Podłączenie krótkotrwałe

Jeżeli planujesz organizację imprezy plenerowej, np. koncertu, albo potrzebujesz zasilania w energię elektryczną na okres krótszy niż 90 dni, np. dla wesołego miasteczka, to możesz skorzystać z szybkiego dostępu do energii elektrycznej poprzez krótkotrwałe podłączenie do sieci.

Aby zrealizować podłączenie krótkotrwałe wystarczy, że na 6 dni roboczych przed podłączeniem udasz się do Punktu Obsługi Klienta i złożysz wniosek o podłączenie krótkotrwałe, którego wzór znajdziesz poniżej.
Do uzupełnienia druku potrzebne są następujące dane i informacje:

  • Imię, nazwisko lub pełna nazwa firmy

  • Pełne dane adresowe

  • NIP - dla wniosków składanych przez firmy

  • Telefon kontaktowy

  • Moc przyłączeniowa

  • Godziny poboru energii elektrycznej (jeżeli pobierana wielkość mocy jest różna w różnych godzinach, to należy podać wielkość mocy w odpowiadających im okresach czasu)

  • Datę i godzinę załączenia oraz odłączenia

  • Dokładny opis miejsca podłączenia (opis, mapka lub szkic)

  • Ilość punktów poboru

  • Oświadczenie o stanie technicznym instalacji


Druk do pobrania:

Wniosek o podłączenie krótkotrwałe

Wniosek możesz przesłać pocztą na co najmniej 14 dni przed datą planowanego podłączenia krótkotrwałego. Na adres: Katowice 40-389, Lwowska 23.

Informujemy, że wysokość pobieranej opłaty za podłączenie zależna będzie od wysokości wnioskowanej mocy przyłączeniowej. Opłata wyznaczana będzie jako iloczyn stawki opłaty wg VI grupy przyłączeniowej dla podłączenia do istniejącej sieci oraz wnioskowanej wielkości mocy przyłączeniowej.