Zgłoś awarię

Wypełnij poniższy formularz, aby przekazać nam informację o awarii.

Podaj adres

Pole jest puste lub błedne miasto
Zlokalizuj się automatycznie
Wybierz ulicę z listy
Podaj numer domu

Jeśli istnieje jakiekolwiek zagrożenie, dzwoń:Pogotowie energetyczne 991

Dla dzwoniących z obszaru działalności Operatora Systemu Dystrybucyjnego TAURON Dystrybucja S.A.
bezpłatnie, całodobowo


Informacja o wyłączeniach 32 303 0 991

Informacja o wyłączeniach oraz zgłoszenia awarii i wyłączeń dla dzwoniących spoza obszaru działalności TAURON Dystrybucja S.A.
połączenia płatne wg stawek operatora, całodobowo