⚠ UWAGA ⚠ Docierają do nas sygnały, że możesz natknąć się w sieci na FAŁSZYWE STRONY INTERNETOWE z użyciem wizerunku TAURONA.
Strony te promowane są w mediach społecznościowych i komunikatorach.
W ten sposób cyberprzestępcy próbują wyłudzić pieniądze na rzekome inwestycje realizowane z Grupą TAURON. 
 
Apelujemy do klientów o szczególną ostrożność! Nie należy klikać w podejrzane linki, ani podawać swoich danych osobowych. Nie prowadzimy w mediach społecznościowych żadnej kampanii inwestycyjnej dla klientów!

Podwieszanie kabli telekomunikacyjnych
na sieci należącej do TAURON Dystrybucja S.A. 

Procedura podwieszenia

Procedura podwieszenia szybkiej sieci telekomunikacyjnej została szczegółowo określona w projekcie Umowy ramowej, do której zostały zaimplementowane postanowienia decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 12 lutego 2021 r. NR DR.WIT.6082.5.2019.196

W celu zapoznania się ze szczegółami współpracy pobierz:

Wzór Umowy Ramowej wraz z załącznikami
  Wnioskodawca składa wniosek o wydanie warunków technicznych dotyczących podwieszenia sieci telekomunikacyjnej
  TAURON Dystrybucja S.A. w terminie do 30 dni wydaje Wnioskodawcy warunki techniczne
  Wydane warunki techniczne są podstawą do zawarcia Umowy pomiędzy TAURON Dystrybucja S.A. a Wnioskodawcą
  Do realizacji prac wymagane jest opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej oraz uzgodnienie harmonogramu prac i uzyskanie zgody na ich rozpoczęcie
  Wnioskodawca po wykonaniu podwieszenia w terminie do 7 dni kalendarzowych informuje TAURON Dystrybucja S.A., który dokonuje sprawdzenia technicznego zakończonego protokołem sprawdzenia, będącym podstawą do sporządzenia wykazu liczby udostępnionych słupów oraz naliczenia płatności na rzecz TAURON Dystrybucja S.A.
  Stawki opłat za udostępnienie elektroenergetycznej linii napowietrznej nN dostępne są w Cenniku usług pozataryfowych – Tabela nr III

W jaki sposób możesz złożyć wniosek?

Online - poprzez formularz
- W tym celu przygotuj: mapkę z orientacyjnym przebiegiem projektowanej sieci telekomunikacyjnej oraz skan pełnomocnictwa (jeżeli działasz w imieniu inwestora). Możesz też dołączyć zdjęcia słupów, na których planujesz podwieszenie projektowanej sieci telekomunikacyjnej.
Wypełnij formularz

Korespondencyjnie - skieruj wniosek do Wydziału Eksploatacji w odpowiednim Oddziale Spółki (znajdziesz go poniżej) 
     - do wniosku dołącz mapkę z orientacyjnym przebiegiem projektowanej sieci telekomunikacyjnej oraz pełnomocnictwo (jeżeli działasz w imieniu inwestora)      
     - warunki techniczne, które będą podstawą do zawarcia umowy otrzymasz pocztą
 

W celu zapoznania się ze szczegółami współpracy pobierz

Wzór umowy najmu infrastruktury elektroenergetycznej
Wniosek o udostępnienie linii na potrzeby podwieszenia sieci telekomunikacyjnej

Opłaty za udostępnianie linii napowietrzynych nN

Zobacz cennik usług pozataryfowych