Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. na terenie działania spółki Tauron Dystrybucja S.A., czyli w województwach: dolnośląskim, opolskim, śląskim i małopolskim*.
*Podstawa prawna: Decyzja DRR-4321-60(5)/2013/KSm Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 17 grudnia 2013 r.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD)


IRiESD – tekst ujednolicony obowiązujący od dnia 9 października 2023 r.
 • Decyzja o zatwierdzeniu

  TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 20 września 2023 r. Decyzją znak: DRR.WRE.4321.19.2023.LK Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmiany wprowadzone Kartą Aktualizacji nr 29/2023 w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

  Zatwierdzone zmiany w IRiESD obowiązują na terenie działania TAURON Dystrybucja S.A. od 5 października 2023 r.

  Dostępne pliki:

  Karta Aktualizacji nr 29/2023 IRiESD
  Decyzja DRR.WRE.4321.19.2023.LK
  Dokument wyjaśniający do KA nr 29/2023 IRiESD

  Raport z Konsultacji

  TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 23 czerwca 2023r. przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 29/2023 IRiESD wraz z raportem z konsultacji.

  Dostępne pliki:

  Projekt Karty Aktualizacji 29/2023 IRiESD
  Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 29/2023

  Konsultacje

  Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.) przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF).

  Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 16 czerwca 2023 r. pocztą elektroniczną na adres: instrukcja@tauron-dystrybucja.pl

  W tytule wiadomości prosimy wpisywać: IRiESD 29/2023

  Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

  TAURON Dystrybucja S.A. pełniący funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami przedłoży przedstawiony projekt Karty Aktualizacji IRiESD wraz z informacją o zgłoszonych uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

  Dostępne pliki:

  Projekt Karty Aktualizacji nr 29/2023 IRiESD (w wersji pdf)
  Formularz do zgłaszania uwag (w wersji doc)
  Komunikat (w wersji pdf)
 • Decyzja o zatwierdzeniu

  TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 22 września 2023 r. Decyzją znak: DRR.WRE.4321.17.2023.ŁW Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmiany wprowadzone Kartą Aktualizacji nr 28/2023 w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

  Zatwierdzone zmiany w IRiESD obowiązują na terenie działania TAURON Dystrybucja S.A. od 9 października 2023 r.

  Dostępne pliki:

  Karta Aktualizacji nr 28/2023 IRiESD
  Decyzja DRR.WRE.4321.17.2023.ŁW
  Dokument wyjaśniający do KA nr 28/2023 IRiESD

  Raport z Konsultacji

  TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 23 czerwca 2023r. przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 28/2023 IRiESD wraz z raportem z konsultacji.

  Dostępne pliki:

  Projekt Karty Aktualizacji 28/2023 IRiESD
  Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 28/2023

  Konsultacje

  Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.) przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF).

  Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 9 czerwca 2023 r. pocztą elektroniczną na adres: instrukcja@tauron-dystrybucja.pl

  W tytule wiadomości prosimy wpisywać: IRiESD 28/2023

  Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

  TAURON Dystrybucja S.A. pełniący funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami przedłoży przedstawiony projekt Karty Aktualizacji IRiESD wraz z informacją o zgłoszonych uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

  Dostępne pliki:

  Projekt Karty Aktualizacji nr 28/2023 IRiESD (w wersji pdf)
  Formularz do zgłaszania uwag (w wersji doc)
  Komunikat (w wersji pdf)
 • Decyzja o zatwierdzeniu

  TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 31 sierpnia 2023 r. Decyzją znak: DRR.WRE.4321.12.2023.LK Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmiany wprowadzone Kartą Aktualizacji nr 27/2023 w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

  Zatwierdzone zmiany w IRiESD obowiązują na terenie działania TAURON Dystrybucja S.A. od 15 września 2023 r., z zastrzeżeniem pkt 2 ppkt 12) Karty Aktualizacji nr 27/2023 IRiESD, który wchodzi w życie od dnia uruchomienia produkcyjnego Centralnego systemu informacji rynku energii (CSIRE) przez Operatora informacji rynku energii (OIRE).

  Dostępne pliki:

  Karta Aktualizacji nr 27/2023 IRiESD
  Decyzja DRR.WRE.4321.12.2023.LK
  Dokument wyjaśniający do KA nr 27/2023 IRiESD 

  Raport z Konsultacji

  TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 1 czerwca 2023r. przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 27/2023 IRiESD wraz z raportem z konsultacji.

  Dostępne pliki:

  Projekt Karty Aktualizacji 27/2023 IRiESD
  Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 27/2023

  Konsultacje

  Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.) przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF).

  Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 26 maja 2023 r. pocztą elektroniczną na adres: instrukcja@tauron-dystrybucja.pl

  W tytule wiadomości prosimy wpisywać: IRiESD 27/2023

  Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

  TAURON Dystrybucja S.A. pełniący funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami przedłoży przedstawiony projekt Karty Aktualizacji IRiESD wraz z informacją o zgłoszonych uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
   

  Dostępne pliki:

  Projekt Karty Aktualizacji nr 27/2023 IRiESD (w wersji pdf)
  Formularz do zgłaszania uwag (w wersji doc)
  Komunikat (w wersji pdf)
 • Decyzja o zatwierdzeniu

  TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 18 lipca 2023 r. Decyzją znak: DRR.WRE.4321.9.2023.ŁW Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmiany wprowadzone Kartą Aktualizacji nr 26/2023 w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

  Zatwierdzone zmiany w IRiESD obowiązują na terenie działania TAURON Dystrybucja S.A. od 2 sierpnia 2023 r.

  Dostępne pliki:

  Karta Aktualizacji nr 26/2023 IRiESD
  Decyzja DRR.WRE.4321.9.2023.ŁW
  Dokument wyjaśniający do KA nr 26/2023 IRiESD

  Raport z Konsultacji

  TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 24 maja 2023r. przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 26/2023 IRiESD wraz z raportem z konsultacji.

  Dostępne pliki:

  Projekt Karty Aktualizacji 26/2023 IRiESD
  Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 26/2023

  Konsultacje

  Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.) przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF).

  Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 17 maja 2023 r. pocztą elektroniczną na adres: instrukcja@tauron-dystrybucja.pl

  W tytule wiadomości prosimy wpisywać: IRiESD 26/2023

  Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

  TAURON Dystrybucja S.A. pełniący funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami przedłoży przedstawiony projekt Karty Aktualizacji IRiESD wraz z informacją o zgłoszonych uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

  Dostępne pliki:

  Projekt Karty Aktualizacji nr 26/2023 IRiESD (w wersji pdf)
  Formularz do zgłaszania uwag (w wersji doc)
  Komunikat (w wersji pdf)
 • Decyzja o zatwierdzeniu

  TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 16 maja 2023 r. Decyzją znak: DRR.WRE.4321.1.2023.AOr.JPa2 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmiany wprowadzone Kartą Aktualizacji nr 25/2023 w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

  Zatwierdzone zmiany w IRiESD obowiązują na terenie działania TAURON Dystrybucja S.A. od 24 maja 2023 r.

  Dostępne pliki:

  Karta Aktualizacji nr 25/2023 IRiESD
  Decyzja DRR.WRE.4321.1.2023.AOr.JPa2


  Raport z konsultacji

  TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 22 lutego 2023r. przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 25/2023 IRiESD wraz z raportem z konsultacji.

  Dostępne pliki:

  Projekt Karty Aktualizacji 25/2023 IRiESD
  Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 25/2023


  Konsultacje 

  Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.) przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF).

  Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 18 lutego 2023 r. pocztą elektroniczną na adres: instrukcja@tauron-dystrybucja.pl

  W tytule wiadomości prosimy wpisywać: IRiESD 25/2023

  Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

  TAURON Dystrybucja S.A. pełniący funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami przedłoży przedstawiony projekt Karty Aktualizacji IRiESD wraz z informacją o zgłoszonych uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

  Dostępne pliki:

  Projekt Karty Aktualizacji 25/2023 IRiESD
  Formularz do zgłaszania uwag (w wersji doc)
  Komunikat (w wersji pdf)
 • Decyzja o zatwierdzeniu

  TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 12 czerwca 2023 r. Decyzją znak: DRR.WRE.4321.6.2022.ŁW Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmiany określone w Karcie Aktualizacji nr 24/2022 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej w zakresie załącznika nr 4 do IRiESD „Istotne postanowienia umów o świadczenie usług dystrybucji zawieranych ze sprzedawcami”

  Zatwierdzony załącznik nr 4 do IRiESD obowiązuje na terenie działania TAURON Dystrybucja S.A. od 12 września 2023 r.

  Dostępne pliki:

  Załącznik nr 4 do IRiESD
  Decyzja DRR.WRE.4321.6.2022.ŁW”


  Raport z konsultacji

  TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że pismem z dnia 29 marca 2023r. przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki projekt Załącznika nr 4 IRiESD „Istotne postanowienia umów o świadczenie usług dystrybucji zawieranych ze sprzedawcami” stanowiącego cześć projektu Karty Aktualizacji nr 24/2022 IRiESD wraz z raportem z konsultacji.

  Dostępne pliki:

  Projekt Załącznika nr 4 IRiESD
  Raport z ponownych konsultacji projektu Załącznika nr 4 IRiESD stanowiącego cześć projektu Karty Aktualizacji nr 24/2022


  Konsultacje 

  Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zmianami) przedstawiamy Państwu projekt zmian IRiESD w zakresie Załącznika nr 4 stanowiącego cześć projektu Karty Aktualizacji nr 24/2022 IRiESD (plik w formacie PDF).

  W toku postępowania administracyjnego dotyczącego zatwierdzenia projektu Karty Aktualizacji nr 24/2022 IRiESD toczącego się przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, TAURON Dystrybucja S.A.  został wezwany do zmiany Załącznika nr 4 „Istotne postanowienia umów o świadczenie usług dystrybucji zawieranych ze sprzedawcami” i poddanie go procesowi ponownych konsultacji. W związku z wezwaniem TAURON Dystrybucja S.A. opracował i poddaje konsultacjom nowe brzmienie Załącznika nr 4 IRiESD.

  Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 10 marca 2023 r. pocztą elektroniczną na adres: instrukcja@tauron-dystrybucja.pl

  W tytule wiadomości prosimy wpisywać: Załącznik nr 4 IRiESD KA24/2022

  Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

  TAURON Dystrybucja S.A. pełniący funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami przedłoży przedstawiony projekt zmian Załącznika nr 4 IRiESD wraz z informacją o zgłoszonych uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
   

  Dostępne pliki:

  Projekt zmiany Załącznika nr 4 IRiESD (w wersji pdf)
  Formularz do zgłaszania uwag (w wersji doc)
  Komunikat (w wersji pdf)
 • TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 3 lutego 2023 r. Decyzją znak: DRR.WRE.4321.6.2022.ŁW Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmiany wprowadzone Kartą Aktualizacji nr 24/2022 w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej z wyłączeniem załącznika nr 4 do IRiESD - „Istotne postanowienia umów o świadczenie usług dystrybucji zawieranych ze sprzedawcami”, zawartego w Karcie Aktualizacji nr 24/2022, co do którego kontynuowane jest postępowanie administracyjne przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.

  Zatwierdzone zmiany w IRiESD obowiązują na terenie działania TAURON Dystrybucja S.A. od 20 lutego 2023 r.

  Dostępne pliki:

  Karta Aktualizacji nr 24/2022 IRiESD
  Decyzja DRR.WRE.4321.6.2022.ŁW


  TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 30 czerwca 2022r. przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 24/2022 IRiESD wraz z raportem z konsultacji.

  Dostępne pliki:

  Projekt Karty Aktualizacji 24/2022 IRiESD
  Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 24/2022
 • TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że zgodnie z Decyzją znak: DRR.WRE.4321.17.2021.LK z dnia 29 lipca 2022 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki nie zatwierdził zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji  Sieci Dystrybucyjnej wynikających z Karty Aktualizacji nr 23/2021.


  TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 31 grudnia 2021r. przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 23/2021 IRiESD wraz z raportem z konsultacji.

  Dostępne pliki:

  Projekt Karty Aktualizacji 23/2021 IRiESD
  Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 23/2021

 • TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 23 grudnia 2021 r. Decyzją znak: DRR.WRE.4321.16.2021.LK Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmiany wprowadzone Kartą Aktualizacji nr 22/2021 w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Zatwierdzone zmiany w IRiESD obowiązują na terenie działania TAURON Dystrybucja S.A. od 1 stycznia 2022 r.

  Dostępne pliki:

  Karta Aktualizacji nr 22/2021 IRiESD
  Decyzja DRR.WRE.4321.16.2021.LK

  TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 1 grudnia 2021r. przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 22/2021 IRiESD wraz z raportem z konsultacji.

  Dostępne pliki:

  Projekt Karty Aktualizacji nr 22/2021 IRiESD
  Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 22/2021

 • TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 10 grudnia 2021 r. Decyzją znak: DRR.WRE.4321.12.2021.ŁW Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmiany wprowadzone Kartą Aktualizacji nr 21/2021 w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Zatwierdzone zmiany w IRiESD obowiązują na terenie działania TAURON Dystrybucja S.A. od 28 grudnia 2021 r.

  Dostępne pliki:

  Karta Aktualizacji nr 21/2021 IRiESD
  Decyzja DRR.WRE.4321.12.2021.ŁW

  TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 10 listopada 2021r. przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 21/2021 IRiESD wraz z raportem z konsultacji.

  Dostępne pliki:

  Projekt Karty Aktualizacji 21/2021 IRiESD
  Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 21/2021


 • TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 3 lutego 2022 r. Decyzją znak: DRR.WRE.4321..2021.AOr Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmiany wprowadzone Kartą Aktualizacji nr 20/2021 w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. 
  Zatwierdzone zmiany w IRiESD obowiązują na terenie działania TAURON Dystrybucja S.A. od 17 lutego 2022 r,, za wyjątkiem zmian zawartych w Karcie Aktualizacji w zakresie drugiego akapitu pkt B.7., B.13. lit. a) oraz D.2.12. IRiESD, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2022 r. 

  Dostępne pliki:

  Karta Aktualizacji nr 20/2021 IRiESD
  Decyzja DRR.WRE.4321.8.2021.AOr


  TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 10 września 2021r.
  przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 20/2021 IRiESD wraz z raportem z konsultacji.

  Dostępne pliki:

  Projekt Karty Aktualizacji 20/2021 IRiESD
  Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 20/2021

 • TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 22 kwietnia 2021 r. Decyzją znak: DRR.WRE.4321.5.2021.AOr.JPa2 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmiany wprowadzone Kartą Aktualizacji nr 19/2021 w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Zatwierdzone zmiany w IRiESD obowiązują na terenie działania TAURON Dystrybucja S.A. od 7 maja 2021 r.

  Dostępne pliki:

  Karta Aktualizacji nr 19/2021 IRiESD
  Decyzja DRR.WRE.4321.5.2021.AOr.JPa2


  TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 26 stycznia 2021 r. przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 19/2021 IRiESD wraz z raportem z konsultacji.

  Dostępne pliki:

  Projekt Karty Aktualizacji nr 19/2021 IRiESD
  Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 19/2021


 • TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 22 grudnia 2020 r. Decyzją znak: DRR.WRE.4321.21.2020.MZS Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmiany wprowadzone Kartą Aktualizacji nr 18/2020 w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Zatwierdzone zmiany w IRiESD obowiązują na terenie działania TAURON Dystrybucja S.A. od 1 stycznia 2021 r.

  Dostępne pliki:

  Karta Aktualizacji nr 18/2020 IRiESD
  Decyzja DRR.WRE.4321.21.2020.MZS 


  TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 27 listopada 2020r. przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 18/2020 IRiESD wraz z raportem z konsultacji.

  Dostępne pliki:

  Projekt Karty Aktualizacji nr 18/2020 IRiESD
  Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 18/2020


 • TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 27 listopada 2020 r. Decyzją znak: DRR.WRE.4321.15.2020.MZS Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmiany wprowadzone Kartą Aktualizacji nr 17/2020 w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Zatwierdzone zmiany w IRiESD obowiązują na terenie działania TAURON Dystrybucja S.A. od 1 stycznia 2021 r.

  Dostępne pliki:

  Karta Aktualizacji nr 17/2020 IRiESD
  Decyzja DRR.WRE.4321.15.2020.MZS 
   
  TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 24 września 2020r. przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 17/2020 IRiESD wraz z raportem z konsultacji.

  Dostępne pliki:

  Projekt Karty Aktualizacji 17/2020 IRiESD 
  Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 17/2020
   

 • TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w związku z wezwaniem znak: DRR.WRE.4321.11.2020.MZS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 czerwca 2020r. przedłożył do URE teks jednolity Karty Aktualizacji nr 15/2020 IRiESD obejmujący również zmiany w IRiESD wynikające z Karty Aktualizacji nr 16/2020 IRiESD. Zmiany w IRiESD wynikające z Karty Aktualizacji nr 16/2020 IRiESD zostały procedowane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w ramach postępowania administracyjnego dotyczącego Karty Aktualizacji nr 15/2020 IRiESD.

  TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 26 maja 2020 r. przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 16/2020 IRiESD wraz z raportem z konsultacji.

  Dostępne pliki: 

  Projekt Karty Aktualizacji nr 16/2020 IRiESD
  Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 16/2020
 • TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 11 sierpnia 2020 r. Decyzją znak: DRR.WRE.4321.11.2020.MZS Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmiany wprowadzone Kartą Aktualizacji nr 15/2020 w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Zatwierdzone zmiany w IRiESD obowiązują na terenie działania TAURON Dystrybucja S.A. od 26 sierpnia 2020 r.

  Dostępne pliki: 

  Zatwierdzona Karta Aktualizacji nr 15/2020 IRiESD
  Decyzja DRR.WRE.4321.11.2020.MZS

  TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 16 kwietnia 2020r. przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 15/2020 IRiESD wraz z raportem z konsultacji.

  Dostępne pliki: 

  Projekt Karty Aktualizacji nr 15/2020 IRiESD
  Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 15/2020
 • TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 16 grudnia 2019 r. Decyzją znak: DRR.WRE.4321.8.2019.ŁW Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmiany wprowadzone Kartą Aktualizacji nr 14/2019 w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Zatwierdzone zmiany w IRiESD obowiązują na terenie działania TAURON Dystrybucja S.A. od 1 stycznia 2020 r.

  Dostępne pliki: 

  Karta Aktualizacji nr 14/2019 IRiESD
  Decyzja DRR.WRE.4321.8.2019.ŁW
 • TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 29 maja 2019 r. Decyzją znak: DRR.WRE.4321.5.2019.LK Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmiany wprowadzone Kartą Aktualizacji nr 13/2019 w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Zatwierdzone zmiany w IRiESD obowiązują na terenie działania TAURON Dystrybucja S.A. od 10 czerwca 2019 r

   
  Dostępne pliki: 

  Karta Aktualizacji nr 13/2019 IRiESD
  Decyzja DRR.WRE.4321.5.2019.LK
 • TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w związku z wezwaniem znak: DRR.WRE.4321.3.2019.ŁW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 marca 2019r. przedłożył do URE teks jednolity Karty Aktualizacji nr 9/2018 obejmujący również zmiany w IRiESD wynikające z Karty Aktualizacji nr 12/2019. Zmiany w IRiESD wynikające z Karty Aktualizacji nr 12/2019 zostały procedowane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w ramach postępowania administracyjnego dotyczącego Karty Aktualizacji nr 9/2018.

  TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 1 marca 2019r. przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 12/2019 IRiESD wraz z raportem z konsultacji.

  Dostępne pliki:


  - Projekt Karty Aktualizacji 12/2019 IRiESD 

  - Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 12/2019
   
 • TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 17 grudnia  2018 r. Decyzją znak: DRR.WRE.4321.20.2018.PSt Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmiany wprowadzone Kartą Aktualizacji nr 11/2018 w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Zatwierdzone zmiany w IRiESD obowiązują na terenie działania TAURON Dystrybucja S.A. od 1 stycznia 2019 roku.

 • TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 3 stycznia 2019 r. Decyzją znak: DRR.WRE.4321.26.2018.LK Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmiany wprowadzone Kartą Aktualizacji nr 10/2018 w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Zatwierdzone zmiany w IRiESD obowiązują na terenie działania TAURON Dystrybucja S.A. od 14 stycznia 2019 roku.

 • TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 23 sierpnia 2019 r. Decyzją znak: DRR.WRE.4321.3.2019.ŁW Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmiany w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej wprowadzone Kartą Aktualizacji nr 9/2018.
  Zatwierdzone zmiany w IRiESD obowiązują na terenie działania TAURON Dystrybucja S.A. od 9 września 2019 r. za wyjątkiem zmian określonych w pkt. D.2.11. Karty Aktualizacji nr 9/2018 IRiESD dot. kolejności przyjmowania zgłoszeń zmiany sprzedawcy (pierwsza wola), które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

  Dostępne pliki

  Karta Aktualizacji 9/2018 IRiESD 
  Decyzja DRR.WRE.4321.3.2019.ŁW       • TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 23 marca 2018 r. Decyzją znak: DRR.WRE.4321.8.2018.LK Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmiany wprowadzone Kartą Aktualizacji nr 8/2018 w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Zatwierdzone zmiany w IRiESD obowiązują na terenie działania TAURON Dystrybucja S.A. od 26 marca 2018 roku.

  Dostępne pliki


  Karta Aktualizacji nr 8/2018 IRiES

  Decyzja DRR.WRE.4321.8.2018.LK 


 • TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 18 kwietnia 2019 r. Decyzją znak: DRR.WRE.4321.25.2018.LK Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmiany wprowadzone Kartą Aktualizacji nr 7/2018 w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

  Zatwierdzone zmiany w IRiESD obowiązują na terenie działania TAURON Dystrybucja S.A. od 22 kwietnia 2019 r. za wyjątkiem:

  • zmian zawartych w Karcie Aktualizacji nr 7/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej w zakresie Załącznika nr 1 „Szczegółowe wymagania techniczne dla jednostek wytwórczych przyłączanych i przyłączonych do sieci dystrybucyjnej” do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, które wchodzą w życie z dniem 15 października 2019 r.,
  • zmian określonych w pkt. A.3.5., A.3.10., A.3.11., A.4.3.1., B.9. i B.10. Karty Aktualizacji nr 7/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.  

  Dostępne pliki:

  Karta Aktualizacji 7/2018 IRiESD 
  Decyzja DRR.WRE.4321.25.2018.LK      
 • TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 13 lipca  2018 r. decyzją znak: DRR.WRE.4321.1.2018.LK Prezes Urzędu Regulacji Energetyki odmówił zatwierdzenia zmiany w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej wynikające z Karty Aktualizacji nr 6/2017 nie znajdując prawnych możliwości usankcjonowania wnioskowanych zmian.

  TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 5 stycznia 2018 r. przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 6/2017 IRiESD wraz z raportem z konsultacji.


 • TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 6 lipca  2018 r. Decyzją znak: DRR.WRE.4321.9.2017.LK Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmiany wprowadzone Kartą Aktualizacji nr 5/2017 w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Zatwierdzone zmiany w IRiESD obowiązują na terenie działania TAURON Dystrybucja S.A. od 16 lipca 2018 roku.

 • TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 28 kwietnia 2017 r. Decyzją znak: DRR.WRE.4321.3.2017.ŁW Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmiany wprowadzone Kartą Aktualizacji nr 4/2017 w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Zatwierdzone zmiany w IRiESD obowiazują na terenie działania TAURON Dystrybucja S.A. od 1-go maja 2017 roku.

   

 • TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 13 marca  2017 r. Decyzją znak: DRR.WRE.4321.1.2017.ŁW Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmiany wprowadzone Kartą Aktualizacji nr 3/2017 w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Zatwierdzone zmiany w IRiESD obowiązują na terenie działania TAURON Dystrybucja S.A. od 1-go kwietnia 2017 roku. 

 • TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 13 stycznia  2016 r. Decyzją DRR-4321-11(9)/2015/2016/GMi1 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmiany wprowadzone Kartą Aktualizacji Nr 2/2015 w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Zatwierdzone zmiany w IRiESD obowiązują na terenie działania TAURON Dystrybucja S.A. od 1-go lutego 2016 roku. 

 • TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 26 czerwca 2015 r. Decyzją DRR-4321-3(2)/2015/MKo1 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmiany wprowadzone Dystrybucyjnej Kartą Aktualizacji Nr 1/2015 w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci. Zatwierdzone zmiany w IRiESD obowiązują na terenie działania TAURON Dystrybucja od 1-go lipca 2015 roku.

 • Link do dokumentów związanych z projektem dotyczącym Centralnego Systemu Wymiany Informacji (CSWI): www.cswi.ptpiree.pl