Potwierdzenie dostępności cyfrowej
strony i serwisu TAURON Dystrybucja

Strona i serwis internetowy TAURON Dystrybucja spełnia standard dostępności cyfrowej WCAG 2.1 AA. Strona dostępna cyfrowo, tauron-dystrybucja.pl

Podjęliśmy duże wyzwanie, jakim jest realizacja projektu WCAG, w ramach którego poprawiamy nasze strony internetowe oraz serwisy obsługowe, tak aby spełniały międzynarodowe standardy WCAG 2.1. na poziomie AA. Standardy WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) określają, jak projektować strony www i aplikacje, w taki sposób, aby mogły z nich korzystać osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, seniorzy, a także zaburzeniami w sferze poznawczej i percepcyjnej.

Spółdzielnia Socjalna FADO wykonała dla nas audyt i przekazała nam rekomendacje z najczęściej występującymi błędami na naszej stronie tauron-dystrybucja.pl, serwisie samoobsługowym oraz wskazówkami jak je wyeliminować. Wdrożenie tych rekomendacji znacznie poprawiło dostępność treści dla osób niedowidzących, starszych lub narażonych na wykluczenie cyfrowe.
 
Na stronie internetowej oraz w serwisie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Przejście do następnego odnośnika (hiperłącza) – Tab Przejście do poprzedniego odnośnika (hiperłącza) – Shift+Tab Powiększenie widoku strony – Ctrl+ Pomniejszenie widoku strony – Ctrl- Przejście w przód – Alt+strzałka w prawo Przejście wstecz – Alt+strzałka w lewo
Data sporządzenia i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzone 2023-03-31 przez TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Pierwsza publikacja deklaracji: 2023-03-31. Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024 -03-27.
Potwierdzenie sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego od 03.02.2023 do 09.02.2023 przez Spółdzielnię Socjalną FADO oraz własnej samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt poprzez formularz na stronie tauron-dystrybucja.pl/kontakt/formularz.