⚠ UWAGA ⚠ Docierają do nas sygnały, że możesz natknąć się w sieci na FAŁSZYWE STRONY INTERNETOWE z użyciem wizerunku TAURONA.
Strony te promowane są w mediach społecznościowych i komunikatorach.
W ten sposób cyberprzestępcy próbują wyłudzić pieniądze na rzekome inwestycje realizowane z Grupą TAURON. 
 
Apelujemy do klientów o szczególną ostrożność! Nie należy klikać w podejrzane linki, ani podawać swoich danych osobowych. Nie prowadzimy w mediach społecznościowych żadnej kampanii inwestycyjnej dla klientów!

Przyłączenie mieszkania

Przyłączeniem nowych mieszkań zajmuje się deweloper.
Właściciel lub zarządca mieszkania może wystąpić o zmianę parametrów jego zasilania. 

Nowe mieszkania

Przyłączeniem nowych mieszkań zajmuje się deweloper, który buduje blok.
Jeżeli budujesz nowy obiekt wielolokalowy i chcesz przyłączyć mieszkania - o szczegółach przeczytaj tutaj.

Istniejące mieszkanie – zmiana parametrów zasilania

Jeżeli chcesz zmienić moc przyłączeniową w mieszkaniu lub zmienić sposób zasilania mieszkania z jednofazowego na trójfazowe - musisz przejść cały proces przyłączenia do sieci dystrybucyjnej -  o szczegółach przeczytaj tutaj.
Zanim złożysz wniosek o określenie warunków przyłączenia na zmianę parametrów zasilania, uzyskaj zgodę administratora budynku na przebudowę instalacji elektrycznej.

Istniejące mieszkanie – bez zmiany parametrów zasilania

Istniejące budynki oddane do użytkowania mają już wykonane przyłącze. Aby korzystać z prądu, wystarczy, że zawrzesz umowę regulującą dostarczanie energii elektrycznej. W zależności od tego czy dla mieszkania, które nabyłeś jest już zamontowany licznik czy nie, zawarcie umowy regulującej dostarczenie energii elektrycznej wymaga nieco innych czynności. O szczegółach przeczytaj poniżej.

Ważne

O przyłączenie do sieci możesz ubiegać się, jeżeli posiadasz tytuł prawny do korzystania obiektu np. akt własności, umowę najmu lub dzierżawy.

Zmiana mocy przyłączeniowej

Chcesz zwiększyć moc przyłączeniową lub zmienić sposób zasilania z jednofazowego na trójfazowe w swoim mieszkaniu.

Która sytuacja dotyczy Twojego mieszkania?

Jeżeli w mieszkaniu, które nabyłeś jest już zamontowany licznik prądu, ustal stan tego licznika na dzień przekazania mieszkania. Jest to niezbędne, aby zawrzeć Umowę kompleksową lub Umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.

W trosce o własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo bliskich – sprawdź stan instalacji elektrycznej w mieszkaniu, które nabyłeś.

Zleć uprawnionemu elektrykowi sprawdzenie instalacji elektrycznej w mieszkaniu. Pozwoli to wykryć ewentualne usterki, a także zyskasz pewność, że instalacja elektryczna nadaje się do użytkowania. Gdy elektryk sprawdzi instalację, sporządzi protokół, który potwierdzi stan techniczny instalacji. Protokół ten będzie potrzebny do zawarcia umowy regulującej dostarczanie energii elektrycznej.

Podpisz umowę regulującą dostarczanie energii elektrycznej.  

Możesz wybrać dowolnego sprzedawcę energii elektrycznej i zawrzeć z nim umowę regulującą dostarczanie energii. Szczegółowe informacje o zawieraniu umów znajdziesz tutaj: Zawieranie umowy.


Przypadek 1 

Jeżeli kupiłeś od dewelopera nowo wybudowane mieszkanie dla którego nie jest jeszcze założony licznik prądu, deweloper powinien przekazać Ci Kartę Danych Technicznych dla Twojego mieszkania. Na jej podstawie zawrzesz umowę regulującą dostarczanie energii elektrycznej. 
Możesz wybrać dowolnego sprzedawcę energii elektrycznej i zawrzeć z nim umowę regulującą dostarczanie energii. Szczegółowe informacje o zawieraniu umów znajdziesz tutaj: Zawieranie umowy

Przypadek 2

Jeżeli w mieszkaniu, które nabyłeś na rynku wtórnym nie ma zamontowanego licznika, sprawdź u zarządcy budynku (Spółdzielnia Mieszkaniowa, Wspólnota Mieszkaniowa) w jaki sposób dostarczany był prąd do tego mieszkania. W przypadku, gdy mieszkanie jest przyłączone do sieci TAURON Dystrybucja, ale licznik został zdemontowany z uwagi na rozwiązanie umowy regulującej dostarczanie energii elektrycznej, wystarczy, że podpiszesz nową umowę.

W trosce o własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo bliskich – sprawdź stan instalacji elektrycznej w mieszkaniu, które nabyłeś.

Zleć uprawnionemu elektrykowi sprawdzenie instalacji elektrycznej w mieszkaniu. Pozwoli to wykryć ewentualne usterki, a także zyskasz pewność, że instalacja elektryczna nadaje się do użytkowania. Gdy elektryk sprawdzi instalację, sporządzi protokół, który potwierdzi stan techniczny instalacji. Protokół ten będzie potrzebny do zawarcia umowy regulującej dostarczanie energii elektrycznej.

Podpisz umowę regulującą dostarczanie energii elektrycznej.  

Możesz wybrać dowolnego sprzedawcę energii elektrycznej i zawrzeć z nim umowę regulującą dostarczanie energii. Szczegółowe informacje o zawieraniu umów znajdziesz tutaj: Zawieranie umowy