RODO 

Wszystkie informacje związane z realizacją RODO w TAURON Dystrybucja S.A.

Rozporządzenie

RODO czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Plik

Sprawdź, w jakim celu i w jaki sposób TAURON Dystrybucja S.A. przetwarza Twoje dane osobowe oraz dowiedz się więcej na temat przysługujących Ci w tym zakresie praw. Zapoznaj się z poniższymi dokumentami. 

Klauzule informacyjne

Tutaj znajdziesz właściwe klauzule informacyjne dotyczące poniższych spraw.

Masz zawartą lub planujesz zawrzeć umowę:

- kompleksową Plik
- o świadczenie usług dystrybucji za pośrednictwem pełnomocnika Plik
- o świadczenie usług dystrybucji bez pośrednictwa pełnomocnika (czyli osobiście) Plik

Korzystasz lub planujesz korzystać z serwisu eBOK

Plik

Złożyłeś lub zamierzasz złożyć wniosek, oświadczenie lub zgłoszenie w sprawie związanej z:

- uzgodnieniem branżowym, przebudową sieci  Plik
- przyłączeniem domu, garażu, altany lub innego obiektu do sieci elektroenergetycznej Plik
- uruchomieniem mikroinstalacji wytwórczej Plik

Zamierzasz kupić albo wynająć nieruchomość TAURON Dystrybucja 

Plik

Zamierzasz kupić środek transportu lub inny środek trwały od TAURON Dystrybucja

Plik

Jesteś kontrahentem lub pracownikiem / współpracownikiem naszego kontrahenta 

- administrowanie danymi przez TAURON Dystrybucja   Plik
- współadministrowanie danymi przez Spółki Grupy TAURON  Plik

Jesteś akcjonariuszem / współpracownikiem akcjonariusza

Plik

Zgłosiłeś awarię lub zagrożenie od urządzeń elektroenergetycznych do Centrum Zarządzana Kryzysowego

 
Plik

Wniosek o skorzystanie z praw w zakresie ochrony danych osobowych

Plik