Rynek mocy

W 2018 r. weszła w życie ustawa o rynku mocy. Jej celem jest zapewnienie odbiorcom bezpieczeństwa dostaw energii. Jest to możliwe poprzez wprowadzenie tak zwanego rynku mocy, który zabezpiecza dostęp do energii elektrycznej w sposób efektywny kosztowo, niedyskryminujący i zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
 


Wprowadzenie mechanizmu rynku mocy oznacza dla klientów pewne zmiany. Na rachunku za prąd pojawiła się tak zwana “opłata mocowa” - czyli opłata za gotowość do zabezpieczenia dostarczania prądu. 
 

Podstawy prawne

Zapoznaj się z aktami prawnymi dotyczącymi rynku mocy.

Opłata mocowa

Więcej o nowych opłatach związanych z rynkiem mocy.

Rynek mocy

Dowiedz się więcej o rynku mocy