⚠ UWAGA AWARIE ⚠ Po bardzo intensywnych burzach i nawałnicach, które przeszły w nocy z 19 na 20 czerwca 2024 r. nad częścią obsługiwanych przez TAURON Dystrybucję terenów wystąpiły rozległe uszkodzenia infrastruktury energetycznej i przerwy w zasilaniu klientów.
Energetycy pracują cały czas w terenie przywracając zasilanie do kolejnych klientów.

Monitorujemy prognozy pogody i przygotowujemy się już teraz logistycznie i sprzętowo na kolejne burze, które są zapowiadane na najbliższe dni na naszym terenie działania.
Aktualny stan awarii oraz zakres planowych wyłączeń można sprawdzić na tej stronie.

Poniżej przedstawiamy zestawienie wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł przyłączanych do sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV na obszarze TAURON Dystrybucja S.A., z podziałem na grupy stacji, wchodzące w skład sieci o napięciu znamionowym 110 kV i wyższym w latach 2024-2029.

Wartość łącznej mocy przyłączeniowej jest pomniejszana o moc wynikającą w wydanych i ważnych warunków przyłączenia źródeł wytwórczych do sieci elektroenergetycznej.


Zestawienie wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł, dla sieci TAURON Dystrybucja S.A. o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, z podziałem na grupy stacji wchodzące w skład sieci o napięciu znamionowym 110 kV i wyższym w latach 2024-2029 - obowiązuje od 01.04.2024 r.

Zestawienie graficzne grup węzłów koherentnych - II kwartał 2024

Ważne
  1. Zestawienie ma charakter szacunkowy, a o rzeczywistej możliwości przyłączenia źródła wytwórczego decydują wyniki sporządzonej ekspertyzy wpływu przyłączenia, na etapie wydawania warunków przyłączenia do sieci.
  2. Z uwagi na liczne i znaczące zmiany w modelowanej sieci elektroenergetycznej w porównaniu do poprzednich aktualizacji, które spowodowane są m.in:
  3. zmianami w Planie Rozwoju Operatora Systemu Przesyłowego w części sieci wpływającej na rozpływy mocy w sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.,
    zmianami w scenariuszu budowy i wycofań bloków systemowych,
    zmianą topologii sieci w wejściowych modelach KDM, w szczególności licznych zmianach miejsc podziału sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. oraz zmianami w mapie generacji systemowej (punkty pracy generatorów),
    w ramach bieżącego opracowania przeprowadziliśmy ponowną analizę węzłów koherentnych pod względem oddziaływania na sieć przyłączonej do nich generacji. W wyniku tej analizy zostały utworzone nowe grupy węzłów koherentnych, które mogą się różnić od tych wykorzystywanych w poprzednich opracowaniach.