Ostrzeżenie

Uwaga na SMS-y z ostrzeżeniem o wyłączeniu zasilania.

Dowiedz się więcej

Dostępne moce

Ustawa Prawo energetyczne, zobowiązuje nas do publikowania wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł, a także planowanych zmian tych wartości w okresie kolejnych 5 lat od dnia ich publikacji, dla całej sieci przedsiębiorstwa o napięciu znamionowym powyżej 1 kV z podziałem na stacje elektroenergetyczne lub ich grupy wchodzące w skład sieci o napięciu znamionowym 110 kV i wyższym.

Aby  poznać szczegóły wybierz przypadek, który cię interesuje:

Dla odbiorców

Jeżeli chcesz poznać wartości dostępnej mocy przyłączeniowej dla odbiorców
Przeczytaj

Dla wytwórców

Jeżeli chcesz poznać łączną wartość dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródełPrzeczytaj

Podmioty ubiegające się o przyłączenie źródeł

Jeśli chcesz poznać informacje dotyczące podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł


Przeczytaj