Dostępne moce

Spółka TAURON Dystrybucja S.A., zgodnie z ustawą - Prawo energetyczne, zobowiązana jest publikować łączną wartość dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł, a także planowanych zmian tych wartości w okresie kolejnych 5 lat od dnia ich publikacji, dla całej sieci spółki o napięciu znamionowym powyżej 1 kV z podziałem na stacje elektroenergetyczne lub ich grupy wchodzące w skład sieci o napięciu znamionowym 110 kV i wyższym.

Wartość łącznej mocy przyłączeniowej jest pomniejszana o moc wynikającą z wydanych i ważnych warunków przyłączenia źródeł do sieci elektroenergetycznej. Wielkości dostępnych mocy przyłączeniowych przedstawiono w formie tabelarycznej dla grup stacji, wchodzących w skład sieci 110 kV na lata 2018-2023.

Zestawienie wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł, dla sieci TAURON Dystrybucja S.A. o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, z podziałem na grupy stacji wchodzące w skład sieci o napięciu znamionowym 110 kV i wyższym w latach 2018-2023 - obowiązuje od 01.10.2018 r.

Informacja dotycząca podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A. o napięciu znamionowym wyższym 1 kV. Informacja przedstawiana zgodnie z art. 7 ust. 8l pkt. 1 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne. 

Informacja o przyłączanych źródłach - stan na 02.10.2018 r.