O spółce

Jesteśmy częścią Grupy TAURON. Zajmujemy się dystrybucją energii w południowej Polsce.

Operator

Jesteśmy największym dystrybutorem energii w Polsce. Dostarczamy 50 TWh energii elektrycznej na obszarze 57 940 km2, czyli 18,5% powierzchni Polski.

Ludzie

Koncentrujemy się na tym, aby zapewnić naszym klientom ciągłość dostaw energii. Obsługujemy 5,65 mln klientów.

Serwis

Wciąż poszukujemy innowacyjnych rozwiązań w naszej działalności. Uczestniczymy
w pracach badawczo-rozwojowych, wdrażamy nowe technologie, ze szczególnym uwzględnieniem technologii inteligentnych sieci przesyłowych.
Obszar działania TAURON Dystrybucja S.A.

Aby poznać szczegóły, przejdź na stronę Oddziałów TAURON Dystrybucja

Zakres działalności TAURON Dystrybucja S.A.

Podstawą naszej działalności jest dystrybucja oraz przesyłanie energii. Zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, pełnimy funkcje Operatora Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego i mamy koncesję na przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej do 31 grudnia 2025 roku. 

Jesteśmy odpowiedzialni za rozwój, użytkowanie i utrzymanie sieci elektroenergetycznych na terenie południowej Polski. Dostarczamy prąd do odbiorców na terenie województw: małopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, częściowo: świętokrzyskiego, podkarpackiego oraz łódzkiego.

Wykorzystujemy nowoczesne rozwiązania technologiczne, aby zapewnić  naszym klientom ciągłość dostaw energii.   

Obecnie zatrudniamy około 10 tys. pracowników i jesteśmy jednym z największych pracodawców inwestorów Polski południowej 

 

 • Przedmiotdziałalności

  PKD
  Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych 33.14 Z
  Przesyłanie energii elektrycznej 35.12 Z
  Dystrybucja energii elektrycznej 35.13 Z
  Pozostałe drukowanie 18.12 Z
  Introligatorstwo i podobne usługi 18.14 Z
  Naprawa i konserwacja maszyn 33.12 Z
  Odzysk surowców z materiałów segregowanych 38.32 Z
  Roboty związane z budową lini telekomunikacyjnych i elektronergetycznych 42.22 Z
  Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno - inżynierskich 43.13 Z
  Wykonywanie instalacji elektrycznych 43.21 Z
  Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 43.29 Z
  Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45.41 Z
  Transport drogowy towarów 49.41 Z
  Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 55.20 Z
  Działalnośćw zakresie telekomunikacji przewodowej 61.10 Z
  Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej 61.20 Z
  Działalność w zakresie pozostałej komunikacji 61.90 Z
  Działalność związana z oprogramowaniem 62.01 Z
  Działalnośc związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.02 Z
  Działalnośc związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 62.03 Z
  Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 62.09 Z
  Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.11 Z
  Działalność portali internetowych 63.12 Z
  Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 63.90 Z
  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20 Z
  Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22 Z
  Pozostałe badania i analizy techniczne 71.20 B
  Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 77.11 Z
  Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 77.12 Z
  Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych 77.32 Z
  Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery 77.33 Z
  Wynajem i dzierżawa maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 77.39 Z
  Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników 78.10 Z
  Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe 82.91 Z
  Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych 95.11 Z
TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Podgórska 25A,
31- 035 Kraków

Adres do korespondencji:
ul Dajwór 27,
31-060 Kraków

fax: 12 261 10 01
NIP: 6110202860,
REGON: 230179216
Kapitał zakładowy: 560 575 920,52 zł (wpłacony)
Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000073321