Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. na terenie działania spółki Tauron Dystrybucja S.A., czyli w województwach: dolnośląskim, opolskim, śląskim i małopolskim*.
*Podstawa prawna: Decyzja DRR-4321-60(5)/2013/KSm Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 17 grudnia 2013 r.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD)


IRiESD - tekst jednolity