Poniżej przedstawiamy zestawienie wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł przyłączanych do sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV na obszarze TAURON Dystrybucja S.A., z podziałem na grupy stacji, wchodzące w skład sieci o napięciu znamionowym 110 kV i wyższym w latach 2024-2029.

Wartość łącznej mocy przyłączeniowej jest pomniejszana o moc wynikającą w wydanych i ważnych warunków przyłączenia źródeł wytwórczych do sieci elektroenergetycznej.


Zestawienie wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł, dla sieci TAURON Dystrybucja S.A. o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, z podziałem na grupy stacji wchodzące w skład sieci o napięciu znamionowym 110 kV i wyższym w latach 2024-2029 - obowiązuje od 01.01.2024 r.
Zestawienie graficzne grup węzłów koherentnych - I kwartał 2024Ważne
  1. Zestawienie ma charakter szacunkowy, a o rzeczywistej możliwości przyłączenia źródła wytwórczego decydują wyniki sporządzonej ekspertyzy wpływu przyłączenia, na etapie wydawania warunków przyłączenia do sieci.
  2. Z uwagi na liczne i znaczące zmiany w modelowanej sieci elektroenergetycznej w porównaniu do poprzednich aktualizacji, które spowodowane są m.in:
  3. zmianami w Planie Rozwoju Operatora Systemu Przesyłowego w części sieci wpływającej na rozpływy mocy w sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.,
    zmianami w scenariuszu budowy i wycofań bloków systemowych,
    zmianą topologii sieci w wejściowych modelach KDM, w szczególności licznych zmianach miejsc podziału sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. oraz zmianami w mapie generacji systemowej (punkty pracy generatorów),
    w ramach bieżącego opracowania przeprowadziliśmy ponowną analizę węzłów koherentnych pod względem oddziaływania na sieć przyłączonej do nich generacji. W wyniku tej analizy zostały utworzone nowe grupy węzłów koherentnych, które mogą się różnić od tych wykorzystywanych w poprzednich opracowaniach.