⚠ UWAGA AWARIE ⚠ Po bardzo intensywnych burzach i nawałnicach, które przeszły w nocy z 19 na 20 czerwca 2024 r. nad częścią obsługiwanych przez TAURON Dystrybucję terenów wystąpiły rozległe uszkodzenia infrastruktury energetycznej i przerwy w zasilaniu klientów.
Energetycy pracują cały czas w terenie przywracając zasilanie do kolejnych klientów.

Monitorujemy prognozy pogody i przygotowujemy się już teraz logistycznie i sprzętowo na kolejne burze, które są zapowiadane na najbliższe dni na naszym terenie działania.
Aktualny stan awarii oraz zakres planowych wyłączeń można sprawdzić na tej stronie.

DANE OSOBOWE 

Tu znajdziesz informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy twoje dane osobowe.

Rozporządzenie

RODO czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Inspektor Ochrony Danych

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Wojciecha Lolo, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych pisząc na adres e-mail: td.iod@tauron-dystrybucja.pl  lub na adres korespondencyjny: IOD TAURON Dystrybucja S.A., 31-060 Kraków, ul. Dajwór 27.

Sprawdź, w jakim celu i w jaki sposób przetwarzamy twoje dane osobowe. Dowiedz się więcej na temat twoich praw w tym zakresie . Zapoznaj się z poniższymi dokumentami. 


Obowiązek informacyjny TAURON Dystrybucja S.A. 

Tutaj znajdziesz właściwe klauzule informacyjne dotyczące poniższych spraw.   

 • - kompleksową Pobierz plik
  - o świadczenie usług dystrybucji za pośrednictwem pełnomocnika lub bez pośrednictwa pełnomocnika (czyli osobiście) Pobierz plik

 • - Kontrola i wykrywanie nielegalnego poboru energii elektrycznej Pobierz plik

 • - uzgodnieniem branżowym, przebudową sieci  Pobierz plik
  - przyłączeniem domu, garażu, altany lub innego obiektu do sieci elektroenergetycznej Pobierz plik
  - uruchomieniem mikroinstalacji wytwórczej Pobierz plik
  - formularzem Napisz do Nas Pobierz plik

 • - administrowanie danymi przez TAURON Dystrybucja   Pobierz plik
  - weryfikacja kontrahentów TAURON Pobierz plik

 • - występujesz w imieniu i na rzecz mocodawcy Pobierz plik

 • - występujesz w imieniu i na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. Pobierz plik

 • - sprzedaż nieruchomości niesieciowych Pobierz plik
  - najem / dzierżawa nieruchomości Pobierz plik

 • - sprzedaż środka transport lub innego środka trwałego Pobierz plik

 • - jesteś właścicielem akcji Pobierz plik

 • - administrowanie danymi przez TAURON Dystrybucja S.A. Pobierz plik

 • - Klauzula informacyjna TAURON Dystrybucja S.A. dla korzystającego z usługi Newsletter Pobierz plik

 • - postępowanie rekrutacyjne Pobierz plik

Wniosek o skorzystanie z praw w zakresie ochrony danych osobowych