Oświadczenie o możliwości przyłączenia

Oświadczenie o możliwości przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz dostaw energii elektrycznej wydajemy tylko dla odbiorców energii elektrycznej. Aby otrzymać takie oświadczenie nie potrzebujesz tytułu prawnego do obiektu.

W jakich sytuacjach możesz potrzebować oświadczenia o możliwości przyłączenia 

Jeżeli planujesz zakup terenu/obiektu i chcesz zorientować się czy jest możliwość zasilania go przewidywaną mocą przyłączeniową
Jeżeli chcesz uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzję o lokalizacji celu publicznego


Kto może wystąpić o wydanie oświadczenia o możliwości przyłączenia

osoba fizyczna, 
osoba prawna,
urząd gminy w ramach toczącego się postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub lokalizacji inwestycji celu publicznego. 


 
Ważne 

Oświadczenie ma charakter informacyjny i nie stanowi podstawy do przystąpienia do prac projektowych i budowlano-montażowych w zakresie przyłączenia. 
Aby przyłączyć się do sieci należy złożyć wniosek WP o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej oraz przejść przez proces przyłączenia.
Oświadczenie traci ważność po upływie 1 roku od daty jego wydania, jeżeli w tym czasie nie zostaną wydane warunki przyłączenia.
Oświadczenie nie narzuca na TAURON Dystrybucja S.A. obowiązku późniejszego przyłączenia klienta według opłaty taryfowej w ściśle określonym terminie. 


Wybierz oświadczenie, które Cię interesuje i dowiedz się w jaki sposób możesz je otrzymać

 • Oświadczenie o możliwości przyłączenia odbiorcy do sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz dostaw energii elektrycznej dla jednego obiektu o mocy przyłączeniowej do 180 kW otrzymasz elektronicznie. Wystarczy, że wypełnisz wniosek online i od razu będziesz mógł pobrać podpisany przez nas dokument: Informacja o możliwości przyłączenia odbiorcy do sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz dostaw energii elektrycznej dla jednego obiektu o mocy przyłączeniowej do 180 kW w formacie PDF. Pobrany dokument jest oświadczeniem TAURON Dystrybucja, które możesz wydrukować lub zapisać na nośniku danych, a następnie:
  zatrzymać dla siebie – jeżeli tylko chciałeś zorientować się czy jest możliwość zasilania terenu lub obiektu przewidywaną mocą przyłączeniową, 
  złożyć do właściwego urzędu, w którym chcesz uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzję o lokalizacji celu publicznego. 

  Oświadczenie o możliwości przyłączenia do 180 kW online

  Ważne: Formularz pilnuje, czy wszystkie pola są wypełnione. Jeśli nie możesz wygenerować dokumentu PDF – sprawdź, czy nie musisz uzupełnić/poprawić wartości któregoś z pól.


 • Oświadczenie o możliwości przyłączenia dla obiektów o mocy przyłączeniowej powyżej 180 kW otrzymasz, jeżeli złożysz Wniosek o wydanie oświadczenia o możliwości przyłączenia odbiorcy do sieci elektroenergetycznej oraz dostaw energii elektrycznej dla obiektów o mocy przyłączeniowej powyżej 180 kW (wniosek MPW).

  Jakie dane są Ci potrzebne, żeby wypełnić wniosek MPW:

  dane identyfikacyjne i adresowe Inwestora (m.in. imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, numer telefonu, adres e-mail),
  dane, które opisują obiekt (m.in. rodzaj obiektu, adres).

  Do wypełnionego wniosku MPW dołącz:

  plan zabudowy na mapie sytuacyjno-wysokościowej lub szkic sytuacyjny, umożliwiający lokalizację obiektu w terenie,
  pisemne pełnomocnictwo – jeśli upoważniłeś kogoś do reprezentowania Ciebie w sprawie oświadczenie.

  Tutaj pobierzesz:
  Druk MPW 


  Jak złożyć wniosek MPW

  1. Wypełniony i zeskanowany wniosek wraz z załącznikami możesz przesłać przez nasz Formularz kontaktowy  
      (jako temat kontaktu wybierz: „Napisz wiadomość”).

  2. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami w wersji papierowej możesz:

  przesłać na nasz adres korespondencyjny: TAURON Dystrybucja S.A., Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice,
  złożyć w dowolnym Punkcie Obsługi Klienta TAURON Dystrybucja

  Oświadczenie o możliwości przyłączenia przygotujemy w ciągu 30 dni od daty, kiedy wpłynie do nas wniosek MPW. Oświadczenie prześlemy do Ciebie pocztą lub mailem – zgodnie z tym, jaką opcję zaznaczysz na wniosku MPW.