Mieszkanie

Nowe mieszkania przyłączane są przez deweloperów budujących blok. Zmiany w sposobie zasilania mieszkania dokonuje właściciel lub zarządca mieszkania. 

Zmiana mocy przyłączeniowej lub rozdział instalacji w istniejących budynkach realizowane są tak jak proces przyłączania, przy czym jeżeli nie wymagają one zmian w sieci zasilającej mogą być wykonane w terminie nawet kilku dni.

Która sytuacja dotyczy Twojego mieszkania?

Przyłączenie nowych mieszkań

informacje o sposobie przyłączania obiektów wielolokalowych 

Więcej informacji

Przyłączenie istniejącego mieszkania 

jeżeli kupiłeś mieszkanie lub lokal i chcesz korzystać z energii elektrycznej

Więcej informacji