Dla otoczenia

Poza podstawową działalnością, aktywnie działamy w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Realizujemy projekty, których celem jest edukacja pracowników różnych firm i branż oraz dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych i bezpiecznego zachowania w pobliżu infrastruktury energetycznej oraz projekty związane z ekologią i ochroną środowiska naturalnego.


Programy edukacyjne

Edukujemy pracowników firm oraz dzieci i młodzież w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych.

Szkoły i uczelnie

Organizujemy praktyki zawodowe i prelekcje w szkołach oraz inicjujemy prace badawczo-rozwojowe na uczelniach.

Bezpieczna energia

Prąd może stać się zagrożeniem, jeśli nie przestrzegasz podstawowych zasad bezpieczeństwa.