⚠ UWAGA AWARIE ⚠ Po bardzo intensywnych burzach i nawałnicach, które przeszły w nocy z 19 na 20 czerwca 2024 r. nad częścią obsługiwanych przez TAURON Dystrybucję terenów wystąpiły rozległe uszkodzenia infrastruktury energetycznej i przerwy w zasilaniu klientów.
Energetycy pracują cały czas w terenie przywracając zasilanie do kolejnych klientów.

Monitorujemy prognozy pogody i przygotowujemy się już teraz logistycznie i sprzętowo na kolejne burze, które są zapowiadane na najbliższe dni na naszym terenie działania.
Aktualny stan awarii oraz zakres planowych wyłączeń można sprawdzić na tej stronie.

Zawieranie umów

Od 24.02.2024 r., nie możemy zawierać umów dystrybucyjnych z odbiorcami w gospodarstwach domowych.
Zmiana wynika z nowelizacji ustawy Prawo Energetyczne, z dnia 23.07.2023 r. Odbiorca, który chce korzystać z energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, może zawrzeć wyłącznie umowę kompleksową. W tym celu powinien wybrać sprzedawcę energii elektrycznej i zawrzeć z nim umowę kompleksową.

Sprawdź wykaz sprzedawców dostępnych na rynku energii