Zmiana mocy przyłączeniowej

Wielkość mocy przyłączeniowej jest to wielkość mocy na jaką zostało zaprojektowane i wybudowane przyłącze do Twojego obiektu. Jest to maksymalna wartość mocy jaką możesz pobierać z sieci bez poważnych konsekwencji.

Przekroczenie tej wielkości może spowodować zadziałanie zabezpieczenia w przyłączu. W takim przypadku nie będziesz mógł korzystać z energii do czasu wymiany lub uruchomienia tego zabezpieczenia. Nie możesz również zamówić mocy umownej wyższej niż wielkość mocy przyłączeniowej. Przekroczenia mocy umownej skutkują dodatkowymi opłatami, określonymi w taryfie. Aby uniknąć niekorzystnych dla Ciebie konsekwencji wynikających z przekroczenia mocy przyłączeniowej konieczne jest dokonanie jej zwiększenia.

Zmiana mocy przyłączeniowej może być konieczna, np. gdy:

Planujesz instalację nowych urządzeń

Np. przy zakupie kuchenki elektrycznej w miejsce gazowej, instalacji nowych maszyn w zakładzie produkcyjnym

Wybija bezpieczniki

Często działają bezpieczniki przed licznikiem

Zmieniasz ogrzewanie

Zmiana ogrzewania mieszkania na ogrzewanie elektryczne

Pamiętaj, aby wszelkie zmiany w instalacji elektrycznej wykonywały osoby posiadające odpowiednią wiedzę, potwierdzoną świadectwem kwalifikacyjnym. Dla instalacji elektrycznej wymagany jest projekt sporządzony przez uprawnionego projektanta. Jest to bardzo ważne z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników instalacji elektrycznej.

Aby zwiększyć moc przyłączeniową, należy przejść przez proces przyłączenia do sieci tak, jak dla nowego obiektu. Opłata za przyłączenie pobierana jest za przyrost mocy przyłączeniowej.

Zmniejszając moc przyłączeniową trwale rezygnujesz z jej przydziału dla Twojego obiektu. Dlatego też przed zmniejszeniem mocy przyłączeniowej rozważ możliwość zmniejszenia wielkości mocy umownej, ponieważ powrót do wielkości mocy przed zmniejszeniem wymagać będzie przeprowadzenia procesu przyłączenia jak dla nowego obiektu oraz wniesienia opłaty za przyłączenie w wysokości wynikającej z przyrostu mocy przyłączeniowej.

Zobacz jak wygląda proces przyłączenia do sieci.