Przyłączenie

Przyłączanie do sieci dystrybucyjnej to proces, którego celem jest doprowadzenie energii elektrycznej do nowego obiektu lub dokonanie zmian w istniejącym sposobie zasilania.

Obejmuje on kolejno czynności: uzyskanie warunków przyłączenia, zawarcie umowy o przyłączenie, realizację jej postanowień, a następnie zawarcie lub aktualizację umowy regulującej dostarczanie energii elektrycznej.

Jaki obiekt chcesz przyłączyć? Kupujesz nieruchomość? Sprawdź, czy jest do niej dostarczana energia elektryczna lub jakie są możliwości jej doprowadzenia.

Zapraszamy do składania wniosków drogą elektroniczną poprzez portal dla klientów Przyłączenia.

Jaki obiekt chcesz podłączyć do sieci?

Mieszkanie

Więcej informacji

Obiekt wielolokalowy

Więcej informacji

Źródło wytwórcze

Więcej informacji

Obiekt produkcyjno-usługowy

Więcej informacji

Mikroinstalacja

Więcej informacji

Oświetlenie dróg i ulic

Więcej informacji

Podłączenie krótkotrwałe

Więcej informacji

Agregat prądotwórczy

Więcej informacji

Chcesz kupić działkę budowlaną lub uzyskać decyzję WZiZT?

Zanim kupisz działkę sprawdź czy teren, na którym się znajduje, jest ujęty w planie rozwoju zapotrzebowania na energię elektryczną danej gminy oraz w planie zagospodarowania przestrzennego. Zapewnienie o dostawie energii jest również potrzebne do uzyskania warunków zabudowy działki.

Szczegóły