Mieszkanie

Przyłączeniem nowych mieszkań zajmuje się deweloper, który buduje blok.
Właściciel lub zarządca mieszkania może wystąpić o zmianę sposób zasilania mieszkania.

O przyłączenie do sieci możesz wystąpić, jeżeli posiadasz tytuł prawny do korzystania z obiektu, np. akt własności, umowę najmu lub dzierżawy. 

Która sytuacja dotyczy Twojego mieszkania?

Przyłączenie nowych mieszkań

Jeżeli budujesz nowy obiekt wielolokalowy i chcesz przyłączyć mieszkania

Przeczytaj

Przyłączenie istniejącego mieszkania 

Jeżeli nabyłeś mieszkanie i chcesz korzystać z prądu


Przeczytaj

Zmiana mocy przyłączeniowej

Jeżeli chcesz zwiększyć moc przyłączeniową lub zmienić sposób zasilania z jedno fazowego na trójfazowe w swoim mieszkaniu

Przeczytaj