Grupa kapitałowa

Spółki, w których TAURON Dystrybucja S.A. posiada ponad 30% udziału w kapitale zakładowym.

TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z.o.o. 

Adres siedziby

ul. Kryształowa 1/3
33-100 Tarnów

TAURON Dystrybucja S.A. posiada 100% udziałów.

Podstawowym przedmiotem działalności TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z o.o. jest obsługa techniczna układów pomiarowych energii elektrycznej oraz pozyskiwanie danych pomiarowych. Działania te są realizowane na zlecenie TAURON Dystrybucja S.A.

Spółka prowadzi działalność w zakresie:
obsługi technicznej układów pomiarowych energii elektrycznej, pozyskiwania danych pomiarowych dla klienta masowego w grupach taryfowych C1x, G1, analiz odczytów i reklamacji związanych z działaniem układów pomiarowych, prowadzenia gospodarki magazynowej i logistyki dostaw, zakupu i dostaw aparatury pomiarowej, wykrywania i likwidacji nielegalnego poboru energii elektrycznej, utrzymania i rozwoju systemów inteligentnego opomiarowania AMI.
Spółka TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z o.o. jest również podmiotem prowadzącym działalność w zakresie wzorcowania i legalizacji liczników energii elektrycznej.  

Usługi Grupa TAURON sp. z o.o.

Adres siedziby

ul. Lwowska 72-96b
33-100 Tarnów

TAURON Dystrybucja S.A. posiada 100% udziałów.

Spółka świadczy usługi w zakresie:

obsługi technicznej pojazdów, transportu specjalistycznego (transport słupów, transformatorów, liczników), produkcji drzwi aluminiowych, obsługi instalacji gospodarczych (prace-remontowo-budowlane, konserwacyjne), usług porządkowych w pomieszczeniach oraz utrzymanie terenów zielonych, zarządzania i administrowania nieruchomościami.