Podmioty ubiegające się o przyłączenie źródeł

Informacja dotycząca podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A. o napięciu znamionowym wyższym 1 kV. Informacja przedstawiana zgodnie z art. 7 ust. 8l pkt. 1 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne. 

Informacja o przyłączanych źródłach - stan na 01.07.2019 r.