Podłączenie krótkotrwałe

Jeżeli planujesz organizację imprezy plenerowej, np. koncertu, albo potrzebujesz zasilania w energię elektryczną na okres krótszy niż 90 dni, np. dla wesołego miasteczka – skorzystaj z szybkiego dostępu do energii elektrycznej poprzez krótkotrwałe podłączenie do sieci.

Jeżeli chcesz skorzystać z krótkotrwałego podłączenia do sieci – złóż do nas Wniosek o krótkotrwałe podłączenie do sieci elektroenergetycznej (wniosek WPK).

Jakie dane są Ci potrzebne, żeby wypełnić wniosek WPK: 

dane identyfikacyjne i teleadresowe wnioskodawcy (imię, nazwisko, nazwa firmy, Pesel, NIP, adresy, numer telefonu, adres e-mail),
określenie czego dotyczy podłączenie np. wesołe miasteczko, estrada,
adres miejsca podłączenia,
dokładny opis miejsca podłączenia (opis, mapka lub szkic),
datę i godzinę podłączenia oraz odłączenia.

Do wypełnionego wniosku WPK dołącz wymagane załączniki:

harmonogram poboru energii elektrycznej (wymagany w przypadku rozliczenia według harmonogramu),
OST - Oświadczenie o stanie technicznym instalacji,
szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu względem istniejącej sieci elektroenergetycznej, ulic i obiektów budowlanych,
wniosek o zawarcie umowy do wybranego sprzedawcy energii elektrycznej lub umowy dystrybucyjnej.Ważne


Zanim zaczniesz wypełniać wniosek przygotuj wymagane załączniki.

Jak możesz złożyć wniosek WPK

  1. Najszybciej wniosek wraz z załącznikami zgłosisz poprzez formularz online:
    Wniosek o podłączenie krótkotrwałe
  2. Wypełniony i zeskanowany wniosek wraz z załącznikami możesz przesłać przez nasz Formularz kontaktowy 
     (jako temat kontaktu wybierz: „Napisz wiadomość”) – co najmniej 14 dni przed datą planowanego krótkotrwałego podłączenia.
  3. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami w wersji papierowej możesz:

przesłać na nasz adres korespondencyjny: 
TAURON Dystrybucja S.A., Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice – co najmniej 14 dni przed datą planowanego krótkotrwałego podłączenia,
złożyć w dowolnym Punkcie Obsługi Klienta TAURON Dystrybucja – co najmniej 14 dni roboczych przed datą planowanego krótkotrwałego podłączenia.


Tutaj pobierzesz:

WPK - Wniosek o krótkotrwałe podłączenie OST - Oświadczenie o stanie technicznym instalacji 

Opłata za podłączenie krótkotrwałe

Za podłączenie krótkotrwale otrzymasz co najmniej dwie faktury:

1. Fakturę za podłączenie 

Wysokość opłaty za podłączenie zależy od wysokości wnioskowanej mocy przyłączeniowej. 
Opłatę za podłączenie krótkotrwałe wyliczamy jako iloczyn stawki opłaty dla VI grupy przyłączeniowej dla podłączenia do istniejącej sieci oraz wnioskowanej wielkości mocy przyłączeniowej.

Stawka opłaty za 1 kW mocy przyłączeniowej dla VI grupy przyłączeniowej zgodnie z Taryfą dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A. wynosi 9,52 zł netto.

2. Fakturę/y za zrealizowaną usługę dystrybucji oraz pobraną energię.