⚠ UWAGA ⚠ Docierają do nas sygnały, że możesz natknąć się w sieci na FAŁSZYWE STRONY INTERNETOWE z użyciem wizerunku TAURONA.
Strony te promowane są w mediach społecznościowych i komunikatorach.
W ten sposób cyberprzestępcy próbują wyłudzić pieniądze na rzekome inwestycje realizowane z Grupą TAURON. 
 
Apelujemy do klientów o szczególną ostrożność! Nie należy klikać w podejrzane linki, ani podawać swoich danych osobowych. Nie prowadzimy w mediach społecznościowych żadnej kampanii inwestycyjnej dla klientów!
Zasady ustalania opłat za przyłączenie obiektu do sieci określa Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.
Wysokość opłaty za przyłączenie oraz metodykę jej wyznaczania określamy w umowie o przyłączenie.

Opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia odbiorcy energii elektrycznej zależy od:

wielkości mocy przyłączeniowej,
rodzaju przyłącza,
długości przyłącza, 
rzeczywistych nakładów związanych z budową przyłącza (dotyczy przebudowy przyłącza oraz zasilania rezerwowego).


Stawki opłat za przyłączenie odbiorcy energii elektrycznej niskiego napięcia z wyłączeniem infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego oraz ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów.

Grupa przyłączeniowa

Stawka opłaty [zł/kW]

za przyłącze napowietrzne za przyłącze kablowe
IV (moc przyłączeniowa powyżej 40 kW)

 

32,76 (netto)

 

 

68,09 (netto)

 

V (moc przyłączeniowa poniżej 40 kW)
VI (przyłącze tymczasowe, w przypadku gdy budowane jest przyłącze docelowe)
VI (przyłącze tymczasowe, w przypadku podłączenia do istniejącej sieci)

9,52 (netto)

Jeżeli długość Twojego przyłącza, przyłączanego do sieci niskiego napięcia (IV, V, VI grupa przyłączeniowa) przekracza 200 metrów – za każdy metr powyżej 200 metrów doliczamy opłatę w wysokości:

40,44 zł/m (netto) – w przypadku przyłącza kablowego,
29,87 zł/m (netto) – w przypadku przyłącza napowietrznego.

Stawka podatku VAT wynosi 23%


Stawki opłat za przyłączenie do sieci niskiego napięcia infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego oraz ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów.

Grupa przyłączeniowa

Stawka opłaty [zł/kW]

za przyłącze napowietrzne za przyłącze kablowe
IV (moc przyłączeniowa powyżej 40 kW)

 

8,20 (netto)

 

 

17,01 (netto)

 

V (moc przyłączeniowa poniżej 40 kW)
VI (przyłącze tymczasowe, w przypadku gdy budowane jest przyłącze docelowe)
VI (przyłącze tymczasowe, w przypadku podłączenia do istniejącej sieci)

2,39 (netto)

Jeżeli długość Twojego przyłącza, przyłączanego do sieci niskiego napięcia (IV, V, VI grupa przyłączeniowa) przekracza 200 metrów – za każdy metr powyżej 200 metrów doliczamy opłatę w wysokości:

10,12 zł/m (netto) – w przypadku przyłącza kablowego,
7,47 zł/m (netto) – w przypadku przyłącza napowietrznego.

Stawka podatku VAT wynosi 23%

Opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej dla:

odbiorców przyłączanych do sieci średniego i wysokiego napięcia,
źródeł wytwórczych,
sieci przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej,
magazynów energii elektrycznej,
przebudowy przyłącza, wyznaczamy na podstawie rzeczywistych nakładów związanych z budową przyłącza z uwzględnieniem współczynników określonych w punkcie 5 Taryfy dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.


Ważne 

Opłatę za przyłączenie dla zasilania rezerwowego ustalamy indywidualnie, na podstawie rzeczywistych nakładów, zgodnie z Taryfą dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.


Kiedy wystawimy fakturę 

Fakturę dla opłaty za przyłączenie wystawimy:
gdy wybudujemy i odbierzemy przyłącze - jeżeli przyłączenie obiektu wymaga realizacji prac po stronie TAURON Dystrybucja, 
niezwłocznie po zawarciu umowy, jeżeli przyłączenie obiektu nie wymaga realizacji prac po stronie TAURON Dystrybucja.

Jak możesz zapłacić opłatę za przyłączenie

Gdy otrzymasz fakturę, opłatę za przyłączenie możesz wpłacić:

Online
Tutaj zapłacisz online
Przelewem na konto bankowe nr 43 1090 1522 0000 0001 4721 5894


Ważne 

W tytule przelewu obowiązkowo podaj numer umowy o przyłączenie i numer faktury, której dotyczy wpłata. 
Opłatę za przyłączenie wpłać dopiero, gdy otrzymasz fakturę. Wcześniejsza wpłata opłaty za przyłączenie nie przyspieszy terminu realizacji umowy o przyłączenie.