Ostrzeżenie

Uwaga na SMS-y z ostrzeżeniem o wyłączeniu zasilania.

Dowiedz się więcej

Oświadczenie o możliwości przyłączenia

Oświadczenie o możliwości przyłączenia odbiorcy do sieci elektroenergetycznej oraz dostaw energii elektrycznej wydajemy na wniosek klienta. Aby otrzymać takie oświadczenie nie potrzebujesz tytułu prawnego do obiektu.

W jakich sytuacjach możesz potrzebować oświadczenia o możliwości przyłączenia 

Jeżeli planuje zakup terenu/obiektu i chce zorientować się czy jest możliwość zasilania go przewidywaną mocą przyłączeniową,
Jeżeli chcesz uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzję o lokalizacji celu publicznego.


Kto może wystąpić o wydanie oświadczenia o możliwości przyłączenia

osoba fizyczna, 
prawna,
urząd gminy w ramach toczącego się postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Ważne

Oświadczenie ma charakter informacyjny i nie stanowi podstawy do przystąpienia do prac projektowych i budowlano-montażowych w zakresie przyłączenia. 
Aby przyłączyć się do sieci należy złożyć wniosek WP o określenie warunków przyłączenia oraz przejść przez proces przyłączenia.
Oświadczenie traci ważność po upływie 1 roku od daty jego wydania, jeżeli w tym czasie nie zostaną wydane warunki przyłączenia.
Oświadczenie nie narzuca na TAURON Dystrybucja S.A. obowiązku późniejszego przyłączenia klienta według opłaty taryfowej w ściśle określonym terminie. 

Wybierz rodzaj oświadczenia, który cię interesuje

 • Oświadczenie o możliwości przyłączenia odbiorcy do sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz dostaw energii elektrycznej dla jednego obiektu o mocy przyłączeniowej do 180 kW możesz otrzymać elektronicznie - nie musisz składać żadnych papierowych dokumentów. Wystarczy, że wypełnisz wniosek online. W odpowiedzi, od razu otrzymasz dokument w formacie PDF, który możesz wydrukować lub zapisać na nośniku danych, a następnie przedłożyć we właściwym urzędzie. 

  Oświadczenie o możliwości przyłączenia do 180 kW online

  Ważne: Formularz pilnuje, czy wszystkie pola są wypełnione. Jeśli nie możesz wygenerować dokumentu PDF – sprawdź, czy nie musisz uzupełnić/poprawić wartości któregoś z pól.

  Druk MPN dostępny jest również w punktach obsługi klienta i tutaj.

 • Oświadczenie o możliwości przyłączenia odbiorcy do sieci elektroenergetycznej oraz dostaw energii elektrycznej pojedynczych odbiorców o mocy przyłączeniowej powyżej 180 kW otrzymasz, jeżeli złożysz druk MPW.


  Jakie dane potrzebujesz do wypełnienia druku MPW

  Żeby wypełnić druk MPW potrzebujesz:
  dane identyfikacyjne i adresowe Inwestora (imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, numer telefonu, adres e-mail),
  dane pełnomocnictwo – jeśli upoważniłeś kogoś do reprezentowania ciebie w sprawie uzyskania oświadczenia,
  dane opisujące obiekt (rodzaj obiektu, adres).

  Do wypełnionego druku MPW dołącz:
  plan zabudowy na mapie sytuacyjno-wysokościowej lub szkic sytuacyjny, umożliwiający lokalizację obiektu w terenie.

  Tutaj pobierzesz:
  Druk MPW 


  Jak złożyć druk MPW

  Wypełniony druk MPW prześlij na nasz adres korespondencyjny:  

  TAURON Dystrybucja S.A.
  Skrytka pocztowa nr 2708,
  40-337 Katowice
   
  Oświadczenie przygotujemy i wyślemy na adres korespondencyjny w terminie 30 dni od otrzymania druku MPW.