Ostrzeżenie

UWAGA! Trudne warunki pogodowe tj. intensywne wichury powodują uszkodzenia sieci energetycznej na terenie obsługiwanym przez TAURON Dystrybucja. Wichury uszkadzają linie energetyczne w wielu miejscach i łamią konstrukcje słupów energetycznych. Rozległe awarie energetyczne występują głównie w zachodniej części działania spółki na terenie Oddziałów: Wrocław, Wałbrzych, Jelenia Góra i Legnica. Brygady pogotowia energetycznego i służby techniczne spółki pracują bardzo intensywnie nad przywróceniem zasilania do klientów. Obsada linii alarmowej 991 została zwiększona, może jednak wystąpić dłuższy czas oczekiwania na zgłoszenie awarii.

Zgłoś awarię

Uzgodnienia branżowe, warunki przebudowy

Gdy potrzebne Ci uzgodnienia branżowe dotyczące istniejącego uzbrojenia terenu dla nowej inwestycji (np.: budowy domu) lub przebudowy istniejącej infrastruktury.

Procedura

  • pobierz i wypełnij wniosek

Dołącz dwa egzemplarze mapy zasadniczej

  • zaznacz na mapie obszar, który Cię interesuje lub działkę, której to dotyczy

Dostarcz dokumenty w formie papierowej

Dokumenty możesz dostarczyć pocztą lub kurierem na nasz adres do korespondencji lub złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Klienta
  • odpowiedź otrzymasz pocztą wraz z fakturą za wykonaną usługę. Opłata za naniesienie uzbrojenia terenu jest zależna od złożoności dokumentacji i ilości stron
Wyszczególnienie   Stawka za usługę netto [zł]  VAT [zł]  Stawka za usługę brutto [zł] 
 Dokumentacja prosta:1)  - za pierwszy plan formatu A4   56,00  12,88 68,88 
 - za każde następne A4 (lub jego wielokrotność)  11,00  2,53  13,53
 Dokumentacja złożona: 2)  - za pierwszy plan formatu A4  58,00  13,34  71,34
 - za każde następne A4 (lub jego wielokrotność)  24,00  5,52  29,52


1) Dokumentacja prosta:

 Skala mapy Ilość odcinków linii 
 1 : 500  nie więcej niż 5
 1 : 1000  nie więcej niż 4
 1 : 2000  nie więcej niż 3
 powyżej 1 : 2000  1
2) Dokumentacja złożona:

 Skala mapy Ilość odcinków linii 
 1 : 500  więcej niż 5
 1 : 1000  więcej niż 4
 1 : 2000  więcej niż 3
 powyżej 1 : 2000  więcej niż 1


Kolizja z Twoją inwestycją

Jeśli na podstawie otrzymanego uzgodnienia stwierdzisz, że nasze urządzenia energetyczne kolidują z Twoją inwestycją, dostarcz pismo do Punktu Obsługi Klienta i dołącz do niego mapkę z zaznaczonym miejscem kolizji. W odpowiedzi otrzymasz pismo określające warunki przebudowy istniejących urządzeń lub sieci elektroenergetycznej. W przypadku ich akceptacji zgłoś się do wyznaczonego pracownika, aby spisać porozumienie regulujące sposób realizacji i finansowania przebudowy.
Możesz również zlecić wykonanie prac naszej spółce wykonawczej - TAURON Nowe Technologie S.A., która przeprowadzi przebudowę urządzeń elektroenergetycznych i pomoże Ci w załatwieniu niezbędnych formalności.