Zakres wymiany danych strukturalnych, planistycznych i czasu rzeczywistego dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE

 • Zgodnie z zapisami art. 40 ust. 5 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej  TAURON Dystrybucja S.A. jako Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) oraz Znaczący Użytkownicy Systemu, tj.: 

  a) klienci posiadający źródła energii elektrycznej o łącznej mocy zainstalowanej 200 kW lub większej w danym obiekcie, 
  b) odbiorcy przyłączeni do sieci OSD o napięciu 110 kV lub wyższym,
  c) OSDn-y przyłączone do sieci OSD o napięciu 110 kV lub wyższym, 
  d) OSDn-y przyłączone do sieci OSD o napięciu niższym niż 110 kV posiadające własne źródła energii elektrycznej o łącznej mocy zainstalowanej 200 kW lub większej 
  w danym obiekcie,
  e) OSDn-y przyłączone do sieci OSD o napięciu niższym niż 110 kV do których przyłączeni są klienci posiadający źródła energii elektrycznej o łącznej mocy zainstalowanej 200 kW lub większej  w danym obiekcie,

  zobowiązani są do wymiany danych strukturalnych, planistycznych i czasu rzeczywistego. W ramach planowanego procesu wymiany danych będzie istniała konieczność przekazywania bezpośrednio do OSP lub za pośrednictwem OSD danych m.in. w zakresie urządzeń, źródeł energii elektrycznej i instalacji odbiorczych oraz danych planistycznych w zakresie planowania pracy źródeł energii elektrycznej. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. jako Operator Systemu Przesyłowego (OSP) określił, że wymiana wskazanych wyżej danych rozpocznie się z dniem 1.01.2021 r.

  Prosimy o zapoznanie się, ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi nowych obowiązków wynikających  z ww. art. 40 ust. 5 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485, które umieszczone są na stronie OSP www.pse.pl/so-gl oraz dodatkowymi informacjami, które sukcesywnie będziemy zamieszczać na naszej stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl w zakładce „Usługi dystrybucyjne / Kodeksy Sieciowe”.

  Na początku grudnia bieżącego roku planujemy przeprowadzenie bezpłatnego webinarium dla Znaczących Uczestników Systemu dotyczącego procesu wymiany danych. Informacja o planowanym webinarium będzie umieszczona na naszej ww. stronie internetowej. 

  W przypadku potrzeby udzielenia dodatkowych informacji prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu e-mail: info@tauron-dystrybucja.pl z tytułem wymiana danych SOGL.