DANE OSOBOWE 

Tu znajdziesz informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy twoje dane osobowe.

Rozporządzenie

RODO czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Inspektor Ochrony Danych

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Wojciecha Lolo, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych pisząc na adres e-mail: td.iod@tauron-dystrybucja.pl  lub na adres korespondencyjny: IOD TAURON Dystrybucja S.A., 31-060 Kraków, ul. Dajwór 27.

Sprawdź, w jakim celu i w jaki sposób przetwarzamy twoje dane osobowe. Dowiedz się więcej na temat twoich praw w tym zakresie . Zapoznaj się z poniższymi dokumentami. 


Obowiązek informacyjny TAURON Dystrybucja S.A. 

Tutaj znajdziesz właściwe klauzule informacyjne dotyczące poniższych spraw.   

 • - kompleksową Plik
  - o świadczenie usług dystrybucji za pośrednictwem pełnomocnika Plik
  - o świadczenie usług dystrybucji bez pośrednictwa pełnomocnika (czyli osobiście) Plik

 • - uzgodnieniem branżowym, przebudową sieci  Plik
  - przyłączeniem domu, garażu, altany lub innego obiektu do sieci elektroenergetycznej Plik
  - uruchomieniem mikroinstalacji wytwórczej Plik
  - formularzem Napisz do Nas Plik

 • - administrowanie danymi przez TAURON Dystrybucja   Plik
  - weryfikacja kontrahentów TAURON Plik

 • - występujesz w imieniu i na rzecz mocodawcy Plik

 • - występujesz w imieniu i na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. Plik

 • - sprzedaż nieruchomości niesieciowych Plik
  - najem / dzierżawa nieruchomości Plik

 • - sprzedaż środka transport lub innego środka trwałego Plik

 • - jesteś właścicielem akcji Plik

 • - administrowanie danymi przez TAURON Dystrybucja S.A. Plik

 • - Klauzula informacyjna TAURON Dystrybucja S.A. dla korzystającego z usługi powiadamiania o wyłączeniach planowanych Plik

Wniosek o skorzystanie z praw w zakresie ochrony danych osobowych