Dom

Jeżeli planujesz budowę nowego domu, w pierwszej kolejności zadbaj o zasilenie placu budowy. Może być ono zrealizowane w ramach zasilania docelowego budynku lub jako przyłączenie tymczasowe, które po zakończeniu prac będzie zdemontowane, a do obiektu zostanie wykonane nowe przyłącze. 

Co chcesz podłączyć do sieci?

Plac budowy

Przyłączenie i zasilanie instalacji placu budowy z wykorzystaniem przyłącza, które będzie wykorzystane do zasilania budowanego obiektu po oddaniu go do użytkowania

Więcej informacji

Zasilanie tymczasowe placu budowy

Przyłączenie i zasilanie instalacji placu budowy z wykorzystaniem przyłącza, które po zakończeniu budowy będzie zdemontowane

Więcej informacji

Nowy obiekt

Przyłączenie i zasilanie instalacji elektrycznej w nowym obiekcie oddanym do użytkowania po uzyskaniu wymaganych Ustawą Prawo Budowlane decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

Więcej informacji

Ważne

Zmiana mocy przyłączeniowej lub rozdział instalacji w istniejących budynkach również realizowane są jako proces przyłączania. Jeżeli nie wymagają zmian w sieci zasilającej mogą być wykonane w terminie nawet do kilku dni.

O przyłączenie do sieci możesz ubiegać się, jeżeli posiadasz tytuł prawny do korzystania z domu jednorodzinnego lub terenu, np. akt własności, umowę najmu lub dzierżawy.

Dodatkowe informacje

Jeżeli zamierzasz rozpocząć budowę nowego domu, w pierwszej kolejności zadbaj o zasilanie placu budowy. Zazwyczaj wykonuje się je z przyłącza docelowego, które po zakończeniu budowy i oddaniu budynku do użytkowania wykorzystywane jest do zasilania tego budynku, po dokonaniu stosownych zmian w umowie regulującej dostarczanie energii elektrycznej. Jest jednak możliwa sytuacja, kiedy z uwagi na długi czas realizacji przyłącza docelowego lub opracowania dokumentacji technicznej możesz wystąpić z wnioskiem o zasilanie tymczasowe. W takim przypadku wykonujesz je we własnym zakresie, a my podłączamy przygotowaną instalację do naszej istniejącej sieci elektroenergetycznej. Działania realizowane są wówczas w ramach odrębnej umowy o przyłączenie, a zasilanie wykonane jest jako nowe przyłącze.

Proces przyłączania obejmuje kolejno czynności: uzyskanie warunków przyłączenia, zawarcie umowy, realizację postanowień dokumentu, a następnie zawarcie lub aktualizację umowy regulującej dostarczanie energii elektrycznej. Podpisanie umowy o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych, na zasadach w niej określonych. Rozpoczęcie dostaw energii elektrycznej jest możliwe dopiero po zrealizowaniu umowy o przyłączenie oraz zawarciu lub aktualizacji dokumentu regulującego dostarczanie energii elektrycznej.