Źródło wytwórcze

Jeżeli planujesz budowę źródła wytwórczego w pierwszej kolejności powinieneś wystąpić z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej urządzeń wytwórczych energii elektrycznej. Możesz również przyłączyć źródło w istniejącym obiekcie, np. panele fotowoltaicznych. W przypadku, gdy przed przyłączeniem docelowym wymagasz zasilenia placu budowy, zapoznaj się z informacjami zawartymi pod poniższym linkiem.

Co chcesz podłączyć?

Plac budowy

Przyłączenie i zasilanie instalacji placu budowy

Źródła wytwórcze

Przyłączenie źródła wytwórczego (w tym mikroinstalacji nie spełniającej wymogów przyłączenia na podstawie zgłoszenia w nowym lub istniejącym obiekcie

Mikroinstalacja

Przyłączenie mikroinstalacji na podstawie zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji