Uzgodnienia branżowe, warunki przebudowy

Gdy potrzebne Ci uzgodnienia branżowe dotyczące istniejącego uzbrojenia terenu dla nowej inwestycji (np.: budowy domu) lub przebudowy istniejącej infrastruktury.

Procedura

  • pobierz i wypełnij wniosek

Dołącz dwa egzemplarze mapy zasadniczej

  • zaznacz na mapie obszar, który Cię interesuje lub działkę, której to dotyczy

Dostarcz dokumenty w formie papierowej

Dokumenty możesz dostarczyć pocztą lub kurierem na nasz adres do korespondencji lub złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Klienta
  • odpowiedź otrzymasz pocztą wraz z fakturą za wykonaną usługę. Opłata za naniesienie uzbrojenia terenu jest zależna od złożoności dokumentacji i ilości stron
Wyszczególnienie   Stawka za usługę netto [zł]  VAT [zł]  Stawka za usługę brutto [zł] 
 Dokumentacja prosta:1)  - za pierwszy plan formatu A4   56,00  12,88 68,88 
 - za każde następne A4 (lub jego wielokrotność)  11,00  2,53  13,53
 Dokumentacja złożona: 2)  - za pierwszy plan formatu A4  58,00  13,34  71,34
 - za każde następne A4 (lub jego wielokrotność)  24,00  5,52  29,52


1) Dokumentacja prosta:

 Skala mapy Ilość odcinków linii 
 1 : 500  nie więcej niż 5
 1 : 1000  nie więcej niż 4
 1 : 2000  nie więcej niż 3
 powyżej 1 : 2000  1
2) Dokumentacja złożona:

 Skala mapy Ilość odcinków linii 
 1 : 500  więcej niż 5
 1 : 1000  więcej niż 4
 1 : 2000  więcej niż 3
 powyżej 1 : 2000  więcej niż 1


Kolizja z Twoją inwestycją

Jeśli na podstawie otrzymanego uzgodnienia stwierdzisz, że nasze urządzenia energetyczne kolidują z Twoją inwestycją, dostarcz pismo do Punktu Obsługi Klienta i dołącz do niego mapkę z zaznaczonym miejscem kolizji. W odpowiedzi otrzymasz pismo określające warunki przebudowy istniejących urządzeń lub sieci elektroenergetycznej. W przypadku ich akceptacji zgłoś się do wyznaczonego pracownika, aby spisać porozumienie regulujące sposób realizacji i finansowania przebudowy.
Możesz również zlecić wykonanie prac naszej spółce wykonawczej - TAURON Nowe Technologie S.A., która przeprowadzi przebudowę urządzeń elektroenergetycznych i pomoże Ci w załatwieniu niezbędnych formalności.