Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD)

TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 17 grudnia 2013 r. Decyzją DRR-4321-60(5)/2013/KSm Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził przesłany projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD). Zatwierdzona IRiESD obowiązuje na terenie działania całej Spółki TAURON Dystrybucja od 1-go stycznia 2014 roku.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD)


IRiESD - tekst jednolity