Komunikat dotyczący sieci NC RfG

Komunikat w sprawie zatwierdzonych przez Prezesa URE wymogów ogólnego stosowania do kodeksu sieci, dotyczącego wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych  - NC RfG


Na podstawie art. 7 ust. 1 i ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (zw. „NC RfG”), po rozpatrzeniu wniosku Spółki TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 10 maja 2018 r. o zatwierdzenie wymogów ogólnego stosowania dla przyłączania jednostek wytwórczych do sieci, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRE.WOSE.7128.69.2.2018.ZJ z dnia 25 października 2018 r. zatwierdził wymogi ogólnego stosowania dla przyłączania jednostek wytwórczych do sieci określone w dokumencie zatytułowanym: „Propozycja OSD wymogów ogólnego stosowania wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG).

Dokumenty do pobrania:

1. Decyzja Prezesa URE nr DRE.WOSE.7128.69.2.2018.ZJ z dnia 25 października 2018 r. 
2. Zatwierdzone wymogi ogólnego stosowania do kodeksu sieci NC RfG