Ostrzeżenie

UWAGA! Trudne warunki pogodowe tj. intensywne wichury powodują uszkodzenia sieci energetycznej na terenie obsługiwanym przez TAURON Dystrybucja. Wichury uszkadzają linie energetyczne w wielu miejscach i łamią konstrukcje słupów energetycznych. Rozległe awarie energetyczne występują głównie w zachodniej części działania spółki na terenie Oddziałów: Wrocław, Wałbrzych, Jelenia Góra i Legnica. Brygady pogotowia energetycznego i służby techniczne spółki pracują bardzo intensywnie nad przywróceniem zasilania do klientów. Obsada linii alarmowej 991 została zwiększona, może jednak wystąpić dłuższy czas oczekiwania na zgłoszenie awarii.

Zgłoś awarię

Obiekt wielolokalowy

Jeżeli planujesz budowę obiektu wielolokalowego, w pierwszej kolejności będziesz potrzebować zasilania placu budowy. 
Składając wniosek o przyłączenie placu budowy możesz jednocześnie złożyć wniosek o przyłączenie obiektu docelowego.
O przyłączenie do sieci możesz ubiegać się, jeżeli posiadasz tytuł prawny do korzystania z terenu, na którym ma być wybudowany obiekt wielolokalowy.

Proces przyłączania obejmuje kolejno czynności:

złożenie wniosku o wydanie warunków przyłączenia,
uzyskanie warunków przyłączenia,
zawarcie umowy o przyłączenie,
realizację postanowień umowy o przyłączenie,
zawarcie umowy regulującej dostarczanie energii elektrycznej.

Zawarta Umowa o przyłączenie jest podstawą do rozpoczęcia prac projektowych i budowalno-montażowych.

Realizacja przyłączenia może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy, w zależności od zakresu prac jakie trzeba wykonać. Twoje przyłączenie zrealizujemy w terminie, który będzie wskazany w zawartej umowie o przyłączenie.

Dostawa energii elektrycznej będzie możliwa dopiero, gdy zrealizujemy postanowienia umowy o przyłączenie, a następnie zawrzesz umowę regulującą dostarczanie energii elektrycznej.

Podpowiedź dla Ciebie

Gdy będziesz wypełniać załącznik WP-A potrzebne będzie wsparcie projektanta instalacji elektrycznej w obiektu. Projektant powinien określić współczynniki jednoczesności. Opłata za przyłączenie

Wysokość opłaty za przyłączenie do sieci zależy od mocy przyłączeniowej, rodzaju przyłącza oraz długości przyłącza. Wysokość opłaty za przyłączenie jest określona w umowie o przyłączenie.

Co chcesz podłączyć?

Plac budowy

Jeżeli chcesz przyłączyć plac budowy

Przeczytaj

Nowy obiekt

Jeżeli chcesz przyłączyć nowy obiekt wielolokalowy

Przeczytaj