⚠ UWAGA ⚠ Docierają do nas sygnały, że możesz natknąć się w sieci na FAŁSZYWE STRONY INTERNETOWE z użyciem wizerunku TAURONA.
Strony te promowane są w mediach społecznościowych i komunikatorach.
W ten sposób cyberprzestępcy próbują wyłudzić pieniądze na rzekome inwestycje realizowane z Grupą TAURON. 
 
Apelujemy do klientów o szczególną ostrożność! Nie należy klikać w podejrzane linki, ani podawać swoich danych osobowych. Nie prowadzimy w mediach społecznościowych żadnej kampanii inwestycyjnej dla klientów!

Fundusze unijne i krajowe

TAURON Dystrybucja efektywnie korzysta z Programów Operacyjnych i Priorytetowych, pozyskując dofinansowanie ze środków unijnych i krajowych.
 • Obecnie korzystamy z Programów Priorytetowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) pozyskując dofinansowanie na realizację inwestycji ze środków NFOŚiGW zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego.

  Nazwa Programu: Zeroemisyjny system energetyczny

  Program Priorytetowy 4.6: Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych

  Nabór I - środki na 2022 r.

  Zawarliśmy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajowym Operatorem Funduszu Modernizacyjnego Umowę o dofinansowanie projektu pn.: Budowa oraz modernizacja elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej we Wrocławiu na potrzeby rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych

  obok herbu Wrocławia znajdującego się z lewej strony umieszczone są cztery symbole samochodów elektrycznych za którymi jest napis Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  Podstawowym celem projektu jest rozwój infrastruktury (rozbudowa oraz modernizacja) elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej skutkującej m.in. zwiększeniem przepustowości infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych.

  Projekt obejmuje realizację dwóch zadań zlokalizowanych na terenie miasta Wrocław:

  Zadanie 1: Budowa linii kablowej 110 kV pomiędzy GPZ R-101 Walecznych – GPZ R-107 Kurkowa
  Zadanie 2: Zasilanie Zakładu autobusowego - Wrocław, Obornicka 131

  Planowane efekty:

  Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej będzie skutkowało m.in. zwiększeniem przepustowości infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Efektami rzeczowymi będzie budowa / modernizacja sieci dystrybucyjnej oraz rozbudowa / modernizacja stacji elektroenergetycznych. W wyniku realizacji projektu długość nowopowstałych / modernizowanych sieci dystrybucyjnych energii elektrycznej będzie wynosić ok. 9 km. Zostaną rozbudowane / zmodernizowane 3 stacje transformatorowo-rozdzielcze (stacje elektroenergetyczne). Realizacja projektu pozwoli jednocześnie wpłynąć na osiągnięcie określonego efektu ekologicznego polegającego na uniknięciu emisji zanieczyszczeń powietrza, w szczególności:
  - uniknięcie niskiej emisji dwutlenku węgla,
  - ograniczenie pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (PM10),
  - ograniczenie emisji tlenków azotu.

  Wartość projektu / Całkowity koszt realizacji Inwestycji: 25.795.000,00 zł (wartość całkowita netto)
  Wartość dofinansowania: 15.477.000,00 zł
   
 • Obecnie korzystamy z programów:

  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko


  Informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego zgłaszanie nieprawidłowości. W celu zgłoszenia zauważonych nieprawidłowości należy skorzystać z formularza na stronie http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/ lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

  Logo - Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój
Logo - Rzeczpospolita Polska
Logo - Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
   
   
   
   
   
   
   
   

  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój  TAURON Dystrybucja bierze udział w projekcie pn. 
   


  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


 • TAURON Dystrybucja w latach 2007-2013 korzystał z Programów Operacyjnych:

  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

  Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego

  Program Operacyjny Kapitał Ludzki