Opłata uzależniona jest od:  

wielkości mocy przyłączeniowej,
rodzaju przyłącza,
długości przyłącza, 
rzeczywistych kosztów prac związanych z budową przyłącza – w przypadku odbiorców przyłączanych na średnim i wysokim napięciu.Grupa przyłączeniowa

Stawka opłaty [zł/kW]

za przyłącze napowietrzne za przyłącze kablowe
IV (moc przyłączeniowa powyżej 40 kW)

 

27,99 (netto)

 

 

58,17 (netto)

 

V (moc przyłączeniowa poniżej 40 kW)
VI (przyłącze tymczasowe, w przypadku gdy budowane jest przyłącze docelowe)
VI (przyłącze tymczasowe, w przypadku podłączenia do istniejącej sieci)

8,13 (netto)

Jeżeli długość twojego przyłącza, przyłączanego do sieci niskiego napięcia (IV, V, VI grupa przyłączeniowa) przekracza 200 metrów – za każdy metr powyżej 200 metrów doliczamy opłatę w wysokości:
34,55 zł/m (netto) – w przypadku przyłącza kablowego,
25,52 zł/m (netto) – w przypadku przyłącza napowietrznego.

Stawka podatku VAT wynosi 23%


Szczegółowe informacje

    • Rodzaj przyłącza podany jest w warunkach przyłączenia do sieci.

  • W szczególnych przypadkach (zasilanie rezerwowe, przebudowa przyłącza) opłatę za przyłączenie ustalamy indywidualnie, według Taryfy dla energii eklektycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A. (sposób wyznaczenia opłaty podajemy w umowie o przyłączenie).

  • Fakturę końcową dla opłaty za przyłączenie wystawimy:
    - gdy wybudujemy i odbierzemy przyłącze - jeżeli przyłączenie obiektu wymaga realizacji prac po stronie TAURONA, 
    - niezwłocznie po zawarciu umowy, jeżeli przyłączenie obiektu nie wymaga realizacji prac po stronie TAURONA.

  • Opłatę za przyłączenie, po otrzymaniu faktury możesz wpłacić na konto bankowe nr 43 1090 1522 0000 0001 4721 5894

WAŻNE: w tytule przelewu obowiązkowo podaj numer umowy o przyłączenie i numer faktury, której dotyczy wpłata.

Tutaj zapłacisz online