Dostępne moce

Spółka TAURON Dystrybucja S.A., zgodnie z ustawą - Prawo energetyczne, zobowiązana jest publikować łączną wartość dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł, a także planowanych zmian tych wartości w okresie kolejnych 5 lat od dnia ich publikacji, dla całej sieci spółki o napięciu znamionowym powyżej 1 kV z podziałem na stacje elektroenergetyczne lub ich grupy wchodzące w skład sieci o napięciu znamionowym 110 kV i wyższym.

 Dla odbiorców

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej dla odbiorców, planowanych do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A. 

Dla wytwórców

Zestawienie wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł, dla sieci TAURON Dystrybucja S.A. 

Podmioty ubiegające się o przyłączenie źródeł

Informacja dotycząca podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A.