⚠ UWAGA AWARIE ⚠ Po bardzo intensywnych burzach i nawałnicach, które przeszły w nocy z 19 na 20 czerwca 2024 r. nad częścią obsługiwanych przez TAURON Dystrybucję terenów wystąpiły rozległe uszkodzenia infrastruktury energetycznej i przerwy w zasilaniu klientów.
Energetycy pracują cały czas w terenie przywracając zasilanie do kolejnych klientów.

Monitorujemy prognozy pogody i przygotowujemy się już teraz logistycznie i sprzętowo na kolejne burze, które są zapowiadane na najbliższe dni na naszym terenie działania.
Aktualny stan awarii oraz zakres planowych wyłączeń można sprawdzić na tej stronie.

Informacje przedstawiane na liczniku energii elektrycznej

Nowoczesne elektroniczne liczniki energii elektrycznej mogą prezentować wiele różnych informacji, począwszy od zużycia energii, aż po zaawansowane parametry energii elektrycznej. Jeśli chcesz wiedzieć, co oznacza dana informacja i kiedy jest wyświetlana, zapoznaj się z naszym wyjaśnieniem jak odczytać pojawiające się na liczniku wskazania.

Elektroniczne liczniki energii elektrycznej są wyposażone w wyświetlacze ciekłokrystaliczne, na których pojawiają się informacje opisane tzw. kodami OBIS. Kody OBIS są standardem (PN-EN 62056-6-1:2014 (IEC 62056)), który określa co dana wartość oznacza. Daną taką może być data, czas, ilość pobranej lub oddanej energii elektrycznej lub inna wartość rejestrowana przez licznik. Każda z tych informacji ma przypisany kod składający się z samych cyfr lub liter i cyfr.

Jak odczytać informacje z licznika?

W rogu wyświetlacza licznika elektronicznego kod OBIS wyświetlany jest w postaci małych liter i cyfr.  Małe litery i cyfry określają rodzaj informacji, jaki jest aktualnie prezentowany na wyświetlaczu. Duże cyfry wskazują aktualnie prezentowaną wartość, np.: data, czas, ilość pobranej lub oddanej energii elektrycznej.

Licznik elektroniczny na którym znajduje się kod OBIS prezentujący wskazanie licznika, przyciski zmiany wskazań licznika oraz tabliczka znamionowa.

Kody OBIS prezentowane na wyświetlaczu licznika przełączają się cyklicznie. W zależności od rodzaju licznika i zaprogramowanej grupy taryfowej wyświetlany jest inny zestaw kodów OBIS i odpowiadających im wartości.  

Standardowy zakres kodów OBIS wyświetlanych przez licznik

Wybierz grupę taryfową, aby dowiedzieć się jakie wskazania są wyświetlane na liczniku.


 •  Kod OBIS  Opis wskazania
   15.8.1  Energia czynna całodobowa
   0.2.2  Nazwa aktywnej taryfy


 • Kod OBIS  Opis wskazania
   15.8.1  Energia czynna w strefie dziennej
   15.8.2  Energia czynna w strefie nocnej
   0.9.1  Aktualny czas
   0.9.2  Aktualna data
   0.2.2  Nazwa aktywnej taryfy

   

 • Kod OBIS  Opis wskazania
   15.8.1  Energia czynna w strefie szczytowej
   15.8.2  Energia czynna w strefie pozaszczytowej
   0.9.1  Aktualny czas
   0.9.2  Aktualna data
   0.2.2  Nazwa aktywnej taryfy
   

 • Kod OBIS  Opis wskazania
   15.8.1  Energia czynna w strefie szczytowej przedpołudniowej
   15.8.2  Energia czynna w strefie szczytowej popołudniowej
   15.8.3  Energia czynna w pozostałych godzinach doby
   0.9.1  Aktualny czas
   0.9.2  Aktualna data
   0.2.2  Nazwa aktywnej taryfy

   

 • Kod OBIS   Opis wskazania
   C.1.0  Numer seryjny licznika
   0.9.1  Aktualny czas
   0.9.2  Aktualna data
   0.2.2  Nazwa aktywnej taryfy
   1.8.0  Energia czynna pobrana z sieci całodobowa (A+)
   1.8.1  Energia czynna pobrana z sieci w strefie szczytowej (przedpołudniowej)/dziennej (A+)
   1.8.2  Energia czynna pobrana z sieci w strefie pozaszczytowej (szczytowej popołudniowej)/nocnej (A+)
   1.8.3  Energia czynna pobrana z sieci w pozostałych godzinach doby (A+)
   1.6.0  Maksymalna moc czynna pobrana we wszystkich strefach
   2.8.0  Energia czynna oddana do sieci całodobowa (A-)
   2.8.1  Energia czynna oddana do sieci w strefie szczytowej (przedpołudniowej)/dziennej (A-)
   2.8.2  Energia czynna oddana do sieci w strefie pozaszczytowej (szczytowej popołudniowej)/nocnej (A-)
   2.8.3  Energia czynna oddana do sieci w pozostałych godzinach doby (A-)
   5.8.0  Energia bierna indukcyjna Ri przy pobraniu energii czynnej we wszystkich strefach (QI)
   5.8.1  Energia bierna indukcyjna Ri przy pobieraniu energii czynnej w strefie szczytowej (przedpołudniowej)/dziennej (QI)
   5.8.2  Energia bierna indukcyjna Ri przy pobieraniu energii czynnej w strefie pozaszczytowej (szczytowej popołudniowej)/nocnej (QI)
   5.8.3  Energia bierna indukcyjna Ri przy pobieraniu energii czynnej w pozostałych godzinach doby (QI)
   6.8.0  Energia bierna pojemnościowa Rc przy oddawaniu energii czynnej we wszystkich strefach (QII)
   6.8.1  Energia bierna pojemnościowa Rc przy oddawaniu energii czynnej w strefie szczytowej (przedpołudniowej)/dziennej (QII) 
   6.8.2  Energia bierna pojemnościowa Rc przy oddawaniu energii czynnej w strefie pozaszczytowej (szczytowej popołudniowej)/nocnej (QII) 
   6.8.3  Energia bierna pojemnościowa Rc przy oddawaniu energii czynnej w pozostałych godzinach doby (QII) 
   7.8.0  Energia bierna indukcyjna Ri przy oddawaniu energii czynnej we wszystkich strefach (QIII)
   7.8.1  Energia bierna indukcyjna Ri przy oddawaniu energii czynnej w strefie szczytowej (przedpołudniowej)/dziennej (QIII)
   7.8.2  Energia bierna indukcyjna Ri przy oddawaniu energii czynnej w strefie pozaszczytowej (szczytowej popołudniowej)/nocnej (QIII)
   7.8.3  Energia bierna indukcyjna Ri przy oddawaniu energii czynnej w pozostałych godzinach doby (QIII)
   8.8.0  Energia bierna pojemnościowa Rc przy pobieraniu energii czynnej we wszystkich strefach (QIV)
   8.8.1  Energia bierna pojemnościowa Rc przy pobieraniu energii czynnej w strefie szczytowej (przedpołudniowej)/dziennej (QIV)
   8.8.2  Energia bierna pojemnościowa Rc przy pobieraniu w strefie pozaszczytowej (szczytowej popołudniowej)/nocnej (QIV)
   8.8.3   Energia bierna pojemnościowa Rc przy pobieraniu energii czynnej w pozostałych godzinach doby (QIV)


   

Jesteś prosumentem i chcesz się dowiedzieć więcej o kodach OBIS?

Jako prosument nie tylko pobierasz energię elektryczną, ale także ją wytwarzasz i dostarczasz do sieci energetycznej. W zależności od kierunku przepływu energii elektrycznej czynnej (pobieranie lub oddawanie) jest ona rejestrowana przez licznik odpowiednio w różnych rejestrach oznaczonych kodami OBIS 1.8.x dla pobierania z sieci i 2.8.x dla oddawania do sieci. O tym czy energia jest pobierana czy oddawana decyduje kierunek przepływu prądu przez licznik. Energia bierna, tak jak energia czynna jest również rejestrowana przez licznik. Energia ta jest rejestrowana przez licznik w jednym z 4 rejestrów oznaczonych kodami OBIS: 5.8.x, 6.8.x, 7.8.x i 8.8.x w zależności od kierunku przepływu energii czynnej i charakteru pracy urządzeń odbiorczych. Do prezentacji rodzaju energii biernej wykorzystuje się wykres, który podzielony jest na 4 ćwiartki, tzw. kwadranty. 
Każdej ćwiartce (kwadrantowi) przypisany jest inny rejestr w liczniku. Odpowiednio przy pobieraniu energii czynnej z sieci, może występować energia bierna rejestrowana w rejestrach o kodach OBIS 5.8.x lub 8.8.x. Przy oddawaniu energii czynnej do sieci, może z kolei występować energia bierna rejestrowana w rejestrach o kodach OBIS 6.8.x lub 7.8.x. Na to, w którym rejestrze zostanie zapisana energia bierna, mają wpływ urządzenia odbiorcze (np. oświetlenie, silniki). 

Jeśli masz licznik zdalnego odczytu, to zachęcamy do skorzystania z aplikacji eLicznik – odwiedź stronę informacyjną o eLiczniku i dowiedz się jakie możesz mieć korzyści.