Informacje dla inwestorów zainteresowanych przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej punktów ładowania samochodów elektrycznych

Aby ułatwić inwestorom zainteresowanym budową punktów ładowania samochodów elektrycznych, przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, Operatorzy Sieci Dystrybucyjnych zrzeszeni w Polskim Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, przygotowali kilka informacji, jak przyłączyć do sieci punkt ładowania samochodów elektrycznych.

Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej punktów ładowania samochodów elektrycznych krok po kroku:

Złóż do nas wypełniony wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej (druk WP). Dołącz do niego wymagane dokumenty. Najszybciej wniosek wraz z załącznikami złożysz poprzez Portal Klienta Przyłączenia lub online

Na podstawie wniosku WP przygotujemy warunki przyłączenia oraz projekt umowy o przyłączenie do sieci wraz z kalkulacją opłaty za przyłączenie.

Podpiszemy umowę o przyłączenie.

Zrealizujemy swoje zakresy prac określone w warunkach przyłączenia oraz w umowie o przyłączenie.

Zgłoś nam gotowość instalacji odbiorczej do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej – złóż druk ZI.

Opłać fakturę za przyłączenie.

Wystawimy Kartę Danych Technicznych.

Podłączymy twój punkt ładowania samochodów elektrycznych do sieci.

=""

Ważne informacje

 1. Jeśli będziesz miał wątpliwości jak prawidłowo wypełnić wniosek – pomożemy Ci. Skontaktuj się z nami telefonicznie 326060616 lub poproś o pomoc w Punkcie Obsługi Klienta.
 2. Jeśli planujesz budowę więcej niż jednej stacji ładowania, na każdą z tych inwestycji musisz złożyć osobny wniosek. Jeśli te stacje znajdują się blisko siebie – zanim złożysz wnioski – skontaktuj się z nami. Pomożemy ci zoptymalizować miejsce instalacji punktów ładowania samochodów.  
 3. Jeśli coś będzie dla nas niejasne, będziemy się z tobą kontaktować. Dlatego bardzo ważne jest, abyś we wniosku podał dane kontaktowe (numer telefonu, e-mail).
 4. Przyłączane do sieci punkty ładowania musza spełnić wymagane prawem normy i przepisy m.in. w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, parametrów jakościowych. Ważne jest, aby punkty ładowania nie wprowadzały zaburzeń do sieci. 
 5. Jeśli chcesz przyłączyć  do sieci elektroenergetycznej  punkt szybkiego ładowania samochodów elektrycznych lub zespół stacji ładowania - będziesz potrzebował większej mocy przyłączeniowej.  W takim przypadku możliwe jest przyłączenie do sieci średniego napięcia poprzez twoją stację transformatorową tzw. stacja abonencka.
 6. Punkty ładowania samochodów elektrycznych, muszą być obowiązkowo wyposażone w odpowiedni układ pomiarowo-rozliczeniowy, który zapewniamy oraz instalujemy. Dlatego istotne jest ustalenie odpowiedniego miejsca na zainstalowanie tego układu wraz z niezbędnymi zabezpieczeniami. Miejsce to może być zlokalizowane np. w:
  samym punkcie ładowania samochodów elektrycznych, 
  osobnym nowym „złączu” wybudowanym przez nas,
  lub istniejącym „złączu”, gdy go dostosujemy.
  W przypadku nowego złącza, miejsce jego usytuowania uzgodnimy z tobą, w celu zapewnienia optymalnego posadowienia złącza, w tym również w stosunku do miejsca instalacji samego punktu ładowania.
 7. Granicę stron określimy w Warunkach przyłączenia oraz zawartej Umowie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. 
 8. Dane Operatorów Systemów Dystrybucyjnych zrzeszonych w PTPiREE: 
 9. ENEA Operator Sp. z o.o.
  www.operator.enea.pl
  infolinia: 61 850 40 00

  ENERGA Operator S.A.
  www.energa-operator.pl
  infolinia: 801 404 404

  innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
  www.innogystoenoperator.pl
  infolinia: 22 821 31 31

  PGE Dystrybucja S.A.
  www.pgedystrybucja.pl
  infolinia: ...

  TAURON Dystrybucja S.A.
  www.tauron-dystrybucja.pl
  infolinia: 32 606 0 616