Ostrzeżenie

UWAGA! Trudne warunki pogodowe tj. intensywne wichury powodują uszkodzenia sieci energetycznej na terenie obsługiwanym przez TAURON Dystrybucja. Wichury uszkadzają linie energetyczne w wielu miejscach i łamią konstrukcje słupów energetycznych. Rozległe awarie energetyczne występują głównie w zachodniej części działania spółki na terenie Oddziałów: Wrocław, Wałbrzych, Jelenia Góra i Legnica. Brygady pogotowia energetycznego i służby techniczne spółki pracują bardzo intensywnie nad przywróceniem zasilania do klientów. Obsada linii alarmowej 991 została zwiększona, może jednak wystąpić dłuższy czas oczekiwania na zgłoszenie awarii.

Zgłoś awarię

Zdalny odczyt na wniosek

Nowelizacja Ustawy Prawo Energetyczne umożliwia odbiorcy końcowemu w gospodarstwie domowym, przyłączonemu do sieci TAURON Dystrybucja S.A. wystąpienie z wnioskiem o zainstalowanie licznika zdalnego odczytu.
Spółka w danym roku kalendarzowym zainstaluje na wnioski odbiorców, przyłączonych do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV liczniki zdalnego odczytu, w nie więcej niż 0,1% przyłączonych punktów poboru energii. 

W 2021 r. z tej możliwości skorzystać może nie więcej niż 5 800 odbiorców. 

Koszt instalacji licznika zdalnego odczytu wynosi dla:

1-fazowy licznik zdalnego odczytu: 275 zł netto tj. 338,25 zł brutto
3-fazowy licznik zdalnego odczytu: 290 zł netto tj. 356,70 zł brutto

 
Termin instalacji licznika zdalnego odczytu na wniosek klienta wynosi 4 miesiące od dnia wystąpienia o to odbiorcy końcowego. 

Aby skorzystać z usługi złóż wniosek za pomocą formularza


Licznik zdalnego odczytu
 • Licznik zdalnego odczytu jest to urządzenie elektroniczne mierzące pobór energii elektrycznej. Działa podobnie jak liczniki tradycyjne. W odróżnieniu od nich ma jednak możliwość automatycznego przesyłania danych do operatora sieci dystrybucyjnej. 
  Licznik umożliwia odczyt wskazań w sposób zdalny. Oznacza to, że kontroler poboru energii nie powinien już dokonywać odczytu licznika w sposób tradycyjny. 
  Wskazania licznika są podstawą do rozliczenia usługi dystrybucji oraz energii elektrycznej pobranej w danym okresie rozliczeniowym.
 • Opis kodów wyświetlanych przez liczniki zdalnego odczytu:

  0.9.1 Aktualny czas (gg:mm:ss - godzina, minuta, sekunda)

  0.9.2 Aktualna data (rrrrmmdd - rok, miesiąc, dzień) 

  0.2.2  Aktualna grupa taryfowa, dla której zaprogramowany jest licznik 

  1.8.0 Energia czynna pobrana z sieci całodobowo (suma)  w taryfie, np. G11

  1.8.x Energia czynna pobrana w strefie "x" - x="1"strefa dzienna x="2" strefa nocna, w taryfie np. G12

  1.6.0 Moc maksymalna jaką Klient pobrał w danym miesiącu

  2.8.0 Energia czynna oddana do sieci (suma) 

  5.8.0 Energia bierna indukcyjna (suma) 

  8.8.0 Energia bierna pojemnościowa (suma) 

Korzyści dla Odbiorcy

Odbiorca ma dostęp do danych odczytanych z licznika zdalnego odczytu poprzez darmową aplikację TAURON Dystrybucja eLicznik.

Analiza zużycia

obserwowanie i analizowanie swojego zużycia poprzez porównanie z innymi okresami, średnią statystyczną lub ustalonym celem

Oszczędność

planowanie oszczędności poprzez ustawianie celów oraz powiadomień na e-mail i telefon 

Odczyt licznika

Uzyskanie dostępu do aktualnego odczytu licznika

Szczegółowe informacje na temat usługi TAURON Dystrybucja eLicznik znajdują się na stronie:
https://amiplus.tauron-dystrybucja.pl/elicznik/aplikacja-mobilna