Dom

Jeżeli planujesz budowę nowego domu, będziesz potrzebować zasilania placu budowy. Gdy wybudujesz dom, będziesz potrzebować prądu w tym domu. 
Przeczytaj w jaki sposób możesz przyłączyć się do sieci.
 


Jeżeli zamierzasz rozpocząć budowę nowego domu, w pierwszej kolejności zadbaj o zasilanie placu budowy. Zazwyczaj wykonuje się je z przyłącza docelowego, które - gdy zakończysz budowę i oddasz dom do użytkowania - wykorzystasz do zasilania domu. Musisz też wtedy zaktualizować swoją Umowę kompleksową lub Umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.

Jeżeli potrzebujesz szybko zasilić plac budowy – możesz wystąpić do nas o tymczasowe przyłączenie. W takim przypadku realizujesz zasilanie we własnym zakresie, a my podłączamy przygotowaną przez ciebie instalację do naszej istniejącej sieci elektroenergetycznej. Zasilanie docelowe domu będzie wtedy wymagać zawarcia odrębnej umowy o przyłączenie dla nowego obiektu.

Proces przyłączania obejmuje kolejno czynności:

złożenie wniosku o wydanie warunków przyłączenia, uzyskanie warunków przyłączenia, zawarcie umowy o przyłączenie, realizację postanowień umowy o przyłączenie, zawarcie umowy regulującej dostarczanie energii elektrycznej

Zawarta umowa o przyłączenie jest podstawą do rozpoczęcia prac projektowych i budowalno-montażowych.

Realizacja przyłączenia może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy, w zależności od zakresu prac jakie trzeba wykonać. Twoje przyłączenie zrealizujemy w terminie, który będzie wskazany w zawartej umowie o przyłączenie. 

Dostawa energii elektrycznej będzie możliwa dopiero, gdy zrealizujemy postanowienia umowy o przyłączenie, a następnie zawrzesz umowę regulującą dostarczanie energii elektrycznej.

Ważne

O przyłączenie do sieci możesz ubiegać się, jeżeli posiadasz tytuł prawny do korzystania z domu lub działki, np. akt własności, umowę najmu lub dzierżawy.

Opłata za przyłączenie

Wysokość opłaty za przyłączenie do sieci zależy od mocy przyłączeniowej, rodzaju przyłącza oraz długości przyłącza. Wysokość opłaty za przyłączenie jest określona w umowie o przyłączenie.

Podpowiedź dla Ciebie

Jeżeli jesteś deweloperem i chcesz wystąpić o przyłączenie kilku domów zlokalizowanych obok siebie – gdy będziesz składać wniosek WP skorzystaj z załącznika WP-C– na tej podstawie określimy warunki przyłączenia dla wszystkich budynków, a ty nie będziesz musiał składać oddzielnego wniosku o przyłączenie dla każdego budynku.

Co chcesz podłączyć do sieci?

Plac budowy

Jeżeli chcesz przyłączyć plac budowy

Przeczytaj

Nowy obiekt

Jeżeli chcesz przyłączyć dom, który oddałeś do użytkowania 
Przeczytaj

Zmiana mocy przyłączeniowej

Jeżeli chcesz zwiększyć moc przyłączeniową lub zmienić sposób zasilania z jedno fazowego na trójfazowe w swoim domu

Przeczytaj