Podmioty ubiegające się o przyłączenie źródeł

Poniżej przedstawiamy wykaz podmiotów, które ubiegają się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A. o napięciu znamionowym powyżej 1 kV. 

Informacja o przyłączanych źródłach - stan na 01.07.2021 r.
 

Informację publikujemy zgodnie z obowiązkiem jaki nakłada na nas Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne art. 7 ust. 8l pkt. 1.