Grupa kapitałowa

Spółki, w których TAURON Dystrybucja S.A. posiada ponad 30% udziału w kapitale zakładowym.

TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z.o.o. *

adres

ul. Kryształowa 1/3
33-100 Tarnów

telefon/faks

TAURON Dystrybucja S.A. posiada 100% udziałów. Spółka powstała w grudniu 1996 r. w wyniku wewnętrznych przekształceń Zakładu Energetycznego w Tarnów S.A. Zajmuje się dystrybucją, naprawą, konserwacją zegarów sterujących programatorów cyfrowych i astronomicznych, liczników energii elektrycznej, zestawów pomiarowych, sumujących itp. łącznie z ich legalizacją. Ponadto świadczy usługi w zakresie przewozów specjalistycznych.

*Udziały oddane w użytkowanie TAURON Polska Energia S.A.

Usługi Grupa TAURON sp. z o.o.

adres siedziby

ul. Lwowska 72-96b
33-100 Tarnów

oddział

ul. Lwowska 23b 
40-389 Katowice

TAURON Dystrybucja S.A. posiada 100% udziałów.
Spółka świadczy usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, prac remontowo-budowlanych, technicznej obsługi pojazdów oraz prowadzi stacje diagnostyczne. Ponadto zajmuje się dozorem obiektów i mienia, usługami porządkowymi, aranżowaniem oraz pielęgnowaniem terenów zielonych. Organizuje również imprezy kulturalne i okolicznościowe oraz świadczy usługi gastronomiczne.