Opłata za przyłączenie do sieci

Opłata uzależniona jest od mocy przyłączeniowej określonej w umowie przyłączeniowej, a także długości przyłącza i jego rodzaju lub w przypadku odbiorców przyłączanych na średnim i wysokim napięciu - od kosztów rzeczywistych prac związanych z przyłączeniem.

Grupa przyłączeniowa

Stawka opłaty [zł/kW]

za przyłącze napowietrzne za przyłącze kablowe
IV (moc przyłączeniowa powyżej 40 kW)

 

 

44,91 (netto)

 

 

61,60 (netto)

V (moc przyłączeniowa poniżej 40 kW)
VI (przyłącze tymczasowe, w przypadku gdy budowane jest przyłącze docelowe)
VI (przyłącze tymczasowe, w przypadku podłączenia do istniejącej sieci)

7,87 (netto)

Stawka podatku VAT wynosi 23%

Skorzystaj z płatności online

logo dotpay


Szczegółowe informacje

    • Rodzaj przyłącza podany jest w warunkach przyłączenia do sieci, określanych przez TAURON Dystrybucja S.A.

  • W innych przypadkach (zasilanie rezerwowe, przebudowa przyłącza) opłatę za przyłączenie ustala się indywidualnie, według Taryfy dla energii elektrycznej (jej wysokość określona jest w umowie o przyłączenie)

  • Faktura końcowa dla opłaty za przyłączenie zostanie wystawiona po wybudowaniu przyłącza

  • Opłatę za przyłączenie można wpłacić na konto bankowe nr 19 1020 1026 0000 1502 0250 3720

WAŻNE: w tytule przelewu obowiązkowo należy podać nr umowy o przyłączenie, której dotyczy wpłata.