⚠ UWAGA ⚠ Docierają do nas sygnały, że możesz natknąć się w sieci na FAŁSZYWE STRONY INTERNETOWE z użyciem wizerunku TAURONA.
Strony te promowane są w mediach społecznościowych i komunikatorach. 
W ten sposób cyberprzestępcy próbują wyłudzić pieniądze na rzekome inwestycje realizowane z Grupą TAURON. 
 
Apelujemy do klientów o szczególną ostrożność! Nie należy klikać w podejrzane linki, ani podawać swoich danych osobowych. Nie prowadzimy w mediach społecznościowych żadnej kampanii inwestycyjnej dla klientów!

Podłączenie krótkotrwałe

Jeżeli planujesz organizację imprezy plenerowej, np. koncertu, albo potrzebujesz zasilania w energię elektryczną na okres krótszy niż 90 dni, np. dla wesołego miasteczka - skorzystaj z szybkiego dostępu do energii elektrycznej poprzez krótkotrwałe podłączenie do sieci.

Jeżeli chcesz skorzystać z krótkotrwałego podłączenia do sieci - złóż do nas Wniosek o krótkotrwałe podłączenie się sieci elektroenergetycznej (wniosek WPK).

Jakie dane są Ci potrzebne, żeby wypełnić wniosek WPK: 

dane identyfikacyjne i teleadresowe wnioskodawcy (imię, nazwisko, nazwa firmy, Pesel, NIP, adresy, numer telefonu, adres e-mail),
określenie czego dotyczy podłączenie np. wesołe miasteczko, estrada,
adres miejsca podłączenia,
dokładny opis miejsca podłączenia (opis, mapka lub szkic),
datę i godzinę podłączenia oraz odłączenia.

Do wypełnionego wniosku WPK dołącz:

harmonogram poboru energii elektrycznej (wymagany w przypadku rozliczenia według harmonogramu),
OST - Oświadczenie o stanie technicznym instalacji,
szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu względem istniejącej sieci elektroenergetycznej, ulic i obiektów budowlanych,
wniosek o zawarcie umowy do wybranego sprzedawcy energii elektrycznej.


Tutaj pobierzesz:

WPK - Wniosek o krótkotrwałe podłączenie OST - Oświadczenie o stanie technicznym instalacji 

Jak możesz złożyć wniosek WPK

  1. Wypełniony i zeskanowany wniosek wraz z załącznikami możesz przesłać przez nasz Formularz kontaktowy 
     (jako temat kontaktu wybierz: „Napisz wiadomość”), – co najmniej 14 dni przed datą planowanego krótkotrwałego podłączenia.
  2. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami w wersji papierowej możesz:

przesłać na nasz adres korespondencyjny: 
TAURON Dystrybucja S.A., Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice – co najmniej 16 dni przed datą planowanego krótkotrwałego podłączenia,
złożyć w dowolnym Punkcie Obsługi Klienta TAURON Dystrybucja – co najmniej 14 dni roboczych przed datą planowanego krótkotrwałego podłączenia.


Opłata za podłączenie krótkotrwałe

Za podłączenie krótkotrwale otrzymasz co najmniej dwie faktury:

1. Fakturę za podłączenie 

Wysokość opłaty za podłączenie zależy od wysokości wnioskowanej mocy przyłączeniowej. 
Opłatę za podłączenie krótkotrwałe wyliczamy jako iloczyn stawki opłaty dla VI grupy przyłączeniowej dla podłączenia do istniejącej sieci oraz wnioskowanej wielkości mocy przyłączeniowej.

Stawka opłaty za 1kW mocy przyłączeniowej dla VI grupy przyłączeniowej zgodnie z Taryfą dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A. wynosi 9,52 zł netto.

2. Fakturę/y za zrealizowaną usługę dystrybucji oraz pobraną energie.