Ostrzeżenie

UWAGA! Trudne warunki pogodowe tj. intensywne wichury powodują uszkodzenia sieci energetycznej na terenie obsługiwanym przez TAURON Dystrybucja. Wichury uszkadzają linie energetyczne w wielu miejscach i łamią konstrukcje słupów energetycznych. Rozległe awarie energetyczne występują głównie w zachodniej części działania spółki na terenie Oddziałów: Wrocław, Wałbrzych, Jelenia Góra i Legnica. Brygady pogotowia energetycznego i służby techniczne spółki pracują bardzo intensywnie nad przywróceniem zasilania do klientów. Obsada linii alarmowej 991 została zwiększona, może jednak wystąpić dłuższy czas oczekiwania na zgłoszenie awarii.

Zgłoś awarię
Opłata uzależniona jest od:  

wielkości mocy przyłączeniowej,
rodzaju przyłącza,
długości przyłącza, 
rzeczywistych kosztów prac związanych z budową przyłącza – w przypadku odbiorców przyłączanych na średnim i wysokim napięciu.Grupa przyłączeniowa

Stawka opłaty [zł/kW]

za przyłącze napowietrzne za przyłącze kablowe
IV (moc przyłączeniowa powyżej 40 kW)

 

 

27,10 (netto)

 

 

56,31 (netto)

V (moc przyłączeniowa poniżej 40 kW)
VI (przyłącze tymczasowe, w przypadku gdy budowane jest przyłącze docelowe)
VI (przyłącze tymczasowe, w przypadku podłączenia do istniejącej sieci)

7,87 (netto)

Jeżeli długość twojego przyłącza, przyłączanego do sieci niskiego napięcia (IV, V, VI grupa przyłączeniowa) przekracza 200 metrów – za każdy metr powyżej 200 metrów doliczamy opłatę w wysokości:
33,45 zł/m (netto) – w przypadku przyłącza kablowego,
24,70 zł/m (netto) – w przypadku przyłącza napowietrznego

Stawka podatku VAT wynosi 23%


Szczegółowe informacje

    • Rodzaj przyłącza podany jest w warunkach przyłączenia do sieci.

  • W szczególnych przypadkach (zasilanie rezerwowe, przebudowa przyłącza) opłatę za przyłączenie ustalamy indywidualnie, według Taryfy dla energii elektrycznej (sposób wyznaczenia opłaty podajemy w umowie o przyłączenie).

  • Fakturę końcową dla opłaty za przyłączenie wystawimy:
    - gdy wybudujemy i odbierzemy przyłącze - jeżeli przyłączenie obiektu wymaga realizacji prac po stronie TAURONA, 
    - niezwłocznie po zawarciu umowy, jeżeli przyłączenie obiektu nie wymaga realizacji prac po stronie TAURONA.

  • Opłatę za przyłączenie, po otrzymaniu faktury możesz wpłacić na konto bankowe nr 43 1090 1522 0000 0001 4721 5894

WAŻNE: w tytule przelewu obowiązkowo podaj numer umowy o przyłączenie i numer faktury, której dotyczy wpłata.

Tutaj zapłacisz online