Zawieranie umowy

Jeżeli chcesz zostać klientem TAURON Dystrybucja S.A., wybierz sytuację najbardziej podobną do tej, w której obecnie się znajdujesz i skorzystaj z przygotowanych przez nas kroków. 

Rodzaj umowy

Umowy TAURON Dystrybucja

1

Umowa kompleksowa

Co to jest?
Dokument zawierający postanowienia umowy sprzedaży energii elektrycznej i umowy o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej. Jest w nim regulowana sprzedaż towaru, jakim jest energia elektryczna i jego transport (dostarczanie).
2

Dla kogo?

Może ją zawrzeć każdy klient przyłączony do sieci TAURON Dystrybucja S.A. 

3

Procedura

Umowę należy zawrzeć z wybranym sprzedawcą, świadczącym usługi kompleksowe. Listę sprzedawców energii elektrycznej, którzy mają prawo świadczyć na terenie TAURON Dystrybucja S.A. usługę kompleksową znajdziesz
tutaj
1

Umowa dystrybucyjna

Co to jest?
Umowa określająca warunki świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej, czyli transportu (dostarczania) towaru, który kupiłeś od wybranego przez Ciebie sprzedawcy. Oznacza to, że wcześniej powinieneś zawrzeć umowę sprzedaży energii elektrycznej (czyli towaru), który mamy Ci dostarczyć.
2

Dla kogo?

Może ją zawrzeć każdy klient, który jest przyłączony do naszej sieci, i który podpisał umowę sprzedaży energii elektrycznej z wybranym sprzedawcą. 

Listę sprzedawców, którzy mają prawo sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom na naszym terenie działania znajdziesz

 
tutaj
3

Procedura

Umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (umowę dystrybucyjną) możesz zawrzeć w następujący sposób:
osobiście poprzez złożenie wniosku o zawarcie umowy – przed dokonaniem zgłoszenia umowy sprzedaży przez wybranego przez Ciebie sprzedawcę za pośrednictwem sprzedawcy, poprzez złożenie oświadczenia - wraz ze zgłoszeniem umowy sprzedaży

 • Wypełnij wniosek o zawarcie umowy dystrybucyjnej.
  Jeśli będzie to Twoja pierwsza umowa po przyłączeniu do sieci
  TAURON Dystrybucja S.A., oznacz pole „Pierwsze przyłączenie” i załącz dokument potwierdzający zakończenie procesu przyłączeniowego, który otrzymałeś/aś na etapie przyłączenia.
  Wniosek możesz oddać osobiście w każdym naszym punkcie obsługi klienta lub wysłać pocztą na adres, który wskazujemy we wniosku.
  Możesz również upoważnić sprzedawcę do zawarcia umowy dystrybucyjnej w Twoim imieniu, poprzez udzielenie pełnomocnictwa. W takim przypadku upoważniony przez Ciebie sprzedawca wypełni wniosek i zawrze umowę dystrybucyjną.
  TAURON Dystrybucja S.A. wyśle umowę dystrybucyjną  w terminie:
   
  Do 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku o zawarcie umowy – dla odbiorców w gospodarstwie domowym

  Do 21 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku o zawarcie umowy – dla pozostałych odbiorców
  Gdy otrzymasz pocztą dwa egzemplarze umowy, podpisz i odeślij je na podany adres.  Podpisana przez Ciebie umowa dystrybucyjna powinna być dostarczona do TAURON Dystrybucja S.A. nie później niż do dnia zgłoszenia umowy sprzedaży do realizacji przez wybranego przez Ciebie sprzedawcę.
   
  Podpisany przez TAURON Dystrybucja S.A. egzemplarz umowy dystrybucyjnej zostanie Ci odesłany na wskazany adres korespondencyjny.
  Zaleca się, aby wniosek o zwarcie umowy dystrybucyjnej składać co najmniej na 2 miesiące przed planowanym terminem zmiany sprzedawcy.
 • Upoważnij sprzedawcę do zawarcia umowy dystrybucyjnej w Twoim imieniu, poprzez udzielenie odpowiedniego pełnomocnictwa. W takim przypadku umowa dystrybucyjna zostanie zawarta poprzez złożenie przez sprzedawcę oświadczenia, na warunkach wynikających z :
  Obowiązującego wzoru umowy dystrybucyjnej Taryfy i IRiESD TAURON Dystrybucja S.A. Dotychczasowej umowy kompleksowej w zakresie warunków technicznych świadczenia usług dystrybucji, grupy taryfowej oraz okresu rozliczeniowego, o ile postanowienia umowy kompleksowej lub umowy o świadczenie usług dystrybucji w tym zakresie nie są sprzeczne z taryfą TAURON Dystrybucja S.A. Potwierdzenie zwarcia umowy nastąpi poprzez przesłanie treści umowy na adres sprzedawcy.
   
  Oświadczenie o zgodzie na zawarcie umowy dystrybucyjnej winno zostać złożone na dzień zgłoszenia umowy sprzedaży do realizacji.

Czytaj więcej o umowie dystrybucyjnej :