Opłata uzależniona jest od mocy przyłączeniowej określonej w umowie przyłączeniowej, a także długości przyłącza i jego rodzaju lub w przypadku odbiorców przyłączanych na średnim i wysokim napięciu - od kosztów rzeczywistych prac związanych z przyłączeniem.

Grupa przyłączeniowa

Stawka opłaty [zł/kW]

za przyłącze napowietrzne za przyłącze kablowe
IV (moc przyłączeniowa powyżej 40 kW)

 

 

27,10 (netto)

 

 

56,31 (netto)

V (moc przyłączeniowa poniżej 40 kW)
VI (przyłącze tymczasowe, w przypadku gdy budowane jest przyłącze docelowe)
VI (przyłącze tymczasowe, w przypadku podłączenia do istniejącej sieci)

7,87 (netto)

W przypadku, gdy długość przyłącza przekracza 200 metrów od odbiorców przyłączanych do sieci niskiego napięcia (IV, V i VI grupa przyłączeniowa), w sytuacji gdy jest budowane przyłącze, za każdy metr powyżej 200 metrów długości przyłącza, pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości:
33,45 zł/m (netto) – w przypadku przyłącza kablowego,
24,70 zł/m (netto) – w przypadku przyłącza napowietrznego

Stawka podatku VAT wynosi 23%

Skorzystaj z płatności online

Szczegółowe informacje

    • Rodzaj przyłącza podany jest w warunkach przyłączenia do sieci, określanych przez TAURON Dystrybucja S.A.

  • W innych przypadkach (zasilanie rezerwowe, przebudowa przyłącza) opłatę za przyłączenie ustala się indywidualnie, według Taryfy dla energii elektrycznej (jej wysokość określona jest w umowie o przyłączenie)

  • Faktura końcowa dla opłaty za przyłączenie zostanie wystawiona:
    - po wybudowaniu przyłącza, jeżeli przyłączenie obiektu wymaga realizacji prac po stronie TAURON, 
    - po zawarciu umowy, jeżeli przyłączenie obiektu nie wymaga realizacji prac po stronie TAURON.

  • Opłatę za przyłączenie można wpłacić na konto bankowe nr 19 1020 1026 0000 1502 0250 3720

WAŻNE: w tytule przelewu obowiązkowo należy podać nr umowy o przyłączenie, której dotyczy wpłata.