Podwieszanie kabli telekomunikacyjnych
na sieci należącej do TAURON Dystrybucja S.A. 

Procedura podwieszenia kabli telekomunikacyjnych

  Wnioskodawca składa wniosek o wydanie warunków technicznych dotyczących podwieszenia sieci telekomunikacyjnej
  TAURON Dystrybucja S.A. w terminie do 30 dni wydaje Wnioskodawcy warunki techniczne
  Wydane warunki techniczne są podstawą do zawarcia Umowy pomiędzy TAURON Dystrybucja S.A. a Wnioskodawcą
  Do realizacji prac wymagane jest opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej oraz uzgodnienie harmonogramu prac i uzyskanie zgody na ich rozpoczęcie
  Wnioskodawca po wykonaniu podwieszenia w terminie do 7 dni kalendarzowych informuje TAURON Dystrybucja S.A., który dokonuje sprawdzenia technicznego zakończonego protokołem sprawdzenia, będącym podstawą do sporządzenia wykazu liczby udostępnionych słupów oraz naliczenia płatności na rzecz TAURON Dystrybucja S.A.
  Stawki opłat za udostępnienie elektroenergetycznej linii napowietrznej nN dostępne są w Cenniku usług pozataryfowych – Tabela nr III

W celu zapoznania się ze szczegółami współpracy pobierz

Wzór umowy najmu infrastruktury elektroenergetycznej

Opłaty za udostępnianie linii napowietrzynych nN

Zobacz cennik usług pozataryfowych