Źródło wytwórcze

Jeżeli planujesz budowę źródła wytwórczego w pierwszej kolejności powinieneś wystąpić z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej urządzeń wytwórczych energii elektrycznej. Możesz również przyłączyć źródło w istniejącym obiekcie, np. panele fotowoltaicznych. W przypadku, gdy przed przyłączeniem docelowym wymagasz zasilenia placu budowy, zapoznaj się z informacjami zawartymi pod poniższym linkiem.

Co chcesz podłączyć?

Plac budowy

Przyłączenie i zasilanie instalacji placu budowyŹródła wytwórcze

Przyłączenie źródła wytwórczego na podstawie wniosku „WPW”Mikroinstalacja

Przyłączenie mikroinstalacji na podstawie zgłoszenia "ZM" przy spełnieniu warunków:
Jesteś odbiorcą końcowym. Moc zainstalowana projektowanej mikoinstalacji nie jest większa niż obecna moc przyłączeniowa i nie większa niż 50 kW.