⚠ UWAGA ⚠ Docierają do nas sygnały, że możesz natknąć się w sieci na FAŁSZYWE STRONY INTERNETOWE z użyciem wizerunku TAURONA.
Strony te promowane są w mediach społecznościowych i komunikatorach. 
W ten sposób cyberprzestępcy próbują wyłudzić pieniądze na rzekome inwestycje realizowane z Grupą TAURON. 
 
Apelujemy do klientów o szczególną ostrożność! Nie należy klikać w podejrzane linki, ani podawać swoich danych osobowych. Nie prowadzimy w mediach społecznościowych żadnej kampanii inwestycyjnej dla klientów!

W jaki sposób możesz złożyć wniosek?

Online - poprzez formularz
-  W tym celu przygotuj zdjęcie obiektu, na którym chcesz zamieścić reklamę lub urządzenie
Wypełnij formularz

Korespondencyjnie - zaadresuj pismo do Wydziału Eksploatacji w odpowiednim Oddziale Spółki 
     - W piśmie określ rodzaj, wielkość oraz lokalizację reklamy lub urządzenia (podając dokładny adres lub miejsce – możesz także załączyć mapkę)      
     - Odpowiedź otrzymasz pocztą wraz ze szczegółowymi wytycznymi oraz projektem umowy

Stawki opłat za zamieszczanie reklam i urządzeń na infrastrukturze Spółki znajdują się w Tabeli nr III Cennika usług pozataryfowych TAURON Dystrybucja S.A., który znajdziesz poniżej.


Informacje dodatkowe

1. W celu zamontowania reklam na urządzeniach oświetlenia drogowego należy zwrócić się do Spółki TAURON Nowe Technologie S.A. lub odpowiedniego urzędu miasta i gminy.
2. Brak jest podstawy prawnej do wyrażenia zgody na nieodpłatne umieszczenie ogłoszeń wyborczych w pasach drogowych dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta, a więc dróg kategorii wojewódzkiej, powiatowej i gminnej. Przepisy art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 z późn. zm.). Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, wymaga zezwolenia zarządcy drogi, wydanego w drodze decyzji administracyjnej.
3. Obowiązuje bezwzględny zakaz umieszczania plakatów wyborczych w pasach drogowych poza obszarem zabudowanym (art. 39 ust. 1 pkt 5 lit. b - ustawy o drogach publicznych).

Siedziby oddziałów

Opłaty za zamieszczanie reklam i urządzeń

Wzór umowy