Zdalny odczyt na wniosek

Ustawa Prawo Energetyczne umożliwia odbiorcy końcowemu w grupie taryfowej G1x i C1x, przyłączonemu do sieci TAURON Dystrybucja S.A. wystąpienie z wnioskiem o zainstalowanie licznika zdalnego odczytu.
Zgodnie z limitem określonym w Prawie Energetycznym, TAURON Dystrybucja może zainstalować w danym roku kalendarzowym liczniki zdalnego odczytu na wniosek odbiorców, w nie więcej niż 0,1% punktów poboru energii przyłączonych do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV.

W 2024 r. z tej możliwości skorzystać może nie więcej niż 5 950 odbiorców. 

Koszt instalacji licznika zdalnego odczytu wynosi dla:

1-fazowy licznik zdalnego odczytu: 340,00 zł netto tj. 418,20 zł brutto
3-fazowy licznik zdalnego odczytu: 360,00 zł netto tj. 442,80 zł brutto

 
Termin instalacji licznika zdalnego odczytu na wniosek klienta wynosi 4 miesiące od dnia wystąpienia o to odbiorcy końcowego. 

TAURON Dystrybucja w najbliższych latach planuje wymianę liczników na liczniki zdalnego odczytu. 
Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z harmonogramem prac.

Jeśli po instalacji licznika zdalnego odczytu chcesz korzystać z usługi IDS (HAN), to sprawdź > czy jest ona dostępna dla Twojej lokalizacji.

Aby skorzystać z usługi złóż wniosek za pomocą formularza

 • Licznik zdalnego odczytu jest to urządzenie elektroniczne mierzące pobór energii elektrycznej. Działa podobnie jak liczniki tradycyjne. W odróżnieniu od nich ma jednak możliwość automatycznego przesyłania danych do operatora sieci dystrybucyjnej. 
  Licznik umożliwia odczyt wskazań w sposób zdalny. Oznacza to, że kontroler poboru energii nie powinien już dokonywać odczytu licznika w sposób tradycyjny. 
  Wskazania licznika są podstawą do rozliczenia usługi dystrybucji oraz energii elektrycznej pobranej w danym okresie rozliczeniowym.
 • Opis kodów wyświetlanych przez liczniki zdalnego odczytu:

  0.9.1 Aktualny czas (gg:mm:ss - godzina, minuta, sekunda)

  0.9.2 Aktualna data (rrrrmmdd - rok, miesiąc, dzień) 

  0.2.2  Aktualna grupa taryfowa, dla której zaprogramowany jest licznik 

  1.8.0 Energia czynna pobrana z sieci całodobowo (suma)  w taryfie, np. G11

  1.8.x Energia czynna pobrana w strefie "x" - x="1"strefa dzienna x="2" strefa nocna, w taryfie np. G12

  1.6.0 Moc maksymalna jaką Klient pobrał w danym miesiącu

  2.8.0 Energia czynna oddana do sieci (suma) 

  5.8.0 Energia bierna indukcyjna (suma) 

  8.8.0 Energia bierna pojemnościowa (suma) 

Korzyści dla Odbiorcy

Odbiorca ma dostęp do danych odczytanych z licznika zdalnego odczytu poprzez darmową aplikację TAURON Dystrybucja eLicznik.

Analiza zużycia

Możliwość obserwowania i analizowania swojego zużycia poprzez porównanie z innymi okresami, średnią statystyczną lub ustalonym celem

Oszczędność

Funkcjonalność planowania oszczędności poprzez ustawianie celów oraz powiadomień na e-mail i telefon 

Odczyt licznika

Dostęp do aktualnego odczytu licznika

Szczegółowe informacje na temat usługi TAURON Dystrybucja eLicznik znajdują się na stronie:
https://amiplus.tauron-dystrybucja.pl/elicznik/aplikacja-mobilna