Podłączenie krótkotrwałe

Jeżeli planujesz organizację imprezy plenerowej, np. koncertu, albo potrzebujesz zasilania w energię elektryczną na okres krótszy niż 90 dni, np. dla wesołego miasteczka - skorzystaj z szybkiego dostępu do energii elektrycznej poprzez krótkotrwałe podłączenie do sieci.

Aby zrealizować podłączenie krótkotrwałe, musisz złożyć Wniosek o krótkotrwałe podłączenie do sieci elektroenergetycznej (wniosek WPK).

Jakie informacje i dane potrzebujesz do wypełnienia wniosku WPK

Żeby wypełnić wniosek WPK potrzebujesz:

dane identyfikacyjne i teleadresowe wnioskodawcy (imię, nazwisko, nazwa firmy, Pesel, NIP, adresy, numer telefonu, adres e-mail),
określenie czego dotyczy podłączenie np. wesołe miasteczko, estrada,
adres miejsca podłączenia,
dokładny opis miejsca podłączenia (opis, mapka lub szkic),
datę i godzinę podłączenia oraz odłączenia.

Do wypełnionego wniosku WPK dołącz obowiązkowo:

Harmonogram poboru energii elektrycznej (wymagany w przypadku rozliczenia według harmonogramu),
OST - Oświadczenie o stanie technicznym instalacji,
Szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu względem istniejącej sieci elektroenergetycznej, ulic i obiektów budowlanych,
Wniosek o zawarcie umowy do wybranego sprzedawcy energii elektrycznej,


Tutaj pobierzesz:

WPK - Wniosek o krótkotrwałe podłączenie OST - Oświadczenie o stanie technicznym instalacji 

Jak złożyć  wniosek o krótkotrwałe podłączenie

Wypełniony wniosek WPK wraz z załącznikami możesz:

przesłać na nasz adres korespondencyjny: 
TAURON Dystrybucja S.A., Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice – co najmniej 16 dni przed datą planowanego krótkotrwałego podłączenia,
złożyć w dowolnym punkcie obsługi klienta TAURON Dystrybucja S.A. – co najmniej 6 dni roboczych przed datą planowanego krótkotrwałego podłączenia,
zeskanowany wniosek wraz z załącznikami możesz przesłać na nasz adres mailowy: info@tauron-dystrybucja.pl – co najmniej 14 dni przed datą planowanego krótkotrwałego podłączenia.


Opłata za podłączenie krótkotrwałe

Wysokość opłaty za podłączenie zależy od wysokości wnioskowanej mocy przyłączeniowej. 
Opłatę za podłączenie krótkotrwałe wyliczamy jako iloczyn stawki opłaty wg VI grupy przyłączeniowej dla podłączenia do istniejącej sieci oraz wnioskowanej wielkości mocy przyłączeniowej.