
Po wydaniu przez nas warunków przebudowy (usunięcia kolizji) zgłoś się do wskazanego w warunkach pracownika, aby spisać porozumienie regulujące sposób realizacji i finansowania przebudowy.