Przebudowa przyłącza

Przebudowa przyłącza to np. zmiana przewodów z gołych na izolowane, zmiana typu przyłącza z napowietrznego na kablowe, zmiana trasy przyłącza do obiektu, zmiana lokalizacji zestawu złączowo-pomiarowego.

Przebudowa przyłącza może być potrzebna gdy:

chcesz przebudować budynek i zmienić miejsce zamontowania haka lub stojaka, do którego doprowadzone jest przyłącze napowietrzne,
chcesz zmienić typ przyłącza z napowietrznego na kablowe,
planujesz zmianę zagospodarowania nieruchomości i chcesz zmienić trasę lub typ przyłącza.

Kto płaci za przebudowę przyłącza

Cały koszt przebudowy przyłącza pokrywasz Ty, ponieważ jesteś inicjatorem tej przebudowy.

W jaki sposób możesz przebudować przyłącze

Przebudowę możesz zrealizować na dwa sposoby:

W takim przypadku sam wybierasz wykonawcę, któremu zlecisz wykonanie przebudowy przyłącza. Taki sposób realizacji będzie szybszy i może być korzystniejszy dla Ciebie finansowo. To Ty wybierasz, z dostępnych na rynku, najbardziej korzystną dla siebie ofertę i termin realizacji.

Jeżeli zdecydujesz się na ten sposób przebudowy przyłącza, złóż do nas odpowiedni wniosek.
Szczegóły znajdziesz tutaj
W takim przypadku nie będziesz miał wpływu na wybór wykonawcy i negocjacje ceny oraz przyspieszenie terminu realizacji.
Przebudowa przyłącza realizowana przez nas trwa co najmniej 12 miesięcy od podpisania umowy bez możliwości wcześniejszej realizacji.
Wykonawcę przebudowy przyłącza wyłonimy w drodze przetargu.
Za przebudowę zapłacisz opłatę, którą wyznaczymy w oparciu o rzeczywiste nakłady poniesione na przebudowę przyłącza, zgodnie z zatwierdzoną Taryfą dla energii elektrycznej. Szacowaną opłatę za przyłączenie oraz metodykę jej wyznaczania określimy w umowie o przyłączenie.
Taki sposób realizacji przebudowy przyłącza może być znacznie dłuższy i może kosztować więcej.

Jeżeli zdecydujesz się na ten sposób przebudowy przyłącza, złóż do nas odpowiedni wniosek. 
Szczegóły znajdziesz tutaj