⚠ UWAGA AWARIE ⚠ Po bardzo intensywnych burzach i nawałnicach, które przeszły w nocy z 19 na 20 czerwca 2024 r. nad częścią obsługiwanych przez TAURON Dystrybucję terenów wystąpiły rozległe uszkodzenia infrastruktury energetycznej i przerwy w zasilaniu klientów.
Energetycy pracują cały czas w terenie przywracając zasilanie do kolejnych klientów.

Monitorujemy prognozy pogody i przygotowujemy się już teraz logistycznie i sprzętowo na kolejne burze, które są zapowiadane na najbliższe dni na naszym terenie działania.
Aktualny stan awarii oraz zakres planowych wyłączeń można sprawdzić na tej stronie.

Zdalny odczyt na wniosek

Ustawa Prawo Energetyczne umożliwia odbiorcy końcowemu w grupie taryfowej G1x i C1x, przyłączonemu do sieci TAURON Dystrybucja S.A. wystąpienie z wnioskiem o zainstalowanie licznika zdalnego odczytu.
Zgodnie z limitem określonym w Prawie Energetycznym, TAURON Dystrybucja może zainstalować w danym roku kalendarzowym liczniki zdalnego odczytu na wniosek odbiorców, w nie więcej niż 0,1% punktów poboru energii przyłączonych do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV.

W 2024 r. z tej możliwości skorzystać może nie więcej niż 5 950 odbiorców. 

Koszt instalacji licznika zdalnego odczytu wynosi dla:

1-fazowy licznik zdalnego odczytu: 340,00 zł netto tj. 418,20 zł brutto
3-fazowy licznik zdalnego odczytu: 360,00 zł netto tj. 442,80 zł brutto

 
Termin instalacji licznika zdalnego odczytu na wniosek klienta wynosi 4 miesiące od dnia wystąpienia o to odbiorcy końcowego. 

TAURON Dystrybucja w najbliższych latach planuje wymianę liczników na liczniki zdalnego odczytu. 
Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z harmonogramem prac.

Jeśli po instalacji licznika zdalnego odczytu chcesz korzystać z usługi IDS (HAN), to sprawdź > czy jest ona dostępna dla Twojej lokalizacji.

Aby skorzystać z usługi złóż wniosek za pomocą formularza

 • Licznik zdalnego odczytu jest to urządzenie elektroniczne mierzące pobór energii elektrycznej. Działa podobnie jak liczniki tradycyjne. W odróżnieniu od nich ma jednak możliwość automatycznego przesyłania danych do operatora sieci dystrybucyjnej. 
  Licznik umożliwia odczyt wskazań w sposób zdalny. Oznacza to, że kontroler poboru energii nie powinien już dokonywać odczytu licznika w sposób tradycyjny. 
  Wskazania licznika są podstawą do rozliczenia usługi dystrybucji oraz energii elektrycznej pobranej w danym okresie rozliczeniowym.
 • Opis kodów wyświetlanych przez liczniki zdalnego odczytu:

  0.9.1 Aktualny czas (gg:mm:ss - godzina, minuta, sekunda)

  0.9.2 Aktualna data (rrrrmmdd - rok, miesiąc, dzień) 

  0.2.2  Aktualna grupa taryfowa, dla której zaprogramowany jest licznik 

  1.8.0 Energia czynna pobrana z sieci całodobowo (suma)  w taryfie, np. G11

  1.8.x Energia czynna pobrana w strefie "x" - x="1"strefa dzienna x="2" strefa nocna, w taryfie np. G12

  1.6.0 Moc maksymalna jaką Klient pobrał w danym miesiącu

  2.8.0 Energia czynna oddana do sieci (suma) 

  5.8.0 Energia bierna indukcyjna (suma) 

  8.8.0 Energia bierna pojemnościowa (suma) 

Korzyści dla Odbiorcy

Odbiorca ma dostęp do danych odczytanych z licznika zdalnego odczytu poprzez darmową aplikację TAURON Dystrybucja eLicznik.

Analiza zużycia

Możliwość obserwowania i analizowania swojego zużycia poprzez porównanie z innymi okresami, średnią statystyczną lub ustalonym celem

Oszczędność

Funkcjonalność planowania oszczędności poprzez ustawianie celów oraz powiadomień na e-mail i telefon 

Odczyt licznika

Dostęp do aktualnego odczytu licznika

Szczegółowe informacje na temat usługi TAURON Dystrybucja eLicznik znajdują się na stronie:
https://amiplus.tauron-dystrybucja.pl/elicznik/aplikacja-mobilna